قالب وبلاگ قالب وبلاگ
اقدام پژوهی...

اقدام پژوهی...
 

السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
 
نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

·   چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس دردانش آموزان افزايش دهم؟

·        صغري احمدزاده /دخترانه ی باقرالعلوم(ع)ناحیه ی چهار

 بیان مسئله

دبیرستان باقرالعلوم (ع) یکی از دبیرستانهای دخترانه ی ناحیه ی چهار استان قم است، که در مرکز شهر واقع شده است. دارای 12 کلاس درس و 405 دانش‌آموزدر رشته های مختلف است. چند نفر از دانش‌آموزان هر کلاس ازاتباع مختلف چون (افغانی- عرب- پاکستانی) هستند. درس آرایه های ادبی با یک جلسه تدریس در هفته، در ابتدای شروع درسِ بیان که در برگیرنده‌ي مفاهیم و موضوعات بسیار پیچیده و عمیقی است که یادگیری آن برای فراگیران این رشته از اهمیت خاصی برخوردار است. اما متأسفانه با توجه به محتوای مهم آن و مرتبط بودن بخش بیان (بلاغت و فصاحت) با رشته‌ي تخصصی فراگیران ، علی رغم تلاش دبیران و دانش‌آموزان و جمع بندی آنها به این نتیجه رسیدم که اکثر دانش‌آموزان آنگونه که باید مفاهیم و نکات درس را درک نمی‌کنند. برای من این سوال مطرح بود، که چرا با توجه به تلاش فراوان خود و دانش‌آموزان و ارزشیابی‌های مستمر، نتیجه مطلوب دریافت نمی‌شود؟ عدم توانایی دانش‌آموزان در یادگیری بخش «بیان» چیست؟ و چرا گاهی اوقات در حین تدریس نیز آنها درس را نمی‌فهمند؟ و برای حل این مسئله که «چگونه مي‌توان با توجه به الگوهاي فعال تدريس مهارت‌هاي يادگيري دانش‌آموزان را در درس بيان افزايش داد؟» و چگونه می‌توانم با به کارگیری شیوه‌اي مناسب، این مشکل را برطرف سازم؟

جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود «شواهد 1»

جهت حل این مسأله در راستای هدف اقدام پژوهی با آغاز سال تحصيلي و بررسي نظرات و پاسخ دانش‌آموزان به سئوالات مطرح شده و تحقيق از دبيرانِ دو سال گذشته ي آنان و مشاهده‌ي دقيق برگه هاي امتحاني و ارزشيابي هاي مستمر از نمرات تمامي دانش‌آموزان و فعاليت هاي کلاسي و مشاهده حالات کيفي به جمع آوری اطلاعات از وضعیت موجود پرداختم. بدین منظور اطلاعات جمع آوری شده به عنوان منابع اساسی با چهار روش

 (پرسش نامه –مطالعه-مصاحبه-مشاهده) برای شناسایی راه حل ها مورد استفاده قرار گرفت و نظریات آنها هر یک در زمینه وجود این مشکل و علل ایجاد آن به طور جداگانه جمع آوری گردیدواقعیت‌ها و شواهد موجود به ترتیب اولویت طبقه بندی گردید.

ارائه راه حل هاي پيشنهادي

به طور کلی پس از جمع آوري فرم‌هاي نظرسنجي و تجزيه و تحليل آنها و همچنين نتايج مطالعه و تحقيقات انجام شده و جمع‌بندي واقعت های موجود، موارد متعددی پيشنهاد گرديد که در این مجال به چند مورد بسنده می گردد. 1- آشنا نمودن دانش‌آموزان با تاريخچه ی علم بيان و کلام بليغ و فصيح امام بلاغت، حضرت علي (ع) در نهج البلاغه در قالب جملات کوتاه و جذّاب جهت ایجاد انگیزه. 2- تدريس بر اساس الگوي دريافت مفهوم در آرايه هاي ادبي. 3- پرورش قوه تخيُّل.  4- معرفي گروه و سرگروههاي برتر درسي با مديريت دبيرستان و اداره کلاس به شيوه دانش‌آموزمحوري. 5- تدريس به شيوه ی مشارکتي (سينر ژ گوژي). 6- اشاعه‌ی فرهنگ تلاش و پشتکار در فراگيران. 7- سوق دادن دانش پژوهان به تکاليف مکمل درسي در جهت توانايي حلّ تمرينات و يادگيري بهتر معاني و مفاهيم. 8- ساخت CD آموزشي با به کارگيري شيوه هاي فعّال تدريس با ارائه شيوه هاي جذّاب تدريس در برنامه molti media همراه صداگذاري و تصاوير نمادين (کاربا نمونه درس هاي سالهاي گذشته) و... راه حل‌هایی بودند که جهت رفع این مشکل ارائه دادند.

در مجموع راه حل هاي انتخاب شده، به دلیل اعتباریابی و انگیزشی بودن و قابل اجرا بودن و بدیع و به روز بودن با توجه به معضل کلامی نوجوانان... تاحد نسبتاً بالايي مورد تأييد اساتيد فنّ قرار گرفت و الگوی دریافت مفهوم و چندین الگوی دیگر برای اجرا و ارزیابی انتخاب گردید.

اجرای راه حل ها

* اصول و معيارهاي آموزشي آرايه هاي ادبي براساس الگوي دريافت مفهوم: * بيان چگونگي پي بردن به مفهوم تلميح و استعاره در نمونه‌هاي داده شده. * بيان نحوه‌ي تفکر درباره ي مفهوم تلميح و استعاره. * بيان ويژگي‌هاي کلامي که آرايه‌ي استعاره و تلميح دارد. * بحث‌و گفت‌گو درباره‌ي‌فرضيّه‌هاي طرح‌شده درباره‌ي تلميح‌و استعاره. * بحث‌درباره‌ي نحوه‌ي‌انجام‌تمرين‌هاي درس. * و ...

1- اهداف درس را قبل از شروع تدريس برای دانش‌آموزان بیان می کنم؛ مانند: توانايي تشخيص آرايه ي مورد نظر در نمونه‌هاي ارائه شده، توانايي کاربرد آن در نوشته هاي خود، توانايي ساختن فرضيّه درباره ي آرايه ي مورد نظر، توانايي کشف آرايه‌هاي ادبي. 2- ابيات انتخابي را طوري تعیین می نمایم که باعث اشتباه و خطاي دانش‌آموزنشود، يعني ممکن است در ابيات ارائه شده علاوه بر آرايه ي تلميح، آرايه‌ي مراعات نظير و جناس نيز وجود داشته باشد که هنوز نخوانده اند. اين امر سبب مي شود تا دريافت مفهوم استعاره يا تلميح اندکي با مشکل روبه‌رو شود.3- سعي می نمایم حداقل، تعدادي از دانش‌آموزان درباره ي مفهوم تلميح يا استعاره سخن بگويند؛ زيرا بيان شفاهي موجب يادگيري بهتر مفهوم تلميح و استعاره مي‌شود.

توصیف وضع مطلوب یا «شواهد 2»

در اواخر سال 88 ـ1387 تغييراتي در وضعيت درسي دانش‌آموزان حاصل شد، نتيجه ي اين رشد چشمگير، فعاليت هاي انجام شده در ضمن تدريس بود. * دانش آموزان به فلسفه و کارايي علم بيان و ارتباط آن با زیبایی های کلامی قرآن توجه داشتند. مجدداً از افرادی که به نوعی از آنها اطلاعات جمع آوری شده بود نظرخواهی شد و با بررسی نظرات، نتایج آزمون ها و تحلیل از ابزارهای گردآوری اطلاعات، همگی حاکی از افزایش یادگیری در درس «بیان» بودند که علت اساسی آن بهره گیری از این شیوه های جدید و اجرای آن ها در تدریس بود.

  

·   راهکارهای افزایش علاقمندی دانش آموزان اول متوسطه به نگارش و نوشتن در درس زبان فارسی(1)

·        زهرا کبیری /دبیرستان غدیر یک /ناحیه ی 3

 بیان مسئله:

حل مسئله­ای که مطرح می­شود این است، با توجه به محور بودن دانش­آموزان در فعالیت­های کلاس، در راستای این اقدام پژوهی چه راهکارهای عملی را می­توان جهت علاقمند کردن دانش آموزان به نوشتن را ارائه نمود تا ضمن ایجاد زمینه­ی مناسب جهت آموزش نوشتن و افزایش دامنه­ی لغات، زمینه­ی مناسبی برای آموزش مفاهیم ادبی، قصه­ها، پرکردن اوقات فراغت دانش­آموزان، جایگزین کردن تحقیق و پژوهش به جای محفوظات ناقص، ایجاد زمینه­ی لازم برای گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق، و روحیه­ی احترام به پژوهش و نوشتن در دانش­آموزان ایجاد شود.

ارائه اطلاعات (شواهد 1):

موضوع بی­علاقگی دانش­آموزان اول متوسطه کلاس 202 نسبت به نگارش و نوشتن در درس زبان فارسی و همچنین شلوغی و نافرمانی دانش آموزان را مطرح کردم. بحث طولانی شد. هر یک از همکاران نظرات خود را اعلام کردند. یادداشت­های قابل توجهی تهیه کردم. برخی از مطالب شبیه نظرهای دانش­آموزان بود. برخی دیگر پخته­تر و سنجیده­تر. روی هم رفته مطالب جالبی گفته شده بود. به پیشنهاد اقدام پژوه قرار شد یک جلسة مشترک با مدیر مدرسه داشته باشیم. مدیر مدرسه پیشنهاد را قبول کرد و یک جلسه گذاشته شد و موضوع آنجا نیز مطرح شد. با والدین صاحبنظر دانش آموزان و استادان اهل فن هم جلساتی گذاشته شد. پیشنهادهایی جهت فعال کردن دانش آموزان به نگارش ارائه گردید.

راه­حل­های پیشنهادی:

پیاده کردن روش­های متنوع و گوناگون و متناسب با اهداف نگارش و نوشتن در درس زبان فارسی؛ 2- ایجاد انگیزه و علاقه در دانش­آموزان؛ 3-  نصب پوستر­هایی در خصوص نویسندگان و شعرا و انواع گل­های زیبا جهت نوشتن و نگارش در کلاس ؛ 4- خواندن کتاب­های داستانی و خاطراتی از جنگ و انتظار نوجوان در کلاس؛ 5- کشاندن مطالب تدریس به مسائل زندگی روزمره؛ 6- استفاده از نمودار تشویقی و مقایسه دانش آموزان نسبت به امتحانات قبلی و کلاس­های دیگر؛ 7- آشناکردن دانش­آموزان با دستگاه خلقت و چگونگی رسیدن به تعالی و سعادت آنها در زندگی؛

اجرای راه حل ها:

ارائه شیوه های نوین تدریس در درس نگارش و نوشتن و بردن دانش آموزان به گردش علمی، گسترش فرهنگ مطالعه و تحقیق.

در موضوع­های تعیین شده تحقیقات بسیار عالی تهیه شده و تحویل داده شد طی یک ماه بررسی نتایج به اطلاع آنان رسانده شد. هر جلسه مطالبی از کتاب­های مختلف انتخاب می­شد و در کلاس قرائت می­شد. دانش آموزان بسیار علاقه­مند به نوشتن و خاطره­نویسی در درس زبان فارسی شده بودند که بعد از کلاس درس به سراغ دبیران ادبیات کلاس­های دیگر می­رفتند و در خصوص سؤالات کلیدی هر درس و مطالعه و تحقیقی که به آنان داده شده بود.

نسبت به گذشته اطلاعات آنان بسیار بالا رفته بود؛ که نکات بسیار مهم و والایی را نسبت به درس­های آینده هنگام تدریس از خود بروز می­دادند. در مسابقات خاطره­نویسی و مقاله­نویسی مشارکت بالایی داشتند.

ارائه اطلاعات (شواهد 2):

ارزیابی از نگارش و نوشتن در درس زبان­فارسی که براساس معیارهای تعیین شده که در صفحات قبل به آن اشاره شده بود در مقایسه با ارزیابی قبلی بسیار بالا بود. 2- مقایسة حضور دانش­آموزان در فعالیت­های کلاسی نسبت به قبل از اجرای طرح. 3- نظرخواهی از دانش­آموزان و اولیای آنها. 4- نظرخواهی از مدیر و معاونین آموزشگاه با مشاهدة نمرات قبلی و بعدی دانش­آموزان. 5- درست کردن وسایل کمک آموزشی، تهیه جزوات کمک آموزشی، تهیه جزوات و مطالعه و تحقیق. نوشتن متن­های ادبی و مقاله­نویسی در کلاس زبان­فارسی.

  

·   چگونه توانستم خط دانش آموزان سال دوم، رشته ی گرافیک، هنرستان دخترانه فنی و حرفه ای نور را درسال تحصیلی 88- 1387بهبود بخشم.

·        محبوبه آهنی /هنرستان فنی وحرفه ای نور/ناحيه4

 بیان مسأله

در سال تحصیلی 88- 1387 واحدخوش نویسی با تعداد 14 نفر دانش آموزان سال دوم رشته ی گراقیک در  کارگاه گرافیک هنرستان فنی وحرفه ای نوربرگزارگردید.پس از بررسی وارزیابی نمونه کار دانش آموزان ومشاهده ی نحوه ی بکارگیری ابزار وشیوه ی نشستن آنها در هنگام نگارش، به نکات مهمی پی بردم که از عوامل مؤثر در بد خطی آن ها بود .اکنون مسأله وسؤال اساسی این است که با استفاده از چه راهکارهایی می توان در جهت بهبودخط دانش آموزان یادشده، اقدام نمود؟

توصیف وضع موجو د(شواهد1)

در اوایل سال تحصيلی 88-1387 به منظور پی بردن به سطح خط دانش آموزان،با جمع آوری نمونه کار یا دست نوشته های آن ها در طی چند مرحله و مشاهده مکرر ودقیق آن ها در هنگام نگارش وجمع بندی نتایج این بررسی ها،در توصیف وضع موجود،نکات راهبردی وحایز اهمیتی یافت شد که می توان آن ها را به سه دسته مهم عادت های نگارشی (شیوه ی درست نشستن، شیوه ی درست دست گرفتن قلم و میزان فشارمناسب بر قلم)تقسیم بندی نمود، تا از این طریق بهتر و منسجم تر مورد مطالعه وارزیابی قرار گیرد.

راه حل های پيشنهادی

با جمع آوری نتایج حاصل از بررسی وارز یابی نمونه کارها و مشاهده دقیق دانش آموزان در هنگام نگارش و جمع آوری پرسش نامه ها و تجزیه وتحلیل آن ها و بررسی نتایج حاصل از مصاحبه ها ومطالعه ی پزوهش های انجام شده وجمع بندی آن ها ، راه حل هایی پیشنهاد گردید که با توجه به تجربه و شرایط موجود برای تدریس وپس از مشورت با سایر اساتید ودست اندر کاران وبه منظورتحقق بهتر اهداف اقدام پژوهی، راه حل هایی که گاه تلفیقی از دو یا چند راه حل پیشنهادی می باشد انتخاب وارائه گردید:

بیان اهمیت خوش نویسی وآشنایی بیشتر دانش آموزان با کاربرد اصولی قواعد آن؛

شناخت ابزار خوش نویسی وچگونگی بکارگیری درست آن ها توسط دانش آموزان در هنگام نگارش؛

آشنایی با نکات مؤثردربهبودخط دانش آموزان ونظارت بر شیوه ی درست اجرای آن؛

تشویق وترغیب دانش آموزان به امر خوش نویسی.

اجرای راه حل ها

1- نوشتن پدیده ای است که همه ی انسان ها برای انجام کارهای روزانه وبرقراری ارتباط با دیگران به آن نیاز دارند. برای نوشتن کارهای روزانه احتیاج به نوعی خوش نویسی است که خوانا باشد؛ بتوان آن را سریع نوشت تا زمان و وقت کمتری صرف شود؛ از زیبایی نسبی برخوردار باشد؛ بتوان آن را با قلم های معمول امروز مانند خودکار و خود نویس نوشت.  در آموزش خوش نویسی با استفاده از روش تقطیع حرکات و  مشخص کردن مسیر حرکات به فهم بهتر و    جزئی تر اصول وقواعد حروف وکلمات کمک شده است وبا بکارگیری از روش تشبیه  بر حسی وعینی کردن حرکات وشناخت بهتر حروف تأکید شده است.

2- ابزاراصلی هنر خوش نویسی قلم نی، دوات، مرکب، لیقه، کاغذ، زیرمشقی می باشد که مشخصات هر یک با نمایش نحوه ی درست استفاده از آن ها ارائه شده است.

3- ازنکات مؤثردربهبود خط دانش آموزان، روش به دست گرفتن قلم، شیوه ی نشستن در هنگام نوشتن، رعایت فاصله چشم از کاغذ، نور مناسب در هنگام نوشتن، طریقه ی قرار دادن کاغذ در مقابل دید می باشد که بر شیوه ی درست اجرای آن ها نظارت وتأکید شده است.

4- به منظور تشویق وترغیب دانش آموزان به امر خوش نویسی ، برنامه هایی ازجمله بازدید از نمایشگاه ها ومراکز هنری، برپایی نمایشگاه در هنرستان، شرکت دانش آموزان در مسابقات خوش نویسی، استفاده از فضای کارگاه به جای کلاس اجرا شده است ودرجلسات ا ولیاومربیان برای بازدید خانوادگی از نمایشگاه ها ومراکز هنری وتشویق وحمایت خانواده از دانش آموزان در جهت انجام هرچه بهتر فعالیت های هنری توصیه های لازم ارائه شده است.

توصیف وضع مطلوب(شواهد2)

دراین اقدام پژوهی به کمک اجرای راهکارها درجهت رفع عوامل مؤثر در بد خطی ، رعایت شیوه ی درست نشستن توسط دانش آموزان از 4 نفر (وضع موجود) به 12 نفر(وضع مطلوب) ورعایت شیوه ی درست دست گرفتن قلم توسط دانش آموزان از 2 نفر(وضع موجود) به 11 نفر(وضع مطلوب) و رعایت میزان مناسب فشار بر قلم توسط دانش آموزان از 4 نفر(وضع موجود) به 13 نفر(وضع مطلوب) ارتقایافت.

در پایان می توان نتیجه گرفت که رفع عوامل مؤثر در بد خطی، درجهت بهبود خط دانش آموزان غیر قابل انکار بوده وبسیار حایز اهمیت است وبا توانایی دراجرای راهکارهای مناسب می توان خط دانش آموزان را به میزان قابل توجهی بهبود بخشید.

 

·       یک تجربه موفق و ماندگار در پویا سازی گروه آموزشی زیست شناسی

·        فرزانه شريفي يزدي /دبير و سرگروه زيست شناسي/ ناحيه 4

 بيان مساله :

رئوس مشکلاتي که اقدام پژوه در آغاز کار در گروه آموزشی زیست شناسی ناحیه 4 با آنها مواجه بود عبارت بودند از: عدم اطلاع رساني به موقع به  دبيران از برنامه‌هاي تدارک ديده شده ، کسب پائين ترين امتياز در فرم ارزشيابي سالانه کارشناسي گروه‌هاي آموزشي سازمان درسال تحصیلی 87 – 86، عدم وجود بودجه مشخص براي فعاليت‌هاي گروه ، کافی و  بروز نبودن CDهاو کتب  موجود در گروه، عدم وجود فرم‌هاي مورد نيازو امکانات استفاده از اينترنت در اتاق گروه‌ها و در نتيجه عدم تدوين وبلاگ اختصاصي در جهت تعامل بيشتر با دبيران و اطلاع رساني سريع تر، عدم آگاهی مسئولين از فعاليت دبيران پر تلاش به منظور صدور تقدير نامه کتبي،......

 

ارائه اطلاعات(شواهد يک):

در اين اقدام پژوهي از 4 روش براي گردآوري اطلاعات استفاده شد.

1 – مشاهده 2 -  مصاحبه با کارشناس مسئول گروه های ناحیه4، سرگروه های سنوات قبل و دبیران زیست این ناحیه 3-  تهيه و تدوين پرسش نامه 4 -  اسناد و ارقام

راه حل هاي پيشنهادي  :

الف- راه حل‌هاي مربوط به امور اجرايي از جمله تدوين و ايجاد يک وبلاگ، اطلاع رساني علاوه بر سايت ،با دعوت نامه،‌ تلفن، پيامک و درج در وبلاگ گروه، برگزاري  بازدید های علمي و کارگاه‌هاو ، پيگيري صدور تقدير نامه برای دبیران فعال، و پيگيري برگزاري دوره ضمن خدمت، تدوین مسابقات دبیران و دانش آ موزان،تدوین فرم ها و..... ب - راه حل‌هاي مربوط به تأمين اعتبار مالي مانند مجاب نمودن مسئولین مبنی برضرورت صرف هزینه، جستجوي امکانات و خدمات رايگان، صرف هزینه شخصی و...

اجراي راه حل ها  :

1 - تهیه فرم های مورد نياز2 - ايجاد وبلاگ3 -  اطلاع رساني به شکل همه جانبه4 - مديريت برنامه ريزي الف- برنامه ريزي براي برگزاري جلسات بطور همزمان با کارگاه آموزشي   ب- برنامه ريزي جهت بازديد از مراکز علمي – آموزشي 5- تکميل بانک سؤالات مورد نياز و درخواست دبيران6 – تکميل و گسترش بانک نرم افزاري7 -  گسترش کتب و مجلات کتابخانه 8 - طراحي و تدوين خبر نامه، بروشور و تراکت و پيام تبريک روز معلم9- بهره گيري از خدمات و امکانات رايگان10- طراحي و برگزاري مسابقات دبیران و دانش آموزان11- جلب اعتماد دبيران زيست شناسي نسبت به گروه و ارج نهادن به فعاليت‌هاي آنان 12- پيگيري برگزاري کلاس‌هاي ضمن خدمت13- برگزاري جلسه انتخاب سر گروه براي سال تحصيلي 88-87

ارائه اطلاعات( شواهد 2 )    :

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیازاز تغییرات ایجاد شده و نتیجه گیری صحیح  از اقدامات انجام یافته از چهارروش استفاده شد:

1- مشاهده2- مصاحبه 3- تهیه پرسش نامه الف)پرسش نامه ویژه کارشناس مسئول گروههای آموزشی ناحیه4 ب-پرسش نامه ویژه نظر سنجی از دبیران ج- پرسش نامه ویژه سرگروه زیست شناسی استان 4- اسناد و ارقام

 

·   چگونه توانستم دانش آموزان پایه اول متوسطه دبیرستان دخترانه ریحانه النبی را به ترک گناهان ترغیب نمایم؟

·        ملیحه حاجی میرزایی/دبیرستان دخترانه ریحانه النبی / ناحیه يک

بیان مساله

دانش آموزان این آموزشگاه ، با وضعیت تحصیلی بسیار خوب به تحصیل مشغولند .اما متأسفانه مشکلات اخلاقی و مذهبی زیادی ازآنان دیده می شد و من همه روزه از دیدن بد حجابی دانش آموزان ، مشکلات اخلاقی ایشان ، عدم رعایت مسائل مذهبی ، عدم استقبال از نماز جماعت ، بی توجهی به مراسم مذهبی، دروغگویی و000 رنج می بردم و به واسطه موضوع تدریسم که درس مهارتهای زندگی است و فضای بازی برای گفتگو ایجاد می نماید، زمانی که با دانش آموزان به بحث می پرداختم مشاهده می کردم که همه آنان بالاتفاق با قضیه دین و ضرورت رعایت مسائل شرعی موافقند اما در عمل مشاهده می کردم رفتارشان خلاف گفتارشان را نشان می دهد0

شواهد1

1. دانش‌آموزان حجاب خود را رعايت نمي‌كردند و پروايي از برخورد با نامحرم نداشتند.

2. استقبال از نماز جماعت بسيار كم و ناچيز بود.

3. دروغگويي براي توجيه كم كاري و نمرات پايين و... وجود داشت و غيبت بين دانش‌آموزان بشدت                                       رايج بود.

4. در موقع صحبت كردن با يكديگر از الفاظ زشت، همچنين شوخي‌هاي نابجا استفاده مي‌كردند.

5. دانش‌آموزان علاقه‌اي به درس دين و زندگي و كلاس‌هاي پرورشي از خود نشان نمي‌دادند.

جمع‌آوري اطلاعات و راه‌حل‌هاي پيشنهادي

در قسمت جمع‌آوري اطلاعات اقدام پژه براي حل مسئله از چهار روش: پرسش‌نامه، مصاحبه، مطالعه و مشاهده درقالب فعالیتهای زیر استفاده كرده است:

برگزاري شوراي دبيران و مشورت با همكاران/ تهيه و ارائه‌ي پرسش‌نامه به دانش‌آموزان./مشورت با افراد متخصص در اين زمينه/ بررسي راه‌كارها ارائه شده و انتخاب بهترين راه/ مطالعه كتب، مجلات، پايان‌نامه‌هاي مرتبط با موضوع و سركشي به سايت‌هاي مختلف/ مشاهده رفتار دانش‌آموزان/ برگزاري جلسات هم‌انديشي

انتخاب و اجراي راه‌حل

1. اجراي طرح اربعين معرفت (با امضاي تعهدنامه مقيد مي‌شوند چهل روز سعي بر ترك گناهان داشته باشند).

2. استفاده از آثار اذكار مختلف در درمان امراض روحي، با استفاده از كتاب پرسش‌هاي شما، پاسخ‌هاي آيت‌الله بهجت(ره)

3. اجراي نمايش مصاحبه با شيطان (نمايشنامه اجرا شده با تلاش خود دانش‌آموزان نوشته شد و از بهترين آثار جمع‌آوري شد).

4. اجراي طرح عرضه اعمال بر پيشوايان و مراقبه نفس (با تهيه دفترچه و ثبت اعمال مثبت و منفي روزانه در آن).

5. اجراي طرح همسو با خوبان (استفاده از الگوهاي ديني و سعي بر متخلق شدن به اخلاق آنها).

6. آشنا نمودن دانش‌آموزان با آثار بهداشتي، اجتماعي و رواني مستحاب و مكروهات

7. مسابقه‌ي ادبي با موضوع برترين نعمت

8. ناديده گرفتن خطاهاي دانش‌آموزان و حذف آنها از دفتر انضباطي در اعياد بزرگ اسلامي وده ها برنامه‌جانبي ديگر

نتايج و شواهد(2)

با استخراج نتايج پرسش‌نامه‌اي كه به دانش‌آموزان داده شد مشاهده شد:

1. صفت سستي در نماز، غيبت، دروغگويي، عدم رعايت حجاب و پروا از نامحرم با كاهش چشمگيري       روبرو شده است و ا كثر دانش‌آموزان به اطلاعات زيادي در مورد گناهان و عواقب آنها دست يافته اند

2. دانش‌آموزان با ظاهري محجبه‌تر از گذشته در آموزشگاه و خارج از آن حضور پيدا مي‌كردند.

3. استقبال دانش‌آموزان از نمازجماعت بيشتر شدو علاقمندي آنان  به كلاس‌هاي پرورشي افزايش يافت.

4. والدين از پيشرفت اخلاقيات فرزندان خود پس از اجراي طرح بسيار راضي بودند.

5. دانش‌آموزان ابراز مي‌كردند كه از اين بسيار خوشحالند و احساس مي‌كنند به خدا نزديك‌تر شده‌اند.

6. خاطرات دانش‌آموزان از زمان ترك گناه که  تحويل اينجانب شد.

 

·       چگونه توانستم دانش آموزان دبیرستان های دخترانه ناحیه(3) (پنج دبیرستان) رادر سال تحصیلی 88/87 به پژوهش سرا علاقمند و آنها را به فعالیت های پژوهشی تشویق نمایم؟

·        منیژه خوش آمدی  /ناحیه 3 آموزش و پرورش استان قم

 بیان مسئله:

اینجانب کارشناس مسئول پژوهش سرای دانش آموزی برقعی(رازی سابق) ناحیه 3 آموزش و پرورش می باشم و با توجه به اینکه دانش آموزان آن چنان که باید به امر تحقیق و پژوهش علاقمندی نشان نمی دهند و فقط تحقیق آنها منوط به پژوهشی است که دبیران بعنوان تکلیف از آنها می خواهند لذا بر آن شدم در زمینه علاقمند سازی دانش آموزان به پژوهش و تحقیق و استفاده از امکانات پژوهش سراها، پژوهشی انجام دهم، اقدام پژوه در اوایل سال تحصیلی با تعداد بسیار کمی از دانش آموزان علاقمند به پژوهش مواجه بود و انگیزه این بود که اولاً: ضمن افزایش تعداد دانش آموزان علاقمند به پژوهش، علایق و عادتهایی را در آنها ایجاد نمایم، ثانیاً:‌با توجه به امکانات طراحی شده در پژوهش سراها، روش ها و طرح های مناسبی را مبنی بر استفاده دانش آموزان از آنها فراهم نمایم، ناگفته نماند از پنج دبیرستان مورد نظر فقط 14 نفر علاقمند بودند.

ارائه اطلاعات مربوط به وضع موجود[شواهد1]:

از ابتدای کار متوجه شدم که دانش آموزان علاقه ای چندان به فعالیت های تحقیقی ندارند( از مجموع 150 نفر دانش آموز دبیرستانهای مورد مطالعه فقط 14 نفر[4نفر فعالیت های پژوهشی و 10 نفر کاردر آزمایشگاه] علاقمند به پژوهش بودند) و دلیل آنرا با پرسش از آنان جویا شدم و اظهار داشتند:

1)حجم بالای درسها اجازه ای برای تحقیق نمی دهد(درگیر بودن دانش آموزان سوم و پیش دانشگاهی با مسائل آموزشی فرصتی برای فعالیت پژوهشی نمی گذارد)

2) عدم تفکرات پژوهشی از جانب مدیران و دبیران مدارس و عدم پیگیری مسئولین محترم آموزش و پرورش از مدارس در زمینه تحقیقات

3) فعالیت های پژوهشی اصولاً زمان دار بوده و در دراز مدت جواب می دهند (لذا دانش آموزان چندان علاقه ای ندارند)

4)‌عدم تشویق مناسب برای دانش آموزان علاقمند و پذیرش کم در مسابقات جشنواره جوان خوارزمی

راه حل های پیشنهادی:

برای تحقق اهداف طرح در رابطه با ایجاد نگرش مثبت در دانش آموزان به فعالیت های پژوهشی، راهکارهای زیر انتخاب گردید:‌

1)‌شرکت در برنامه صبحگاهی مدارس و فرهنگ سازی تحقیق و پژوهش وتشکیل کارگاه های آشنایی با روش تحقیق و پژوهش (تهیه پرو پوزال) ودر نهایت انتخاب رابط پژوهشی از مدارس

2) توجیه والدین برای تشویق و ترغیب دانش آموزان پژوهشگر و فراهم آوردن فضای پژوهشی برای آنان

3) فراهم آوردن امکانات علمی و مالی برای دانش آموزان ارائه دهنده طرح(استفاده رایگان از امکانات مرکز)

4) برگزاری نمایشگاه دست ساخته ها، همایش های علمی دانش آموزی و ارتباط و تعامل بیشتر با گروه های آموزشی دبیران و مدیران

اجرای راه حل ها:

از بین راه حل های پیشنهادی، راه حل های زیر انتخاب و اجرا گردیدند:

1) ضمن تعامل بیشتر با دبیران علوم پایه و مدیران مدارس و با حضور در صبحگاه مدارس، در زمینه تحقیق و پژوهش فرهنگ سازی انجام گرفت.

2)‌ضمن انتخاب رابطین پژوهشی از مدارس و تشویق بهترین رابط ها، اطلاع رسانی بیشتری در زمینه فعالیت های پژوهش سرا و تشکیل کارگاه های آشنایی با روش تحقیق و پژوهش، خلاقیت، آموزش روش حل مسأله انجام گرفت.

3)‌توجیه والدین برای تشویق و ترغیب دانش آموزان پژوهشگر و فراهم آوردن زمینه پژوهشی حتی در منزل.

4)‌از آنجا که امر آموزش زمانی تحقق می یابد که با پژوهش همراه باشد لذا قبل از اینکه دانش آموزان علاقه ای نشان دهند باید دبیران و مدیران مدارس تفکر پژوهشی داشته باشند، لذا بدین منظور تعدادی از جلسات گروه های آموزشی در پژوهش سرا برگزار گردید.

5) جذب اساتید خبره و اهل فن بمنظور فراهم آوردن فرصتهای مشاوره ای برای دانش پژوهان و حمایتهای علمی و مالی طرح ها

6) بمنظور به جلوه گذاشتن توانایی ها و قابلیتهای دانش آموزان، دو نمایشگاه تخصصی از آثار و دست ساخته های دانش آموزان و چندین همایش عملی دانش آموزی برگزار گردید.

ارائه اطلاعات مربوط به تغییرات ایجاد شده [شواهد2]:

در اواخر سال تحصیلی 88-87 باتوجه به فعالیت های انجام شده، دانش پژوهان علاقمندی بیشتری به انجام تحقیق،‌ارائه ایده و کار در پژوهش سرا داشتند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1)‌فعال شدن بیشتر دانش پژوهان و افزایش میزان علاقمندی به ثبت نام و عضویت در پژوهش سرا و انجام کارهای تحقیقی.

2)‌ جهت انجام تحقیقات خود، حتی تقاضای بودن در پژوهش سرا در ساعت های خارج از ساعت رسمی کاری را داشتند.

3)‌هر ایده و جرقه ای در ذهنشان (برای حل مشکل پیش آمده) زده می شد آنرا نوشته و تقاضای مشاوره علمی طرح را داشتند.(نتیجه:‌افزایش ایده ها از43 به 210 در سال تحصیلی 88-87)

4) افزایش تعداد علاقمندان از 14 نفر به 68 نفر( افزایش درصدی: از %33/9 به %33/45)

5)‌بالا رفتن رتبه در پذیرش طرح ها ی استانی و کشوری دریازدهیمن جشنواره جوان خوارزمی(از 37 طرح ارسالی به دبیرخانه جشنواره، 15 طرح اختصاص به ناحیه (3) استان داشت).

 

·       روش های افزایش علاقمندی هنرآموزان هنرستان حرفه ای حضرت زهرا(س) به تئاتروبازیگری

·        نیّره اکبری/حضرت زهرا/ ناحيه 3

بیان مسئله

همزمان باارسال دستورالعمل مسابقات فرهنگی هنری پرسش مهر وباتوجه به اهمیت برگزاری مسابقات ونقش آن درشناسایی وشکوفاسازی استعدادهای دانش آموزان و ضرورت برنامه سازی دقیق واجرای مطلوب وباشکوه این رخدادمهم فرهنگی وهنری درآذرماه وباتاکیدمدیرهنرستان مبنی  برشرکت هرچه باشکوه تردانش آموزان وانجام رقابتهای سالم پژوهشگربرآن شدتااستعدادهای دانش آموزان راشناسایی ودرجهت انجام بهینه مسابقات اقدام نماید لذاپس ازانجام تبلیغات فراوان وارائه توضیحات لازم دراین زمینه فرمهایی که آماده نموده بود، توزیع کرده وپس ازتکمیل توسط دانش آموزان ،جمع آوری نمود. پس ازدسته بندی علایق دانش آموزان پژوهشگر متوجه شد که از 260نفرفقط 5 نفر علاقمندبه تئاتروبازیگری هستندواین مشکل بزرگی بود.

توصیف وضع موجود (شواهد1)

الف- شاخص های کیفی وضع موجود

خجالتی بودن، عدم اعتماد به نفس ،حجم تکالیف زیاد، علاقمندنبودن به تئاتر، نداشتن زمان بیکاری جهت تمرینات، پایین بودن سطح اطلاعات درموردمسابقات فرهنگی هنری خصوصاتئاتر، عدم رضایت اولیاجهت تمرینات خارج ازوقت مدرسه ،داشتن ساعات آموزشی پشت برنامه ودرنتیجه خستگی و..ازجمله مشکلات مربوط به دانش آموزان بودوهمچنین عدم آشنایی وتخصص پژوهشگربه تئاتر،کمبود کتابهای نمایشنامه، کمبودهزینه وسرانه مدرسه،کمبودامکانات، جوّ حاکم درشهرقم درزمینه تئاترخصوصا بازیگری دختران، عدم همکاری دبیران و..ازمسائل دیگری بودکه پژوهشگرباآن روبروبود.

ب- شاخص های کمی وضع موجود

دراوایل سال88-87ازکل دانش آموزان مدرسه یعنی260نفر،فقط 5 نفربه تئاتروبازیگری علاقمندبودند.

راه حل های جمع آوری شده(راه حل های پیشنهادی)

بااستفاده ازپرسشنامه ومطالعات وتحقیقات،مواردذیل پیشنهادگردیدکه عبارتنداز:

1-استفاده ازنکات شخصیتی 2- استفاده از روشهای تشویقی

3-،قانون تنبیه(نمره انضباط)4- افزایش کتابهای کتابخانه درزمینه تئاتر5- دادن کتابهای تئاتربه عنوان جایزه6-برقراری روابط انسانی بادبیران ودانش آموزان7-اختصاص مقداری ازسرانه مدرسه به تئاتر8-همکاری مدیرومعاونین ودبیران 9-بردن دانش آموزان برای دیدن تئاتربه سالنهای تئاتر10- استفاده ازروش شاگرد-استادی و....

همچنین انتقادپذیربودن مربی، دادن انگیزه به دانش آموزان، نصب پوستربازیگران معروف درتابلوها، دعوت از

گروههای تئاتر منتخب سال قبل، ایجادرقابت دربین دانش آموزان نیزپیشنهادگردید.

اجرای راه حل ها

1-استفاده ازنکات شخصیتی2- استفاده از روشهای تشویقی3-  نصب پوستربازیگران معروف درتابلوها4-افزایش کتابهای کتابخانه درزمینه تئاتر5-انتقادپذیربودن مربی6-اهدا جوایز منتخبین مسابقات فرهنگی هنری سال قبل7-ایجادرقابت دربین دانش آموزان 8-برقراری روابط انسانی بادبیران ودانش آموزان9- دادن مسئولیت به علاقمندان تئاترو بازیگری10-همکاری مدیرومعاونین ودبیران11-دادن انگیزه به دانش آموزان12- استفاده ازروش شاگرد-استادی و....  13- امید دادن به دانش آموزان14- دعوت ازگروههای تئاتر منتخب سال قبل15- استفاده ازروش شاگرد-استادی

نتایج بدست آمده

ترغیب دانش آموزان برای شرکت درتئاترو بازیگری وآماده سازی نمایش می تواندآنهاراازپیله ای بنام »فردگرایی»وبرآیندی همچون «گوشه گیری»مصون بدارد.تئاترهنری است که برکوشش کارگروهی اتکا داردوآموزش نیزدرنهادخود،عملی گروهی است.(شادروان،1373ص،72)

ازاین رو،اقدام پژوه درپایان سال تحصیلی توانست به کمک روشهای انتخاب شده ،به ارتقاوافزایش علایق مورد نظر مدرسه خویش دست یابدبه عبارت دیگرتعداد5 نفرعلاقمندبه تئاتروبازیگری دراوایل سال تحصیلی88-87 به20نفرارتقابخشدودوگروه تئاتر(صحنه ای آنتیگونه)و(عروسکی تفرقه)راجهت شرکت درمسابقات آماده نماید

توصیف وضع مطلوب (شواهد2)

الف- شاخص های کیفی موفقیت طرح

پس ازبرگزاری مسابقات درمرحله ناحیه دانش آموزان توانستند به موفقیت ذیل دست یابند:

*کسب رتبه اول نمایش صحنه ای(آنتیگونه)

کسب رتبه دوّم درمسابقات تئاتراستانی

*کسب رتبه سوم نمایش عروسکی (تفرقه)

پژوهشگرهمین روش راادامه داده و درمسابقات استانی نیزشرکت نموده وعنوان های ذیل راکسب نمود.

* *کسب رتبه اوّل نویسندگی استان

*کسب رتبه اوّل کارگردانی استان

*کسب رتبه اوّل بازیگری استان

*کسب رتبه اوّل طراحی بروشوراستان

*کسب رتبه درقسمت های انفرادی توسط اعضای گروه

درضمن نتایج جانبی دیگری نیزازنظرعاطفی وروحی و...بدست آمد.

 

 ·   راهکارهای افزایش یادگیری دانش­آموزان پایه اول دبیرستان بزرگسالان حضرت زینب(س)در درس زبان انگلیسی

·        مریم باقری /دبیرستان بزرگسالان حضرت زینب(س) /ناحیه سه

 بیان مســئله

من در دبیرستان دخترانه­ی بزرگسالان حضرت زینب (س) واقع در ناحیه­ی سه آموزش و پرورش استـــان قم، در سه پایه­ی اول، دوم و سوم، مشغول به  تدریس درس زبان انگلیسی هستم. شرایط متفاوت دانش­آموزان این دبیرستان که بیشتر آنها از مردودی­های مدارس روزانه، افرادی با وقفه­های تحصیلی طولانی و یا متأهـــل می­باشند، شیوه­های رفتاری و تدریس متفاوتی را ایجاب می کند.

از آن جا که دانش­آموزان کلاس اول بیشترین ضعف را در درس زبان انگلیسی دارا بودند، مسئله­ی اساسی در این موقعیت، این بودکه با بهره­گیری از چه راهکارهایی می­توان چشم­انداز روشن و امیدبخشی نسبت به موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی در این دانش­آموزان ترسیم نمود ؟ و به عبارتی چگونه می­توان موجبات انگیزش یادگیری زبان انگلیسی و بهبود وضعیت زبانی دانش­آموزان در این زمان کوتاه را فراهم نمود؟

توصیف وضع موجــود(شواهد 1)

شاخص­های کیفی وضع موجود نشان دهنده­ي بی­علاقه بودن، ضعف فراوان در روخوانی، گرامر و فهم متون، روند کند یادگیری، اضطراب و عدم اعتماد­به­نفس، مشکلات خانوادگی، وقفه­های تحصیلی طولانی، عدم موفقیت در مدارس روزانه و وجود رده­های سنی متفاوت و ناهمگون بود.

شاخص­های کمی نیز در اوایل نیمسال دوم در سال تحصیلی88-87 بیانگر این بود که: از مجمــوع 20 دانش­آموز کلاس اول متوسطه، 9 نفر نمره­ی بالای10 کسب نموده­اند،که این میزان نسبت به کل کلاس بسیار کم می­باشد، بنابراین در این اقدام­پژوهی سعی شده است این میزان، به سطح قابل قبولی در پایان ترم افزایش یابد.

انتخاب راه­حــل ها

اقدام­پژوه با جمع­آوری اطلاعات از طریق مشاهده، پرسش­نامه، مصاحبه و مطالعه به نتایجی در رابطه با راهــکارهای بهبود یادگیری درس زبان انـگلیسی دست یافته و از مجموع راه­حل­های پیشنــهادی، شش راه­حل زیر رابا توجه به امکانات موجود در دبیرستان و مدت زمان موجود انتخاب نموده و تصمیم به اجرای آنها گرفت.

1- فعال نمودن دانش­آموزان در فرآيند ياددهي- يادگيري ؛

2- گروه­بندی دانش­آموزان و استفاده از دانش آموزان قوی­تردر رهبری گروه ؛

3- استفاده از کتاب­های کمک درسی جامع و استاندارد با تمرین­های فراوان و بدون پاسخ ؛

4- توجه ويژه به ارزشيابي مستمر ( تكويني ) با معناي درست و دقيق آن ؛

5 – برگزاری کلاس­های تقویتی ، با بهره­گیری از راه­حلی انگیزشی و معنوی، موازی آموزش علمی ؛

6- برقراری ارتباط عاطفي مناسب با دانش­آموزان ؛

اجرای راه­حــل ها

بعد از اعتباربخشی به راه­­حل­ها توسط اساتید فن و همکاران فرهیخته، اقدام­پژوه هرشش مورد را به مرحله اجرا در آورد و در طول اجرا، هر جا نیاز به اصلاح و تعدیل راه­حلی بود، با تفکر و بررسی آن را انجام داده و سعی نمود به نحو احسن، راهکارها را عملی سازد.

توصیف وضع مطلــوب (شواهد2)

شاخص­های کیفی وضع مطلوب نشان دهنده­ی علاقه­مندی، افزایش ضریب امنیت­خاطر، کاهش اضطراب، مشارکت در فعالیت­های کلاسی، ارتقای کیفیت یادگیری، افزایش خودباوری و اعتماد­به­نفس دانش­آموزان  مردودی و یا دارای وقفه­های تحصیلی، همدلی و ارتباط عاطفی بسیار خوب دبیر با دانش آموزان است.

شاخص­های کمی وضع مطلوب نیز نشان می­­دهد،که تـعداد دانش­آموزان با نمره­ی بالای 10 در کلاس اول به 18 نفر رسیده است. بر این اساس در اواخر سال تحصــیلی 88-87  میــزان درصد قبـولی دانش­آموزان کلاس اول از 45 % ( وضع موجود) به90 % (وضع مطلوب) رسیده است. بنابراین پژوهشگر در رابطه با افزایش درصد قبولی وپیشــرفت دانش­آموزان این دبیرستان در درس زبان انـگلیسی به نتیجه مورد

 

·   چگونه توانستم دانش‌آموزان پايه‌ي اوّل دبيرستان ريحانة النبي س (2) را با تکيه بر ارتباط رياضي و آموزه‌هاي ديني به درس رياضي علاقه مند کنم؟

·        اکرم هدايتي

 بيان مساله

اقدام پژوهشي حاضر در سال تحصيلي 88-87 در پايه اوّل متوسطه، دبيرستان دخترانه ريحانة النبي س (2) واقع در ناحيه يک آموزش و پرورش شهرستان قم با فراواني 28 نفر دانش‌آموز انجام شده است.

شواهد (1)

پژوهش گر در ابتداي سال تحصيلي طي شواهدي کيفي از قبيل جمود و بي تفاوتي در کلاس، به کمي علاقه و بي انگيزگي نسبت به درس رياضي پي برد.

هدف اين اقدام پژوهشي اين بوده است که پس از اعتباريابي، با تکيه بر ارتباط رياضي و آموزه‌هاي ديني دانش‌آموزان سال اوّل را به رياضي علاقه مند‌ کند.

ارائه راحل هاي پيشنهادي :

جهت تحقق هدف فوق پژوهشگر با اتخاذ راهکارها ي زير توانست تعداد دانش آموزاني که به رياضي زياد علاقه دارند را از پنج نفر به نوزده نفر برساند يعني از هفده درصد به شصت و هشت درصد که نشانگر پنجاه و يک درصد افزايش علاقه مندي بود.

اجرايي راه حل :

اهم راهکارهاي اجرا شده عبارت بودند از:

* آشنا نمودن دانش‌آموزان با مسائلي که بيانگر ارتباط رياضي و آموزه‌هاي ديني هستند (خمس، زکات، ارث، تعيين اوقات شرعي، قرعه احتمال، و اعجاز عددي قرآن)

* معرفي تفکر و مشورت بعنوان دو امر مؤکّد ديني

* تدريس به شيوه فعّال و مشارکتي

* اصلاح شيوه‌هاي سنتي و متعارف سنجش رياضي (امتحان)

* ايجاد انگيزه و خودباوري.

شواهد (2)

و در پايان به اين نتيجه رسيد که اتخاذ راهکارهاي فوق موجب ارتقاء روحيه خودباوري و ارتقاء سطح نمرات رياضي نيز مي‌شود و آنچه تا کنون موجب بي علاقه گي نسبت به درس رياضي شده همانا اعمال روشهاي نادرست در آموزش اين درس بوده است، با اصلاح روشهاي آموزشي و تمسک به آموزه  ها‌ي ديني تا حد قابل ملاحظه‌اي مي‌توان بر اين موانع غلبه کرد انشاء ا...

نــظر دست یافته است.

 

 ·   چگونه توانستم دانش آموزان کلاس اول دبیرستان را به درس ریاضی علاقمند و میانگین نمرات آنان را از 06/13 به 14/15 افزایش دهم .

·        مرضیه ابراهیمی چابکی

 بیان مساله :

در همان ابتدای سال تحصیلی متوجه اضطراب ، نگرانی کاذب در مواقع آزمون یا حل مساله ، عدم علاقه و بی توجهی برخی از دانش آموزان در کلاس درس شدم . که این عدم علاقه به ضعیف تر شدن آنان در درس ریاضی و نا امیدی آنان برای موفقیت در درس ریاضی شده بود . به همین دلیل در صدد یافتن علل بی علاقگی و عدم یادگیری برخی از آنان برآمدم زیرا این ضعف باعث شده بود که فراگیران در کلاس درس هماهنگی و همکاری لازم را برای حل تمرین ، یادگیری مطالب درسی و در امتحانها نا موفق و مأیوس باشند .

ارائه اطلاعات (شواهد 1 ) :

با توجه به شرایط کلاس و در پی گرفتن آزمون و جویا شدن نظرات خود دانش آموزان و اولیاء آنان به این نتیجه رسیدم که نوع نگرش به ریاضی در پیش داوری که از کلاس ریاضی دارند باعث بی میلی و در نتیجه افت تحصیلی می گردد. یادگیری آنان نیز دچار اشکالاتی بود به همین دلیل به گردآوری اطلاعات به سه شیوه مصاحبه ، مشاهده و مطالعه پرداختم .

راه حل های پیشنهادی :

راه حل ها عبارتند از استفاده از سر گروه درسی در تفهیم درس ،ارتباط عاطفی و منطقی با فراگیران جهت احساس آرامش، ارتباط با والدین دانش آموزان حضوری و غیر حضوری، معرفی به مشاوره،استفاده از کلاس های تقویتی در طول هفته ، استفاده از برنامه ریزی درسی درست ، تشویق و تنبیه به موقع ، گرفتن آزمونهای پی در پی و جلوگیری از عیبت های غیرضروری .

اجرای راه حل :

با برقراری ارتباط با والدین پی به مشکلات موجود برده و مشکلاتی همچون(فوت ،طلاق و.. ) قابل حل نبودند با برقراری ارتباط عاطفی و منطقی در پایان هر جلسه با صحبتهایی که در کلاس مطرح می شد باعث شدم که انگیزه و امید برای خواندن درس در آنان بوجود آید . با گروه بندی و قرار دادن هر فرد ضعیف کنار یک فرد قوی در کلاس در عملکرد آنان بهبودی حاصل نمایم اما بی دقتی و استرس و.. باعث می شد که به نتیجه مطلوب دست پیدا نکنم در نتیجه آنان را به مشاوره و راهنمای تحصیلی ارجاع وباافراد دارای رفتارهای سوء و نامتعارف برخورد کردم. امتحانها را در حد توان و مبتنی بر مطالب کتاب درسی پس از هر جلسه تدریس برگزار تا اعتماد به نفس لازم در آنان پدید آید .

ارائه اطلاعات (شواهد 2) :

با توجه به فعالیت های انجام شده در اواخر سال پیشرفت قابل ملاحظه مشاهده می شد.به طوری که کلاس از حالت خشکی خارج و به فضایی شاد تبدیل شده بود.از دیدگاه فراگیران زمان در کلاس به سرعت می گذشت برای حل تمرین با یکدیگر رقابت وبدون اتکاء به سرگروه به حل مساله و تمرینهایشان تلاش می کردند. در کلاس تقویتی به طور مداوم شرکت داشتند.شاخص های کمی طرح و چک لیست ها نشانگر این مطالب می باشند .

 

·       چگونه توانستم دانش آموزان سال دوم دبيرستان را به درس تاريخ و ادبيات علاقه مند كنم .

·        صديقه لباف زواره /دبيرستان حضرت فاطمه (س) /ناحيه 3 قم

بيان مسئله:

تاريخ ادبيات ايران و جهان 1 شامل 26 درس است كه در دو قسمت تاريخ ادبيات ايرا ن 18 درس و تاريخ ادبيات جهان در 8 درس تدوين شده است .

در تدريس تاريخ ادبيات با توجه به سنگيني و حجم زياد مطالب، و كمبود زمان ، وجود فضاي تاريخي نامأنوس در پاره اي موارد و اسامي زياد كتب و نويسندگان مخصوصا در قسمت تاريخ ادبيات جهان مشكلات زيادي براي دبير و دانش آموز به وجود مي آيد .

در سال تحصيل 88-87  تدريس تاريخ ادبيات ايران و جهان 1 سال دوم دبيرستان به اين جانب محول شد با گذشت چند هفته از سال تحصيلي متوجه بروز مشكلاتي در كلاس شدم . كه نشان دهنده عدم علاقه دانش آموزان به درس تاريخ ادبيات بود . لذا اين سوال برايم مطرح شد كه چگونه مي توانم دانش آموزان را به درس تاريخ ادبيات علاقه مند كنم .

ارائه اطلاعات شواهد 1

موارد زير بيانگر عدم علاقه دانش آموزان به درس تاريخ ادبيات بود .

-عدم توجه دانش آموزان به درس و پرداختن به كارهاي ديگر

2-خشك و بي روح بودن و يكنواختي كلاس

3-اظهار خستگي و كسالت دانش آموزان در كلاس

4-پايين بودن سطح نمرات دانش اموزان و عدم رضايت از نتايج آزمونها.

راه حل هاي پيشنهادي

پس از مطالعه و تحقيق و مشورت با  ساير همكاران پي بردم براي ايجاد انگيزه و علاقه در دانش آموزان نسبت به درس تاريخ ادبيات مي توان از روش هاي متنوعي استفاده كرد . نظير

1- استفاده از روش هاي متنوع تدريس . نظير الگوي مشاركتي (كارآيي اعضاي تيم)

2- استفاده از رسانه ها و وسايل كمك آموزشي

3- استفاده از خاصيت برانگيختگي مطالب و جذاب كردن مطالب

4- انجام فعاليتهاي مكمل و جنبي خارج از كلاس . تحقيق – خلاصه نويسي- تهيه فلش كارت – روزنامه ديواري و غيره

5- ايجاد رقابت سالم و تشويق دانش آموزان

اجراي راه حل ها

باتوجه به اين كه بعضي از عوامل ايجاد عدم علاقه در دانش آموزان نظير محتواي كتاب ، برنامه درسي ( كمبود وقت 2 ساعت در هفته) قابل تغيير نبودند به گونه اي عمل مي كردم كه تأثير اين عوامل كمتر شده و بيشترين نتيجه نصيب دانش آموزان شود .

لذا در قدم اول تصميم گرفتم در تدريس از روش هايي استفاده كنم كه دانش آموزان درآن بيشترين فعاليت را داشته باشند به همين جهت از روش كارآيي اعضاي تيم استفاده كردم چون در اين روش دانش آموزان فعال هستند و چون به صورت گروهي كار مي كنند كلاس از يكنواختي خارج ميشود همچنين براي گسترش دامنه‌ي يادگيري به خارج از كلاس از دانش آموزان خواستم مطالب درسي را دسته بندي كنند و به صورت فلش كارت در آورند و دانش آموزان ضعيف تر نيز درسهاي بلند را خلاصه كنند . در ضمن در جريان تدريس داستانها و مطالب جذابي را از زندگي شاعران و نويسندگان بيان مي كردم و كتب و آثار آنهارا به كلاس مي بردم و در اختيار دانش آموزان قرار مي دادم تا از نزديك با آن آشنا شوند .

ارائه اطلاعات (شواهد 2)

استفاده از شيوه هاي فوق باعث شد دانش آموزان كم كم به اين درس علاقه مند شوند كه نمود آن به صورت موارد زير به چشم مي خورد .

-شركت فعال دانش آموزان در فعاليت كلاسي و خارج از كلاس

-افزايش شور و نشاط دانش آموزان در كلاس و در جريان تدريس

-افزايش تعداد داوطلبان براي پاسخ گويي به درس

-بالا رفتن ميانگين نمرات دانش آموزان و قبولي 100% آنها در امتحانات پاياني نوبت دوم .

 

 ·       چگونه توانستم در کلاس ادبیات روخوانی شعر دانش آموزان را تقویت کنم؟

·        رقیه ابراهیمی شهرآبادی / آموزش و پرورش ناحیه 3 قم

بیان مسأله:

همیشه در کلاس درس ادبیات و ضمن تدریس می دیدم تعریفی که دانش آموزان از درس نظم و تمام توقعی که از دبیران ادبیات خود در این باره دارند، آن است که معنی ادبیات را دبیر، کلمه به کلمه برای آنها بخواند و آن را به صورت املای تقریری بنویسند. در طول کلاس اگر از آنها می خواستم از روی شعر بخوانند استقبالی نمی شد و همان اندک استقبال نیز دلچسب نبود، زیرا آنها اشعار را غلط می خواندند و احساس شاعرانه نیز در آن دیده نمی شد. با توجه به اهمیت شعر و درک معنی و مفهوم آن و رابطه تنگاتنگ درست خواندن با درست فهمیدن، همیشه این مشکل عمده در کلاس درس ادبیات مرا آزار می داد که:«چگونه می توانم در کلاس درس ادبیات، روخوانی شعر دانش آموزان را تقویت کنم؟»

ارائه اطلاعات:

اطلاعات را در دو محور می توان ارائه داد: 1- نظر دانش آموزان 2- نظر دیگر همکاران.دانش آموزان معتقد بودند که: 1- شعر خوانی خسته کننده است. 2- با فاصله افتادن بین زمان تدریس و خواندن در منزل، دچار مشکل می شوند در حالیکه شاید همان جلسه مشکل کمتری داشته باشند. 3- کتابها شلوغ و مملو از معانی نوشته شده است و توجه آنها بیشتر به معنی کردن ابیات است. 4- کلاس خسته کننده است و تنوع ندارد. همکاران نیز معتقد بودند: 1- دانش آموزان علاقه ای به خواندن شعر ندارند و درس نثر داوطلب بیشتری دارد. 2- کلاس شلوغ است و فرصت نمی شود که همه در خواندن شعر شرکت کنند. 3- بیشتر وقت کلاس صرف معنی ابیات می شود و000.

راه حل های پیشنهادی:

معلمان ابتدا خودشان با صدای بلند و حسی شاعرانه چند بار از روی شعر بخوانند.استفاده از وسایل کمک آموزشی در کلاس برای ایجاد تنوع مثلاً نوارهایی که شاعران معروف از روی اشعار خوانده اند یا 000.توجیه دانش آموزان در راستای اینکه تمام وقت خود را صرف نوشتن معنی ابیات نکنند زیرا خواندن نیز مهم است و رابطه ای تنگاتنگ با درک معنی دارد.

گوشزد به آنها که معنی شعر، مطلق آنچه دبیر می فهمد نیست و آنها نیز به راحتی        می توانند هر آنچه را از شعر فهمیدند بیان کنند و نیازی به نوشتن نیست.توجه به تکیه ها، درنگ ها، اعراب ها و000 هنگام خواندن اشعار.دخیل کردن دانش آموزان در خواندن شعر و معنی کردن آن.خودداری از خواندن شعر به صورت بیت بیت، بلکه دانش آموزان باید اشعار را هم در محور افقی و هم در محور عمودی همخواني و معنی کنند.

اجرای راه حل ها:

به نظر من، بهترین فرصت برای اعمال راه حلها، از همان جلسه اول مهرماه بود، زیرا     می بایست از همان ابتدای شروع کلاس خط مشی خود را در مورد زنگ ادبیات و لزوم یادگیری و درست خواندن نظم و نثر به خصوص نظم که محور کار من بود برای بچه ها بیان نمایم. لذا در اولین جلسه آنها را توجیه نمودم و بیان کردم که درک معنی از شعر، امری سلیقه ای است و با توجه به سلایق مختلف و احساسات متفاوت می توان معانی مختلفی را از شعر فهمید و آنچه که به ذهن دبیری می رسد معنی مطلق یک شعر نمی تواند باشد لذا آنها را از نوشتن معانی در حین تدریس برحذر داشتم. در طول تدریس از خود آنها کمک می گرفتم و از آنها می خواستم که ابیات را با صدای بلند و حسی شاعرانه بخوانند و معنی کنند و اگر معانی پیشنهادی آنها درست بود تشویقشان می کردم. این امر باعث ایجاد رغبت بیشتر در بین آنها و تقویت حس اعتماد به نفس در آنها می شد و بیشتر در امر معانی ابیات و خواندن آن شرکت می کردند. کم کم حس کردم    دانش آموزان گرایش کمتری به نوشتن ابیات دارند و بیشتر در امر خواندن شعر شرکت دارند و کلاس درس ادبیات دیگر خشک و بی روح نبود و بعد از آن بچه ها حتی دروس نثر را هم بهتر گوش می دادند و می خواندند.

ارائه اطلاعات شواهد (2):

بعد از بررسی مشکلات موجود در این راستا، راه حلهای جدیدی به ذهنم رسید. مشکلات: 1- کم آمدن وقت کلاس. 2- تداخل نظرات دانش آموزان هنگا معنی ابیات و ایجاد سرو صدا در کلاس. 3- ادامه دادن (برخی از دانش آموزان)به نوشتن معانی ابیات به طور پنهانی. 4- مشکل در امر معانی ابیات در محور عمودی و000. راه حل: 1- بیشترین تأکیدم را بر روخوانی و بلند خواندن اشعار، هنگام پرسش درس قرار دادم.2- به کار بردن ترفندهای مختلف برای جلوگیری از کم آمدن وقت مثلاً دعوت از دانش آموزان برای خواندن شعر به صورت دسته جمعی.3- دعوت از دانش آموزانی که هنوز معنی ابیات را می نوشتند به اینکه خودشان اشعار را برایمان معنی کنند.4- اعلام نظر نهایی توسط معلم، هنگامی که تداخل نظرات پیش می آمد و کلاس رو به شلوغی می رفت.

 

 ·       چگونه می توانیم سرپرستان آموزشی مدارس استثنایی را با شرح وظایف شان بیش تر آشنا کنیم

 ·        هاجرشعاعی کارشناس آموزش دانش آموزان دارای مشکل بینایی

·        حسین شاپور آبادی كارشناس مسئول آموزش كودكان استثنايي

 بیان مسئله :

 

مدیریت آموزش و پرورش استثنایی از سال 1381 پس از تصویب طرح تجمیع به سازمان آموزش و پرورش استان پیوسته و هم اکنون یکی از مدیریت های تحت پوشش این سازما ن است از جمله پست های آموزشگاه های استثنایی که ارتباط نزدیکی با واحد آموزش مدیریت استثنایی دارد پست سرپرست آموزشی مدارس است که طبق چارت مدارس استثنایی به ازای هر 5 کلاس دایر در آموزشگاه استثنایی یک نیرو به عنوان سرپرست آموزشی وظیفه حمایت علمی و عاطفی از معلمان و کمک به رشد حرفه ای ایشان را بر عهده دارد اما متاسفانه به علل مختلفی که به برخی از آنها اشاره شد در حال حاضر ناظران تعلیماتی  در مدارس جدی گرفته نمی شوند  و این امر مشکلاتی را در راستای ایفای وظایف ایجاد می نماید.

شواهد :

در پی بازدید هایی به عمل آمده و همچنین گزارشات ارسال شده از مدارس ما را به این نتیجه رساند که در حال حاضر نقش سرپرستان آموزشی در مدارس کمرنگ شده و لازم است این افراد به وظیفه اصلی خود برگردند از سوی دیگر  حق هر فرد شاغل در آموزش و پرورش اعم از آموزگار و سایر کارکنان است كه از علوم مربوط به حیطه کاری خود مطلع باشند تا بتوانند يافته هاي علمي را در زمينه شغلي خود به خوبي به كار برند . اما همانطور که اشاره شد بحث نظارت و راهنمایی در ایران متاسفانه هنوز به صورت جدی مد نظر قرار نگرفته و شیوه های نوین این علم هنوز به بطن مدارس ما راه نیافته اند  و یافتن این کاستی ها ما را بر آن داشت که در ابتدا سرپرستان را با وظایف خود آشنا کنیم تا ایشان به تدریج بتوانند اعتماد معلمان را جلب نمایند.

راه حل ها  :

پس از طرح به  این نتیجه رسیدیم  که  یکی از مهمترین دلایل ایجاد مسائل ذکر شده , عدم آگاهی معلمان و سرپرستان از وظایف نظارت و راهنمایی تعلیماتی در مدارس می باشد بنابراین در گام اول بهتر  است سطح آگاهی سرپرستان را در زمینه شغلی خود بهبود دهیم  و  بهترین گزینه را برگزاري دوره آموزشي ضمن خدمت براي سرپرستان و مديران آموزشگاه ها يافتيم كه متاسفانه به علت كمبود شديد بودجه جهت برگزاري دوره يا كارگاه آموزشي و عدم وجود كد تعريف شده در سيستم دوره هاي ضمن خدمت اين امر محقق نشد .بنابراين  ترغیب  ایشان به مطالعه  در زمینه شغلي را به عنوان راهكاري اجرايي تر یافتیم .

اجرای راه حل :

پس از مطالعه کتب موجود در این زمینه اقدام به طراحی مسابقه ای علمی  از کتاب نظارت و راهنمایی تعلیماتی دکتر نیکنامی و تهیه جوایز برای  برگزیدگان نمودیم .  پس از صدور بخشنامه ای مبنی بر برگزاری آزمون , تهیه کتب و اهداء آن به کتابخانه آموزشگاه  و اعلام تاریخ برگزاری آزمون تعداد 20 سوال تستی تهیه و در روز اعلام شده امتحان به عمل آمد و علاوه بر صدور گواهی حضور جهت کسب امتیاز در فرم ارزشیابی به نفرات برتر جوایزی از طرف مدیریت اهداگردید .

ارائه اطلاعات (شواهد 2)

پس از انجام آزمون مربوط پرسشنامه ای بین سرپرستان آموزشی  و مدیران مدارس توزیع و از ایشان نظر سنجی شد که آیا مطالعه کتاب مذکور  توانسته است نظرات و دیدگاه های ایشان تغییری ایجاد کند؟ که نتیجه بررسی ها نشان می دهد این آزمون برای شروع موثر بوده است اما هنوز سرپرستان آموزشی به عنوان کسانی که وظیفه ای بسیار عظیم را در آموزشگاه ها به عهده دارند باید تحت آموزش  مهارت هایی بسیار زیاد در زمینه روابط انسانی , برنامه ریزی درسی و روشها و فنون تدریس قرار گیرند .

  

·       چگونه توانستم  نگرش دانش آموزانم را نيبت به فرهنگ بيگانه و پديده «مدگرايي« تغيير دهم؟

·        مريم نجفي فرد

 بيان مسأله:

پژوهش مورد نظر در پايه ي سوم تجربي روي 40 نفر از دانش آموزان دبيرستان دخترانه ريحانه النبي، ناحيه ي يك آموزش و پرورش قم انجام گرفته است. دانش آموزان معمولا داراي والديني تحصيل كرده و از نظر اقتصادي كمتر دچار مشكل هستند. اغلب اوليا به مسائل درسي فرزندشان بسيار حساسند و براي پيگيري و رفع ضعف درسي آنان زياد به مدرسه مراجعه مي كنند، در همين مراجعات گاهي شاهد ظاهر نامناسب برخي از مادران بودم كه البته نمود اين مدگرايي در ظاهر و رفتار برخي دانش آموزان نيز مشهود بود. از اين رو بر آن شدم تا با  شناخت «مد» و «مدپرستي» و «جستجوي آن دسته از عوامل اجتماعي كه در گرايش جوانان به مد و زمينه هاي ايجاد تهاجم فرهنگي تأثيردارد» قدمي هرچند كوتاه درجهت تغييرنگرش دانش آموزانم ايجاد كنم.

ارائه اطلاعات( شواهد يك):

به مد راه رفتن پديده اي است كه در جامعه ي ما وجود دارد و همه يا بيشتر نوجوانان و جوانان  علاقه دارند مطابق مد راه بروند و يا حداقل از قافله مد عقب نمانند و بتوانند به روز باشند براي مثال وقتي وارد كلاس مي شدم تعدادي از دانش آموزان با موهاي ژل زده و گاهي آرايش خفيف در صورت در مقابلم مي نشستند و در هنگام تدريس مدام خود را در آينه برانداز مي كردند.در خارج از مدرسه نيز همين دانش آموزان را با پوشش نامناسب ( ديده شدن مو- آرايش صورت- پوشش جلف- ژل زدن موها همراه با مدل هاي مغاير شئونات دانش آموزي- گاهي شلوار تنگ و كوتاه و بدون جوراب- كفش قرمز) و در نهايت با چادرهاي ملي تنگ و باريك يا چادر هاي بدن نما بسيار مشاهده مي كردم.

راه حل هاي پيشنهادي:

تأليف كتاب هاي مفيد و مورد احتياج جوانان با نظر به مسائل روز و سبك نوين , مي تواند مفيد و سازنده باشد, همان گونه كه مرحوم شهيد مطهري در جبهه فرهنگي براي دفاع از فرهنگ اصيل اسلامي بـه چـنـين كاري دست زدند .  دومـيـن راه مـقابله با تهاجم فرهنگي , نظارت عمومي است ,كه دين آن را امر به معروف و نهي از مـنـكـر نـاميده است. تشكيل جلسات مذهب در مساجد, پايگاه هاي مقاومت و تكايا و آشنا كردن جوانان با قرآن , معارف اسـلامـي , تـاريـخ انـبـيا و امامان مي تواند عامل مهمي در مقابل با تـهـاجـم فـرهنگي به حساب آيد. از ديـگـر راه هـاي مـقابله با تهاجم فرهنگي استفاده از هنر مخصوصا فيلم و تئاتر است . از آن جا كه نماز نقش بسيار مهمي در دوري انسان از فساد و تباهي دارد, مي تواند يكي از راه هاي مـقـابـله با تهاجم فرهنگي به حساب آيد .

اجراي راه حل ها:

ارائه ديدگاهي مثبت از حجاب متاثر از نظرات مراجع تقليد ، خاصه حضرت امام(ره) و شهيد  والا مقام آيت الله مطهري اين فعاليت در قالب مسابقات كتابخواني ، مطالعه و تحقيق با عنوان پوشش برتر ارائه گرديد تا تواند آگاهي و دانسته هاي دانش آموزان را تحت تاثير قرار داده و ارتقا  دهد . درجلسات پرسش و پاسخ كه در مدارس برگزار مي گرديد ، فلسفه حجاب ، دلايل مد گرائي و چگونگي ايجاد مد ، اهميت مد ، فلسفه پوشش وچگونگي پوشش توضيح داده مي شد و شبهات دانش آموزان مورد توجه و اصلاح قرار مي گرفت و به سئوالات آنان در محيطي عاطفي و صميمي پاسخ داده مي شد . در جلسات آموزشي و توجيهي مديران و مربيان پرورشي به توجه در ارائه الگو ها، نحوة برخورد و تبيين مسائل بدون هر گونه برخورد منفي و زننده تذكر داده مي شد و از آنان بعنوان ياوران اين طرح درخواست ساعدت ميگرديد.در برخوردهاي فردي نيز ، صاحبان پوشش نامناسب در محيطي امن و صميمي به چرائي رفتار و تاثيرات نامناسب پوشش ناقص خود ، واقف مي شدند و براي گسترش اين فرهنگ به مدد ما مي آمدند . البته اين تذكرات و توجيهات با برنامه ريزي قبلي و پس از ايجاد صميميت و تعاملات عاطفي صورت مي گرفت.

ارائه اطلاعات( شواهد دو):

توجه و دقت دانش آموزان به درس در كلاس بيشتر شده و با علاقه ي بيشتري به مطالعه دروس مي پردازند و سطح نمرات آنها افزايش يافته بود. باشنيدن صداي زنگ نماز اكثر دانش آموزان  به نمازخانه مي رفتند و حتي گاهي براي انجام اين فريضه اشتياق زيادي نشان مي دادند و قبل از زنگ نماز براي مقدمات اين فريضه اجازه مي خواستند. در اواخر ساعت حضور در مدرسه تعداد دانش آموزاني كه به تغيير در ظاهر خود فكر مي كردند كمتر شده بود و بيشتر از هد بند هاي ساده اي كه از طرف مدرسه به عنوان هديه دريافت كرده بودند، استفاده مي كردند. در خارج از مدرسه نيز رعايت شئونات و  اخلاقيات اسلامي بين دانش آموزان بيشتر به نظر مي رسيد و رفتارهاي جلف كمتر ديده مي شد.

 

·   راهکارهای سوق دادن دانش­آموزان از محفوظات به فعالیت­های عملی در درس آمادگی دفاعی از طریق برنامه­های مکمل و فوق برنامه

 ·        زهرا محمدی /دبیرستان غدیر 2

بیان مسأله:

این اقدام پژوهی آمده است تا عدد 33/8 درصدی دانش­آموزان علاقمند به درس آمادگی دفاعی و عدد 5/12 درصدی علاقه­مند به انجام برنامه­های مکمل و فوق برنامه را در وضع موجود به عدد 5/37 درصد یعنی 9 نفر علاقه­مند به درس آمادگی دفاعی و عدد 83/45 درصد یعنی 11 نفر علاقه­مند به اجرای فعالیت­های مکمل و فوق برنامه (وضع مطلوب) سوق دهد.

همچنین این اقدام پژوهی به دنبال آن است که ذهنیت دانش­آموزان، خانواده­ها و حتی معلمان را نسبت به حفظ طوطی­وار مطالب کتاب، تغییر داده و در جهت تشویق آنان به امر فعالیت­های عملی ارتقاء دهد.

ارائه اطلاعات (شواهد 1):

با استفاده از روش­های زیر اطلاعات لازم جمع­آوری گردید:

مصاحبه­های فردی با دانش­آموزان بی­انگیزه؛ 2- مصاحبه و پرسش از دانش­آموزان دیگر در مورد علاقه­ی آنان در کلاس­های دیگر؛ 3- مصاحبه با دبیران و مدیر و معاونین و مشاور آموزشگاه؛ 4- نظر سنجی کتبی از دانش آموزان در مورد علت بی­رغبتی موجود؛ 5- مشاهده­ی جوّ مدرسه و کلاس؛ 6- بازدید از کلاس­ها و مدارس دیگر؛ 7-تغییر کلی مدیریت این کلاس با کلاس­های دیگر

راه­حل­های پیشنهادی:

1) معارفه ـ چیدن کلاس به صورت گرد؛ 2) معرفی کتاب و کتاب­خوانی؛ 3) فعالیت در گروه­های کوچک و بزرگ؛ 4) بازدید علمی؛ 5) مهارت­های زندگی؛ 6) دعوت از میهمان؛ 7) ایفای نقش؛ 8) بردن بچّه­ها به محیطی غیر از کلاس؛ 9) ساختن وسایل آموزشی مانند پوستر، لوحه آموزشی و کاریکاتور؛ 10) نوشتن مقاله در راستای موضوعات درخواستی؛ 11) خواندن شعر؛ 12) گذاشتن سی­دی­های آموزشی؛ 13) مطالعه­ی آزاد و انفرادی؛ 14) طراحی سؤالات امتحانی توسط خود دانش­آموزان.

اجرای راه­حل­ها:

1) کلاس به صورت همیاری اداره شد. 2) نظر به اهمیت کتاب و کتاب­خوانی، هر جلسه، چند جلد به کلاس برده می­شد. 3) انتخاب نام گروه و اعضای آن بر عهده­ی خود دانش آموزان گذاشته شد. 4) با پیگیری و موافقت مدیریت محترم آموزشگاه و هماهنگی با مدیریت مرکز آتش­نشانی، دانش آموزان جهت آموزش و اطفای حریق و آشنایی با مراکز آتش نشانی، طرز کار ماشین آتش­نشانی به «ایستگاه آتش­نشانی شماره 6» برده شدند. 5) مهارت­هایی هم چون خودآگاهی، همدلی، تفکر خلاق و ... در کلاس کار شد. 6) در بحث «ش.م.ر» و عوامل شیمیایی، از دانش­آموزان جهت ایفای نقش عامل اعصاب، خون، تاول­زا، خفه­کننده، تهوع­آور، اشک­آور استفاده شد. 7) جهت ایجاد تنوع در کلاس و همچنین آموزش نظام جمع، جهت­یابی در روز و شب به حیاط آموزشگاه و در صورت مشکل جوّی، صوتی و... به نمازخانه برده شدند. 8) دانش­آموزان در ابتدا مقاومت نشان داده و بعد از دیدن فعالیت­های دیگر بچه­ها، تسلیم شده و حتّی کارهای بهتر از دوستانشان را ارائه دادند.

ارائه اطلاعات (شواهد 2):

1) دانش‌آموزان نسبت به مطالعه‌ی منابع مختلف بعد از بردن کتب مختلفی مذهبی، علمی علاقه‌مند شدند. 2) در مسابقات مدرسه شرکت فعال داشته و حائز امتیاز و رتبه می‌شدند. 3) از حالت کسلی و تنبلی بیرون آمده و دائماً در صدد شرکت در فعالیت‌های فوق برنامه بودند. 4) پیش‌نهادهای جالبی را در خصوص داشتن کلاس شاد و خلاق و نوجو ارائه می‌دادند. 5) بازگو کردن لحظات شاد و ناراحت‌کننده‌ی زندگی در کلاس و گوش دادن معلم و دوستانشان (تخلیه‌ی روانی). 6) ارائه‌ی گزارش و تحقیقات جالب و پرمحتوا در زمینه‌های مختلف. 7) ساختن وسایل آموزشی مختلف با کمترین امکانات و بیشترین بازدهی و کیفیت.


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

·   چگـونه تـوانستـيم تمـرکز دانــش آمـوزان پـايـه اول راهنمــايي مـدرسه فـرزانـگان( جهت بهبود فرايند ياددهي- يادگيري)در کـلاس بـالاببـريم.

·        نفيـسه غـروي – فـاطمه داودي/مـرکـز آمـوزشي فـرزانـگان قـم – نـاحيـه 4

بـيان مسـئله

در کلاس هاي اول راهنمايي مدرسه فرزانگان دانش  آموزان علي رغم هوش بالايشان وسرعت زياد در يادگيري مطالب وپاسخ به سوالات به هنگام تدريس (فرايند ياددهي-يادگيري) تمرکز لازم را نداشتند وبا کوچکترين عاملي دچار حواس پرتي شده وتمرکز خود را از دست مي دادند. زمان تدريس مرتباً به ساعت کلاس که در بـالاي تخـته قـرار داشت نگاه مي کردند وصداي پنکه، سروصداي سالن وکلاس هاي مجاور حتي لوازم التحرير فانتزي دانش آموزان حواس آن ها را پرت مي کرد وتمرکز آنها را برهم مي زد اين موارد به تشخيص ما وبعضي از همکاران در روند ياددهي ويادگيري فراگيران اختلال ايجاد مي کرد وباعث مي شد که بازده کيفي وکمي کلاس کاهش يابد وانگيزه ي دانش آموزان براي حضور در کلاس کم شود. اين مشکل ما را برآن داشت که چگونه مي توانيم تمرکز دانش آموزان را درکلاس هاي علوم وجغرافيا افزايش دهيم؟

ارائـه اطـلاعات (شـواهد 1 )

شاخص هاي کيفي وضع موجود

باتوجه به اهداف کلي از آموزش جغرافيا وعلوم با مشاهده دقيق رفتار دانش آموزان ونمرات ماه اول وپرسش از همکاران ،اوليا ودانش آموزان مشخص شد که:

- دانش آموزان تمرکز لازم جهت شرکت درکلاس را نداشتند.

- وقتي سوالي ازمعلم مي پرسيدند به پاسخ معلم بي توجه بودند. - فراموش مي کردند کتاب هاي درسي را به مدرسه بياورند. - اغلب اضطراب داشتند. - به هنگام تدريس نقاشي مي کشيدند. - با کوچکترين صدا ازبيرون ،واکنش نشان مي دادند ونظم کلاس رابهم مي زدند.

 

 

شـاخص هـاي کـمي وضـع موجـود

مولفه ها

سروصداي محيط بيرون

شلوغي

داخل کلاس

سوالات بي مورد بعضي دانش آموزان

 

محيط فيزيکي نامطلوب کلاس

صداي آرام معلم وروش تدريس

وسايل فانتزي دانش آموزان

عکس هاو پوستر هاي نصب شده در کلاس

خستگي روزانه تغذيه نامناسب

کل دانش آموزان

فراوانی

مطلق

30

35نفر

15نفر

6نفر

17نفر

13نفر

15نفر

20نفر

44نفر

درصد

18/68

54/79

09/34

63/13

63/38

54/29

09/34

45/45

100

جدول شماره 1: جدول فراواني دانش آموزان که براثر عوامل برهم زننده تمرکز، حواسشان پرت        مي شود نسبت به کل دانش آموزان پايه اول)

راه حـل هـاي پيشـنهادي

براي برطرف شدن اين مشکل موارد زير پيشنهاد شد:

1) توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان وتعيين تيپ هاي شخصيتي آنها(بصري-سمعي-جنبشي ولمسي)

2) استفاده از تشويق لفظي   3) تقويت کنجکاوي ، جستجوگري وتمايل به اکتشاف در شاگردان

4) انجام دادن کارهاي غيرمنتظره در کلاس     5) استفاده از نمايش وبازي درتبيين مطالب درسي

6) ترتيب دادن شرايط محيط آموزشي به نحوي که براي شاگردان خوشايند باشد.

7) اتاق درس دل انگيز    8) بيان اهداف آموزشي درس درابتداي بحث

9) تغيير روش تدريس معلم   10) توجه به وضعيت جسماني

11) مسئوليت دادن به شاگردان درون گرا وکم رو.   12) توجه به تغذيه مناسب دانش آموزان

13) عدم ورود به بحث هاي حاشيه اي زمان تدريس.

14) هماهنگي با دفتر مدرسه براي کنترل شلوغي خارج کلاس وهماهنگي با اوليا براي عدم تهيه ي وسايل فانتزي.

اجـراي راه حـل هـا

اجراي موارد زير پس از اعتباريابي صورت پذيرفت.

1)  توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان ومشخص کردن تيپ هاي شخصيتي آن ها.

فروانی

مولفه ها

بصري

سمعي

لمسي

جنبشي

کل پايه اول

مطلق

15نفر

9نفر

10نفر

10نفر

44نفر

درصد

09/34

47/20

72/22

72/22

100

جدول شماره 2- فراواني تيپ هاي شخصيتي درپايه اول راهنمايي مدرسه فرزانگان

2- کنترل دانش  آموزان شلوغ وممانعت از صحبت هاي بي مورد آنها در کلاس.

3- تغيير روش تدريس معلم   4- استفاده از وسايل کمک آموزشي   5- استفاده از نمايش وبازي در تبيين مطالب 6 - استفاده از شعر ونقاشي وتقويت قدرت تخيل دانش آموزان در تفهيم موضوع درسي

7- توجه به تغذيه مناسب دانش آموزان وا ختصاص زمان معين براي صرف صبحانه 8- عدم استفاده دانش آموزان از وسايل فانتزي  9- هماهنگي با دفتر مدرسه وهمکاران جهت حفظ آرامش محيط بيرون کلاس

ارائه اطلاعات(شواهد 2 )

در اواخر سال تحصيلي 88-87 باتوجه به فعاليت هاي انجام شده درکلاس وبا توجه به نظرهمکاران وخود دانش آموزان نتايج زير حاصل شد دانش آموزان:

1) تمرکز لازم جهت شرکت در کلاس را داشتند وکتاب هايشان رابه طور منظم درکلاس مي آوردند.

2) درفعاليت هاي آموزشي وگروهي شرکت مي کردند.

3) توانايي لازم براي پاسخگويي به سوالات ارزشيابي تکميلي را داشتند.

4) انگيزه لازم براي حضور در کلاس را داشتند واز کلاس لذت مي بردند.

5) انگيزه تميز ومرتب نگه داشتن دفتر  و کتاب درس هاي مربوطه را در خود تقويت کردند.

6) جهت برقراري سکوت در کلاس با ما همکاري لازم را انجام دادند.

7) به ساختن وسايل کمک آموزشي علاقه نشان داده ومبادرت مي ورزيدند.

8) از وسايل فانتزي استفاده ي محدودتري مي کردند.

باتوجه به شاخص هاي کمي وکيفي طرح مي توان نتيجه گرفت : که استعدادهاي زيستي، بلوغي وبه کارگيري تعدادي از راهبردهاي معين به دانش آموزان کمک مي کند تا علاقه وانگيزشان نسبت به درس بالا رود ودر نتيجه تمرکز بيشتري هنگام حضور در کلاس داشته باشند.

«اِنَّ اللهَ لايغَيروا مابِقَومٍ حتي يغَيروا مابِانفُسهِمِ»

  

·   چگونه توانستم با احيائ آزمايشگاه و كارگاه مدرسه دبيران را جهت انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي وكارگاهي تشويق نمايم

·        زهره ريحاني/

 بيان مسله:

از سال تحصيلي 87-86 تا كنون بعنوان متصدي آزمايشگاه و كارگاه مهمترين مسله اي كه به آن روبه رو بودم علي رغم وجود تجهيزات نسبتا مناسب و محيط بزرگ  آزمايشگاه  اما برخي دبيران علوم وحرفه وفن مايل به استفاده از آن محيط نبودند و بيش تر ترجيح مي دادند كه آزمايش ها و برخي فعاليت هاي عملي را در كلاس انجام دهند .بامطالعه كتب ومجلات وجستجوي تحقيقات همكاران در يافتم ميزان استفاده از آزمايشگاه در مدارس ايران تاسف بار ونگران كننده است آن چه از پژوهش ها به دست مي آيد حاكي از آن است كه آزمايشگاه در مدارس مجهول ودر ديدگاه مديران و معلمان مغفول مانده است اين اقدام پژوهي در پي آن است تا به ياري حق و توسل بر ائمه اطهار عليهم السلام و اجراي يكسري از راهكارهاي عملي كه منجر به احياء آزمايشگاه و كارگاه مدرسه مي شود ،گامي موثر در جهت تشويق دبيران به انجام فعاليت هاي عملي بردارد.

شواهد نياز به پژوهش (شواهد 1) :

در اوايل سال تحصيلي (88-87) از مجموع7 دبيري كه انتظار ميرفت از  آزمايشگاه و كارگاه  استفاده كنند تنها 2 نفر علاقه مند به استفاده از آنجا بودند . لذا تعداد علاقه مندان به استفاده از آزمايشگاه و كارگاه  نسبت به مجموع دبيراني كه انتظار ميرفت از آن محيط استفاده كنند بسيار ناچيز واندك است.

راه حل هاي پيشنهادي:

بطور كلي با جمع آوري پرسشنامه دانش آ موزان و تجزيه وتحليل آنها و همچنين مصاحبه با همكاران و نتايج مطالعه انجام شده و جمع بندي آنها (24) راهكار پيشنهاد شد از جمله : 1- احداث كتابخانه علمي در آزمايشگاه 2-تهيه كمد هوددار 3-تهيه آلبوم عكس از فعاليتهاي آزمايشگاهي  و كارگاهي 4-اهداء حشرات و حيوانات تاكسي درمي شده 5-تهيه صندوق كمك به تهيه تجهيزات آزمايشگاه و كارگاه و...بود

راه حل هاي انتخابي و اجرا :فرآيند اجراي راه حل ها به شرح زير بوده: 1- احداث كتابخانه علمي در آزمايشگاه :با انتقال تمامي كتب علمي از كتابخانه مدرسه به محيط آزمايشگاه و با خريد كتابهاي علمي جديد در سال تحصيلي جاري صاحب يك كتابخانه علمي كوچك در آزمايشگاه شديم

2-تهيه كمد هود دار : براي جلوگيري از انتشار بوي مواد شيميايي (اسيد وبازها) كه باعث نارضايتي دانش آموزان ميشد ،كمد هودداري جهت نگهداري وسايل شيمي تهيه شد .3-تهيه آلبوم عكس از فعاليتهاي آزمايشگاهي : به منظور انگيزه بيشتر دانش آموزان به شركت در فعاليتهاي گروهي ،ماهيانه از دانش آموزان در حين انجام آزمايش و فعاليتهاي كارگاهي درس حرفه وفن عكس گرفته مي شد

شواهد موفقيت در پژوهش (شواهد2) :

در مدرسه پژوهشگر ،تعداد دبيران علاقمند به استفاده از   آزمايشگاه و كارگاه   به 6  نفر رسيده است بر اساس داده هاي فوق در اواخر سال تحصيلي ميزان علاقمندان به استفاده از آزمايشگاه و كارگاه   از 2 نفر اوليه (وضع موجود ) به 6 نفر (وضع مطلوب ) رسيده است .

 

·   چگونه توانستم دانش آموزان پايه اول راهنمايي را به درس علوم تجربي علاقه‌مند نموده و سطح نمرات آنان را بهبود بخشم.

·        محمود ارسي

بيان مسأله و توصيف وضع موجود:

اقدام پژوه با داشتن 15 سال سابقه تدريس در درس علوم تجربي، به عنوان دبير علوم در مدرسه راهنمايي پسرانه غير دولتي البرز از ناحيه 4 آموزش و پرورش قم در سال تحصيلي 88-87 به صورت غير موظف مشغول تدريس مي‌باشد. كلاس مورد نظر من كلاس اول راهنمايي با 13 نفر دانش آموز مي‌باشد. كه پس از چندين هفته كه از سال تحصيلي مي‌گذشت در بررسي نمرات آنان مشاهده گرديد كه سطح نمرات دانش آموزان در حد پائين و غير قابل قبولي است. دانش آموزان كلاس به درس علوم علاقه چنداني ندارند و تكاليف خود را در منزل انجام نمي‌دهند و بعضي از آنها تكاليف خود را در مدرسه به صورت رونويسي از ديگران انجام مي‌دهند و همچنين دفتر منظم و مرتبي براي علوم ندارند و هنگام تدريس نيز به كلاس درس توجه ندارند و در بحث كلاسي شركت نمي‌كنند. اين موضوع باعث شد كلاس مورد توجه من قرار گيرد و به اين فكر افتادم كه چگونه مي‌شود اين وضعيت بوجود آمده را تغيير داد. تا دانش آموزان كلاس را به درس علوم تجربي علاقمند نموده و همچنين نمرات آ‌نان را بهبود بخشم.

جمع آوري اطلاعات و ارائه راه حل‌هاي پيشنهادي:

تصميم گرفتم براي حل مسائل موجود در كلاس به تحقيق و جمع آوري اطلاعات مفيد در اين زمينه دست بزنم چندين كتاب و مجله و مقاله مرتبط با مسئله مورد نظر را مورد مطالعه قرار دادم. و با نظر سنجي از همكاران و دانش آموزان و خانواده‌هاي آنان توسط پرسشنامه‌اي كه تهيه كرده بودم و نيز مصاحبه با آنان راه‌حل‌هاي زيادي ارائه شده بود كه در ذيل بعضي از آ‌نها را آورده‌ام.

1. مشاركت فعالانه دانش آموزان در فرآيند تدريس به صورت كار و بحث گروهي. 2. پرسش‌هاي شفاهي از تمامي دانش آموزان در هر جلسه. 3. گروه بندي دانش آموزان كلاس و ايجاد حس رقابت بين آنها. 4. تشويق دانش آموزاني كه نسبت به قبل پيشرفت كرده‌اند5. تهيه تابلو علوم در كلاس.6. برقراري رابطه عاطفي بين معلم و دانش آموزان. 7. اصلاح روش تدريس (روش تدريس فعال) 8. انجام آزمايشات كتاب توسط دانش آموزان به صورت گروهي. 9. توجه به ارزش‌هاي اسلامي و نكات اخلاقي و ارائه ترتيب درس.10. استفاده از CD‌هاي آموزشي يا فيلم آ‌موزشي.

انتخاب و اجراي راه حل‌ها:

از راه حل‌هاي پيشنهادي فوق تعدادي كه به مرحله اجرا در آمدند به شرح زير مي‌باشند.

1. مشاركت فعالانه دانش آموزان در فرآيند تدريس به صورت كار و بحث گروهي. 2. گروه بندي دانش آموزان كلاس به صورت گروه‌هاي هميار براي مباحثه درس، پرسش و پاسخ، و انجام تكاليف. 3. انجام آزمايش‌هاي كتاب توسط دانش آموزان به صورت گروهي. 4. برقراري رابطه عاطفي بين معلم و دانش آموزان. 5. توجه به ارزش‌هاي اسلامي و نكات اخلاقي و ارائه مفاهيم تربيتي درس. 6. تهيه تابلو علوم جهت استفاده از فعاليت‌هاي خارج از مدرسه دانش آموزان.

شواهد (2)

اقدام پژوه پس از ارزشيابي طرح در پايان سال تحصيلي (88-87) به اين نتيجه رسيد كه طرح موفق بوده و به اهداف كمي و كيفي آن نائل آمده است و دلائل زير اين موفقيت را تأييد مي‌كند. كلاس از حالت انفعالي خارج و به كلاس فعال و با نشاط تبديل شود. گروه‌ها به خوبي وظايف خود را انجام مي‌دادند. دانش آموزان در فعاليت‌هاي خارج از مدرسه نيز از خود علاقه نشان مي‌دادند و تابلو علوم حال و هواي كلاس را تغيير داده بود. و از نظر نمره نيز حدود 15/46 درصد دانش آموزان نمره بين 11-16 را كسب نمودند و 84/53 درصد دانش آموزان نمره‌ي بالاي 17 را كسب نمودند كه در مقايسه با ابتداي سال 7 نفر كه حدود 4/53 درصد نمرات زير 10 را داشتند بسيار نتيجه خوبي بود. و معدل كلاس در درس علوم نيز حدود 5 نمره پيشرفت داشته است.

 

·       روش هاي کاهش خدشه دار شدن ليست نمرات دبيران

·       سوري آگاهي

مقدمه:

وجود نظم از بهم ريختگي هر چيز جلوگيري كرده و دسترسي به آن را نيز آسان مي كند و همچنين عنصر دقت باعث انجام يك كار به نحو صحيح تر مي شود. لذا براي موفقيت در هر فعاليتي، داشتن نظم و انضباط به همراه دقت لازم در آن زمينه ضروري مي باشد.

توصيف وضع موجود و بيان مسئله:

بي ترديد يكي از تشويش هاي فكري اقدام پژوه بعنوان يك متصدي امور دفتري اين بود كه با ارائه چه راهكارهايي مي توان دبيران را راهنمايي و ترغيب كرد تا با دقت و نظم بيشتري در زمان ثبت نمرات دانش آموزان در ليست هاي نمرات، درصد 75/18 درصدي ليست هاي نمرات خدشه دار شده را در نوبت اول سال تحصيلي 88-87 را به ميزان قابل توجهي و به (وضع مطلوب)در نوبت دوم كاهش دهد.

هدف و انگيزه از تمام راهكارهاي عملي و ارائه تدابيري كه در اين اقدام پژوهي بررسي و اجرا شد اين بود كه، همكاران را به هر شكل ممكن در خصوص ثبت نمرات  دانش آموزان در ليست هاي نمرات متوجه اشتباهات خود نموده، چراكه آگاهي از قوانين به همراه دقت نظر و توجه باعث مي شود كه روند امور به درستي طي شده و در نتيجه به تعداد قابل توجهي از خدشه دار شدن ليست هاي نمرات دبيران جلوگيري گردد.

جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها:

در اين زمينه با استفاده از روش هاي :پرسش نامه، مصاحبه، مطالعه راه حل هاي بدست آمده با تحليل و بررسي نتايج موارد بالا و پيشينه ديگران دريافتم بايد روي دو موضوع دقت نظر بيشتري داشته باشم.

راهنمايي و آشنا نمودن دبيران به قوانين نحوه ثبت نمودن دانش آموزان در ليست هاي نمرات

تاكيد و تذكر لازم به دبيران از نظر داشتن تمركز كافي و دقت و نظم بيشتر در زمان ثبت نمودن نمرات دانش آموزان در ليست هاي نمرات.

راه حل هاي پيشنهادي:

دادن بروشوري كه درآن نكات مهم به منظور ثبت نمرات دانش آموزان در ليست دبير نوشته شده باشد.

دادن توضيحات لازم در رابطه با ثبت نمودن نمرات دانش آموزان در ليست دبير قبل از هر نوبت در جلسه شوراي دبيران .

قرار دادن ليست هاي نمرات دبيران همراه با مداد،پاك كن و خودكار مشكي در داخل يك پوشه .

چك كردن رديف دانش آموزان در ليست نمرات دبير با دفتر نمره همان كلاس.

اجراي راه حل ها:

پس از اعتبار يابي لازم راه حل هاي انتخابي يك به يك به مرحله اجرا در مي آمد تا نتيجه مورد ارزيابي قرار گيرذ و فرايند اجراي راه حل ها به شرح ذيل بوده است:

1)تهيه پوشه براي قرار دادن ليست هاي نمرات دبيران همراه با وسايل مورد نياز (مداد،پاك كن و خودكار مشكي). با اين روش ليست هاي مذكور تميز و مرتب ماندند و دسترسي به آنها آسان شد.

2)چگونگي ثبت نمودن نمرات دانش آموزان توسط دبيران در ليست نمرات.

2-1)«نمرات ارزشيابي هر درس بر مبناي 20 خواهد بود كه سهم نمره ارزشيابي تكويني و پاياني هر يك ] يك دوم[ مي باشد.»و همچنين نمره ارزشيابي هر درس در نوبت اول با احتصاب ضريب يك و در نوبت دوم با احتصاب ضريب 2 در ليست نمرات دبيران و كار نامه درج مي گردد.(ماده 5، آئين نامه ارزشيابي تحصيلي و تربيتي دوره راهنمايي، مهرماه 88)

2-2)چنانچه نمره دانش آموزي پس از محاسبه ميانگين نمره ارزشيابي تكويني و پاياني در هر نوبت به صورت اعشاري بود، معلم به هر نحو كه صلاح مي داند مي تواند نمره وي را سر راست كند.(ماده 5،همان)

3)نوشتن كلمه انتقالي ، ترك تحصيل در قبال رديف دانش آموز در ليست هاي نمرات دبيران توسط متصدي امور دفتري به منظور آگاهي و جلوگيري از ثبت نمودن نمره در آن رديف توسط دبير مربوطه.

4)به دليل دانش آموزان ورودي يا خروجي از مدرسه به دبيران توصيه شد تا ليست نمرات خود را با دفتر نمره همان كلاس از نظر يكي بودن رديف دانش آموزي و ترتيب حروف الفبا كنترل كرده تا خدشه ليست ها به حداقل خود برسد.

5)چگونگي ارزشيابي و ثبت نمره دانش آموز غايب در ليست نمرات دبير و زمان امتحانات هر نوبت.

در اين رابطه به دبيران تاكيد شد در صورت غايب بودن دانش آموز غيبت او را با مداد در ليست نمرات ثبت كرده و آن را به اطلاع متصدي امور دفتري برسانند تا با توجه به نوع غيبت اعم از موجه يا غير موجه، نمره او را در كامپيوتر ثبت نمايد.

6)ثبت نمرات دانش آموزان توسط دبيران در ليست نمرات ابتدا با مداد در ستون موازي ، ستون اصلي نمرات(تكويني،پاياني و ...) گذاشته شود و پس از حصول اطمينان از درستي آنها اقدام به ثبت نمودن نمرات فوق در ستون اصلي با خود كار نمايند تا ليست هاي نمرات داراي خدشه كمتري باشند.

7)تهيه يك عدد بروشور و ذكر نكات مهم در آن ، به منظور آگاهي از چگونگي ثبت نمرات دانش آموزان در ليست هاي نمرات.

شواهد دو:

نظم و دقت دو عامل مهم و موثر در كنار تلاش بيشتر براي رسيدن به هدف باعث نتيجه گيري بهتري از يك كار انجام شده مي شود.لذا اجراي اين پژوهش و اقدامات انجام شده در اين رابطه باعث گرديد درصد خدشه ليست هاي نمرات دبيران به تعداد قابل توجهي كاهش يابد.طرح حاضر در سال تحصيلي 88-87 توانست از كل ليست هاي نمرات دبيران كه 160 عدد مي باشد و در نوبت اول خدشه آنها 30 عدد و با درصد 75/18 بود، در نوبت دوم تعداد ليست هاي نمرات خدشه دار شده دبيران را به عدد 10 و درصد 25/6 كاهش دهد.بنابراين راهكارهايي انتخاب شده براي حل مسأله مثمر ثمر واقع شده است.

 

·       راهکارهاي افزايش انگیزش

·        زهرا بابايي

نخستین نکته ای که معلمان باید بدانند این است که انگیزش انسانی یک موضوع بسیار پیچیده است صدها روان شناس زندگی خود را صرف کرده اند تاعلت نحوه رفتار انسان راکشف کنند  کوشش های آنان به موفقیت های زیادی  منجرشده است امروزه مانسبت به چند دهه ی قبل اطلاعات زیادی درباره ی این موضوع داریم اما این موفقیت ها بدین معنا نیست که درک و فهم ماکامل شده است و اکنون می توانیم به این دانش جدید تمام اشکال رفتارها و نگرش های ضد باروری در مدارس کلاس ها رامتوقف کنیم اگرموضوع انگیزش انسان این قدرساده بود معلمان به حل بسیاری از مشکلاتی که با اندک انگیزش دانش آموزان قابل رفع بود فایق می آمدند بنا براین معلمانی که برای افزایش انگیزش تحصیلی دانش اموزان فعالیت می کنند باید بینش و اهدافی متعادل داشته باشئد معلمان  باید علاوه برداشتن اهدافی متعادل برای افزایش انگیزش تحصلی دانش آموزان باید آگاه باشند که مجموعه ی یکسانی از شیوه های علمی که در تمام موفقیت موثر باشند وجود ندارد.

از آنجایی که تدارک محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش انگیزش یادگیری آنان  می شود از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در پی روش های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می کند.

یادگیری یک لذت است ، اما چه بر سر آن آمده است ؟ چرا از یادگیری لذت نمی بریم و لذت‌های دیگر را به آن ترجیح می‌دهیم ؟ یک واقعیت مسلم درباره وضع فعلی یادگیری و دانایی این است که آنها به صورت سوژه‌های شعاری درآمده‌اند . همه از بزرگ و کوچک ، رئیس و زیردست ، دولت مرد و شهروند درباره شان و منزلت دانایی و دانستن ، حرف‌های قشنگ می‌زنند همه می‌گویند یادگیری چیز خوبی است ، همه می گویند یادگیری امری ضروری است ، می‌گویند زندگی بدون یادگیری معنا ندارد ؛ اما واقعیت‌های جامعه ما چیز دیگری را نشان می‌دهد . یکی از بلاهایی که بر سر یادگیری آورده‌ایم ، این است که آن را بیش از حد ، شعار زده کرده‌ایم . چقدر باید تاسف خورد که بیشتر احادیث و سخنان ائمه و بزرگان در باب یادگیری و دانش ، در سخنرانی افراد فقط برای خالی نبودن عریضه و درموقعیت‌ها و مکان‌های مختلف ( به صورت نوشته هایی بر روی پارچه و کاغذ) فقط برای قشنگی وژست عالمانه مورد استفاده قرار می‌گیرند .

شعار زدگی یادگیری آفت‌های زیادی در جامعه ما ایجاد کرده است :

خودفریبی ناشی از توجه به ظواهر موضوع .

جدی تلقی نشدن جایگاه یادگیری در زندگی مردم

انحراف در علت یابی و آسیب شناسی معضلات فرهنگی

عدم استفاده صحیحی از موقعیت های علمی

تنزل جایگاه و شان دانایی و استفاده ابزاری و تشریفاتی از دانش افزایی

ساده انگاری و ساده اندیشی درباره یادگیری و دانایی .

لذت یادگیری ، به جای حرف‌و شعار به باور نیاز دارد به فرصت هایی برای چشیدن این لذت نیاز دارد و به شعف و عطش درونی نیاز دارد . لذت یادگیری را با هیچ توجیه و شعاری از خود دریغ نکنید .

به جرات می توان گفت که والدین مدارس معلمان و سایر افراد در ارتباط با موضوع مسائل تحصیلی دانش آموزان ، بسیار ساده انگارانه و سطحی رفتار می کنند . کمتر کسی است که در علت یابی افت تحصیلی به ” لذت یادگیری ”‌ نیز توجه کند .

به چندین و چند دلیل ، ما یعنی مدرسه و والدین کاری می‌کنیم که لذت یادگیری از دانش آموز گرفته می‌شود . وقتی این لذت کم می‌شود و یا از بین می‌رود طبعاً افت انگیزه و به دنبال آن افت تحصیلی پیش می آید . و ما چه می کنیم تا این افت ها جبران شود ؟

اگر درک کنیم که ” یادیگری لذت است ” شاید بهتر بتوانیم پی ببریم که چرا از تلاش هایمان کمتر نتیجه می‌گیریم ؟ مگر می‌توان در کسی به زور انگیزه ایجاد کرد ؟ مگر لذت بردن از چیزی می‌تواند تحمیلی باشد ؟ چه پیش می‌آید که یک دانش آموز کنجکاو و علاقمند به    یادگیری ، در 6 سالگی به تدریج به فردی بدون انگیزه تبدیل می‌شود ؟ یک دلیل عمده آن همین است که فرایند یاددهی یادگیری در جامعه ما نه تنها منطقی نیست ، بلکه گاهی جنبه منفی هم دارد . مدارس و کلاس‌های ما گاهی نه تنها ایجاد انگیزه نمی‌کنند ، بلکه انگیزه های داشته را هم از بین می‌برند . بازخواست‌های معلم و والدین از درس و مشق ، امتحانات ، سخت گیری- ها و کنترل‌ها ، تکالیف تحمیلی و غیر فعال ، تاکید صرف و جایزه و ایجاد انگیزه‌های بیرونی و سایر موارد ، منجر به یک نتیجه می شوند : یادگیری از عملی اختیاری به عملی اجباری تبدیل می‌شود . در این وضعیت کودک یا نوجوان ، دیگر از یادگیری لذت نمی‌برد و آن راکاری برای خودش نمی‌داند . چرا بعضی از دانش آموزان به تدریج از درس و مدرسه نیز بیزار می‌شوند ؟ آیا این پدیده ذاتی است ، یا محصول اکتساب است ؟‌چرا به جای آنکه موقعیت -هایی برای لذت بردن از یادگیری تدارک ببینیم ، کاملاً برعکس عمل کرده و موقعیت‌ها و فرصت‌ها را علیه ” لذت یادیگری ” به کار می‌گیریم ؟ نیت مدارس و والدین خیرخواهانه است اما این خیرخواهی با ناشیگری و ناکارآمدی توام شده و بازخوردی منفی برجای می‌گذارد . در بیشتر تلاش‌های مدارس و والدین برای ارتقاء و انگیزه تحصیلی و ایجاد زمینه برای پیشرفت تحصیلی نوعی از زور و تحکم نهفته است . البته دلیل اصلی استفاده از چنین روش هایی بی‌حوصلگی و تسریع در نیل به نتیجه است .

اگر به مشکلات تحصیلی دانش آموزان ، از زوایه ” لذت یادگیری ” نگاه کنیم ، به طور حتم دریافتن راهکارهای اصلاحی نیز به نتایج متفاوتی خواهیم رسید . اصلاً کسی به این نکته توجه دارد که بزرگترین وظیفه آموزش و پرورش ، یاد دادن نیست ، بلکه ایجاد شوق یادگیری است چون نمی‌توانیم شوق یادگیری را در سطح گسترده ایجاد کنیم ، لذا از چند موفقیت علمی دانش آموزان در مسابقات و المپیادها ذوق زده می شویم مدارس ما بیش از هر چیز به روح جدیدی از جنس لذت یادگیری نیاز دارند . با علم کردن شاگر اول‌ها ، المپیادی‌ها ، برندگان مسابقات ، تیزهوش‌ها ، موفقیت های مدارس برخوردار و غیره ، ضعف های خود را در عدم ایجاد شوق یادگیری و تحرک علمی می پوشانیم . منطقی بیاندیشیم ، اگر ما به جای دانش آموزان امروزی بودیم چه می‌کردیم ؟ آیا وقتی شرایطی فراهم می آوریم که دانش آموز از یادگیری لذت نمی برد ، حق داریم که افت تحصیلی را غیر عادی تلقی کنیم ؟ آیا در چنین شرایطی می‌توان انتظارداشت که کسی کشته و مرده یادگیری باشد ؟!

 

 ·   راهکارهای افزایش علاقمندی و یادگیری دانش آموزان  در درس علوم تجربی، در محیط مدرسه

·        فاطمه محمدرضایی/راهنمایی شهیدین پورمحمدی(2)

 بیان مساله:

در سال تحصیلی88-87 در یکی از دبیرستان های حاشیه شهر قم،درس عتوم تجربي تدريس مي کردم. مدت کوتاهی که از سال تحصیلی گذشت ،متوجه شدم ،چهره  اکثر دانش آموزان مدرسه زرد و افسرده است.با اطلاعاتی که از مدیر مدرسه کسب کردم ،متوجه شدم بیشتر آنان ،روزها، به غیر از ساعاتی که به مدرسه می آیند ،در منزل به کارهای طاقت فرسایی مثل قالیبافی،سبد بافی و ... مشغولند، تا از این راه امرار معاش کرده تا در آمدی برای خانواده کسب کنند.آنها فرصت  مطالعه  دروس را در منزل نداشتند. تصمیم گرفتم  با راهکارهایی بهتر و گسترده تر به حل مشکل همیشگی دانش آموزان(یعنی مطالعه نکردن دروس در منزل) بپردازم. اکنون مساله و سوال اساسی این است که:

چگونه می توان دانش آموزان را برای یادگیری  ترغیب کرد؟

چگونه می توان انگیزه لازم برای یادگیری موضوعاتی که در مدرسه آموخته می شوند ،را در  دانش آموزانی که ظاهرا تحت مراقبت نیستند نیز تقویت کرد؟

و در مفهومی کلی تر این که:

چگونه می توان سطح یادگیری دانش آموزان را در محیط مدرسه ،ارتقا بخشید ؟

توصیف وضع موجود(شواهد 1)

الف)شاخص های کیفی وضع موجود

مواردی که در ذیل به انها اشاره شده،مواردیست که دانش آموزان یایه دوم راهنمایی مدرسه شهیدین پورمحمدی(2)  ،به عنوان دلایل مطالعه نکردن درس علوم تجربی در منزل،مطرح کرده اند.

این موارد با مشاهده دقیق رفتار و  سوالاتی که از خود دانش آموزان و اولیا آنان به عمل آمد ،جمع آوری گردیده است:

ضمن عدم علاقمندی برخی  از دانش آموزان به درس علوم تجربی وعدم امکان مطالعه درس در منزل توسط دانش آموزان به دلیل نداشتن مکان؛از مجموع 36 نفر دانش آموزدختر یایه دوم راهنمایی مدرسه شهیدین پورمحمدی(2)،24 نفر (6/66%) به علل گوناگون ،مطالب درس علوم را در منزل مطالعه نمی کردند و 12 نفر(4/33%) علاقمند به مطالعه مطالب، در منزل بودند.

راه حل های پیشنهادی:

ارائه جزوه مطالب؛

تکرار پاسخ سوالات توسط دانش آموزان در پرسش های شفاهی ؛

تهیه ماهنامه علوم ؛

به کار بردن عبارات انگیزشی در برگه امتحانی دانش آموزان پیشرفتی ؛

مولاژ سازی با خمیر، توسط دانش آموزان در محیط کلاس؛

اجرای راه حل ها:

از میان اجرای راه حل های پیشنهادی به چند مورد از آنها اشاره شده است که به تفصیل در زیر آمده است:

- انجام آزمایش و نتیجه گیری از انجام آزمایش توسط  دانش آموزان ؛

پژوهش گر دانش آموزان را برای انجام آزمایشات،گروه بندی کرد.دانش آموزان هر دو نیمکت  یک گروه را تشکیل می دادند.هر گروه تشکیل شده از یک دانش آموز ممتاز به عنوان سرگروه ، یک دانش آموز متوسط و  دو دانش آموز ضعیف بود.دانش آموزان برای انجام آزمایش روبروی یکدیگر قرار می گرفتند، این کار باعث می شد، کلاس از یکنواختی خارج شده و دانش آموزان کار را با تسلط بیشتری انجام دهند. بعد از انجام آزمایش ، دانش آموزان  می بایست،گزارش آزمایش را به صورت کتبی تنظیم کرده و به دبیر تحویل  می دادند.

در ضمن،کلیه دانش آموزان موظف بودند،بعد از تحویل گزارش آزمایش به دبیر،دوباره همان گزارش را، در دفتر خود ثبت کنند . تکرار این کار ،آموزش را عمیق و پایدار تر می کرد.

- مولاژ سازی با خمیر، توسط دانش آموزان در محیط کلاس؛

پژوهش گر از دانش آموزان  هر گروه خواسته بود ،بعد از تدریس مطالب  دروسی که امکان مولاژ سازی در آنها وجود دارد،با تهیه خمیر بازی، مولاژ اعضا ی دستگاههای مختلف بدن را بسازند. در پایان بعد از ساخت مولاژ ،به انتخاب اقدام پژوه ، دانش آموزان هر گروه،باید کار دستگاه مورد نظر را به طور کامل، برای سایر دانش آموزان توضیح می دادند.

به منظور قدر دانی از زحمات دانش آموزان،نمایشگاهی از کارهای عملی دانش آموزان در هفته معلم، در معرض بازدید کلیه دانش آموزان قرار گرفت و از کارهای ممتاز دانش آموزان قدردانی شد.

-آشنا کردن دانش آموزان با روشهای صحیح مطالعه و تقویت حافظه؛

پژوهش گر در یک فرصت مناسب در خلال درس،با گفتن یک جمله کلیدی و استفاده از احادیث و روایات،دانش آموزان را از زمان مطالعه،روش صحیح مطالعه و یا روشهای تقویت حافظه ،آگاه می کرد.

شواهد موفقیت در پژوهش (شواهد 2):

در اواخر سال تحصیلی88-87 ،با توجه به راهکارهای به کار برده شده،و با توجه به قبولی صد در صدی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی شهیدین پورمحمدی (2) در درس علوم ،در امتحانات خرداد ماه 1388 ، می توان نتیجه گرفت راهکارهای بکار برده شده توسط اقدام پژوه،علاوه بر آنکه میزان علاقمندی دانش آموزان را در امر مطالعه افزایش  داد،میزان یادگیری دانش آموزان را نیز در محیط مدرسه  ارتقا بخشید و دانش آموزانی هم که به هر دلیلی نمی توانستند درس علوم را در منزل مطالعه کنند با استفاده از معلوماتی که در محیط کلاس کسب کردند،توانستند در امتحانات پایان ترم،نمره قابل قبولی بدست آورند.

 

·       چگونه توانستم دانش آموزان کلاس را به اصلاح الگو مصرف وجلوگيري از اسراف تشويق کنم ؟

·        يعقوب صفري

اين اقدام پژوهي كه درين دانش‎آموزان پايه سوم راهنمايي مدرسه ائمه طاهرين(ع) واقع در منطقه جعفرآباد قم و با فراواني 72 نفر انجام گرديد، به دنبال اين هدف بوده است كه، با اجراي برخي روشها و راهكارها، موجب جلوگيري از اسراف و ترويج اصلاح الگوي مصرف در بين دانش‎آموزان شود. از اين رو، پژوهشگر جهت دست‎يابي به هدف مورد نظر، با اجراي چندين راه‎كار عملي توانست، تعداد دانش‎آموزان علاقمند به اصلاح الگوي مصرف كه در ابتداي سال %6/16 بودند را در پايان سال به %75 برساند و براي ايجاد اين كار و اجراي اين طرح از نظرات همكاران و دانش‎آموزان ياري جسته و آنها را با مسائل اصلاح الگوي مصرف درگير كرد. و جهت انجام اين كار از روش هاي مختلف گردآوري اطلاعات استفاده شد.

در پايان نيز نتيجه‎گيري نموده است كه، ترويج اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از اسراف هنگامي مؤثر و مفيد فايده، خواهد بود كه در مرحله اول كادر مدرسه( معلم، مديرو معاونين) در عمل دست به اين اقدام بزنند، تا موجب الگوگيري دانش‎آموزان شود. كه اين روش در عمل نشان داد كه تأثير بسيار شگرفي مي‎تواند بر روي دانش‎آموزان داشته باشد.

 ·   چگونه توانستم از افت تحصیلی تعدادی از دانش آموزان مستعد پایه اول راهنمایی (کلاس 1/1) مدرسه دخترانه نمونه دولتی شهیده قضایی جلوگیری کنم.

·        مريم نوريان

بیان مساله :

اقدام پژوه در اوایل سال تحصیلی 87 در پایه اول راهنمایی در مدرسه نمونه دولتی با دانش آموزانی مواجه بود که اکثرا با معدل 20 در آزمون ورودی این مدرسه پذیرفته شده بودند پس بالطبع از چنین دانش آموزانی توقعات بالایی وجود داشت. با گذشت چندین جلسه بعد از ندریس چند فصل و آزمونهای شفاهی و کتبی که به عمل آوردم مشاهده کردم که اولا تقریبا نیمی از دانش آموزان در پرسشهای کلاسی و به ویژه آزمونهای کتبی دچار استرس می شوند و تحت فشار عصبی هستند و دچار فراموشی می شوند. ثانیا نتایج حاصله از آزمونها اصلا قابل مقایسه با معدل انها نیست و این نمرات در حد یک دانش آموز پذیرفته شده در آزمون ورودی نمونه دولتی نیست. ثالثا تفاوت بسیاری در نحوه عملکرد و فعالیت دانش آموزان ایجاد شده به طوریکه یک دسته بسیار فعال ، با اعتماد به نفس بالا ، کنجکاو و پیشتاز در همه زمینه هلا و در حال پیشرفت و دسته دیگر منفعل ، با اعتماد به نفس پایین ، کم حرف که حتی اجازه پرسش و رفع اشکالات درسی را به خود نمی دادند و روز به روز سطح نمرات آنها پایین تر می آمد.

بعد از بررسی های به عمل آمده از طریق پرسشنامه ، مصاحبه ، مشاهده متوجه شدم که تعدادی از دانش آموزان به دلیل قرار گرفتن بین عده ای دانش آموز ممتاز و وجود رقابت شدید در بین دانش آموزان به دلیل روحیاتی که داشتند با اینکه از نظر استعداد در سطح خوبی بودند اما خود را در حد رقابت با دیگران نمی دیدند و دچار خود کم بینی شده و روز به روز وضعیت تحصیلی آنها بدتر می شد

شواهد 1

شاخص های کیفی وضع موجود

در آغاز سال تحصیلی 87 بعد از گذشت چندین جلسه و با برگزاری چندین آزمون شفاهی و کتبی متوجه استرس شدید و علائم ظاهری آن در بعضی از دانش آموزان در هنگام برگزاری آزمونها شدم که در نتیجه آن دچار فراموشی شده و سطح نمرات آنها پایین می آمد. وجود رقابت شدید بین دانش آموزان باعث شده بود بعضی با اینکه استعداد خوبی داشتند ولی به دلیل خود کم بینی دچار افت تحصیلی شوند. در عوض عده ای از دانش آموزان برای کسب نمره 20 دست به هرکاری می زدند و رقابت بین آنها به حسادت تبدیل شده بود. گاهی در بحثهای علمی مذهبی که با آنها داشتم متوجه شدم اکثر آنها با قران به عنوان یک منبع ایجاد آرامش مانوس نیستند و اطلاعات بسیار کمی راجع به مباحث علمی مطرح شده در قران دارند.

اکثر آنها به هنگام برگزاری آزمونهای کتبی تمایل به تنظیم سوالات امتحان در حد کتاب و مطالب حفظ شده داشتند و به آزمونها و تکالیفی که به درک عمیق از یادگیری مطالب نیاز داشت رغبتی نشان نمی دادند.

اجرای راه حل ها

شرح اجرای راه حل های انتخاب شده پس از اعتبار یابی از میان راه حل های پیشنهادی

1-توجیه و آشنا کردن دانش آموزان با مراحل مختلف طرح و اطلاع رسانی به آنها در زمینه های مختلف .

2- استفاده از روشهای نوین تدریس و درگیر کردن دانش آموزان در فرایند تدریس ، ایجاد محیط فعال برای یادگیری به منظور بالابردن کیفیت آموزش و پایدارکردن آموخته ها .

3- تقسیم بندی دانش آموزان بر اساس علائق و استعدادهایشان به گروههای مختلف ( نقاشان ، سخنوران ، بازیگران ، محققین ، فن آوری اطلاعات ، به منظور کیفیت بخشی به فرایند یاددهی،یادگیری)

4-طراحی تکالیف و فعالیت ها و پروژه های تحقیقی فردی یا گروهی در سطوح مختلف حیطه شناختی و روانی ،حرکتی به منظور یادگیری بهتر.

5- بازدید دانش آموزان از نمایشگاه دستاوردهای 30 ساله آموزش و پرورش

6- تقویت اعتماد به نفس و خود ارزشمندی در دانش آموزان با استفاده از روشهای مختلف از جمله : معرفی مجله موفقیت و کتابهای پیروزی در مدرسه ، کلیدهای موفقیت در تحصیل و مطالعه آن توسط دانش آموزان و ارائه بعضی از مطالب آن در کلاس در زمان های استراحت- توجه به توانمندی های دانش آموزان و نه ضعف ها و ناتوانایی های آنها- ایجاد زمینه برای کسب تجارب موفقیت آمیز توسط دانش آموزان- بالا بردن قدرت تحمل آنها برای مواجه شدن با ناکامی ها و شرکت دادن دانش آموزان در فرایند تدریس و محترم شمردن نظریات آنها برای تقویت جرات آنها در بیان صریح افکار خود.

7- تشویق دانش آموزان  به خوردن صبحانه و بیان فواید و تاثیر آن بر کارکرد بهتر مغز و استفاده از شکلات در زمان استراحت کلاس.

8- استخراج مطالب علمی موجود در قران توسط دانش آموزان با استفاده از جستجو در قران ، کتاب اعجاز علمی قران موجود در کتابخانه مدرسه، اینترنت و ارائه آن در شروع کلاس و بحث پیرامون آنها به منظور آرامش یافتن دانش آموزان و پی بردن به اعجاز علمی قران و رازهای طبیعت و عظمت خالق هستی.

9- کاهش اضطراب و ترس از آزمونهای کتبی با استفاده از خواندن دعای مطالعه و آیت الکرسی ، تشویق نقاط مثبت و توانمندیهای دانش آموزان ، بها دادن به میزان تلاش آنها نه صرفا نتایج حاصل از آزمونها، برگزاری آزمونهای مشورتی و گروهی ، پرسش و پاسخ های مکرر کلاسی برای آشنا کردن آنها با نحوه تنظیم سوالات ، برگزاری رقابتهای دوستانه تحت عنوان مسابقه علمی که بین گروهها برگزار می شد و ...

10- استفاده از ارزشیابی توصیفی و ارائه بازخورد به هنگام ارائه نتایج آزمون ها.

شواهد 2

شاخص های کیفی وضع موجود

در پایان این نتیجه بدست آمد که : ایجاد محیطی صمیمی و شاداب و در عین حال منظم و جدی در کلاس زمینه را برای ایجاد آرامش و احساس امنیت خاطر دانش آموزان فراهم می کند و در سایه امنیت استعدادها و خلاقیت آنها شکوفا می شود. توجه به دنیای شخصی یادگیرندگان و تفاوتهای فردی ، تشویق نقاط مثبت و توانمندی های آنها ، پرهیز از تنبیه و تحقیر ، تقویت حس خود ارزشمندی و اعتماد به نفس دانش آموزان اضطراب آنها را کاهش داده و در بهبود وضعیت تحصیلی آنها را یاری می دهد. استفاده از روشهای تدریس متنوع و مشارکتی دانش آموزان را برای شرکت فعال در یادگیری تشویق می کند و کیفیت یاددهی ، یادگیری را ارتقاء می دهد. اجرای فعالیت ها و تکالیف متنوع در سطوح مختلف دانش آموزان را در کسب دانستنی های ضروری ، مهارتها و نگرشهای ضروری یاری می دهد. بهب دادن به میزان تلاش و فعالیت دانش آموزان به جای توجه صرف به نتایج حاصله از آزمونها در کاهش استرس آنها موثر بوده و کمک به آنها در یادگیری و درک عمیق از مفاهیم و گسترش توانایی هایشان در برقراری ارتباط بین آنها در پیشرفت درسیشان موثر است. برقراری ارتباط بین علوم تجربی و علوم دینی (مباحث علمی موجود در قرآن و احادیث) ضمن محکم کردن اعتقادات مذهبی ، دانش آموزان را به برقراری انس و الفت بیشتر با قران و کشف اعجاز علمی قران و رازهای طبیعت و عظمت کردگار بی همتا رهنمون می شود.

 

·       روش‌هاي افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان پايۀ دوم راهنمايي در درس زبان انگليسي

·        نور اله فرجي

بيان مسئله:

مدرسۀ راهنمايي پسرانۀ ولي عصر (عج) «يک» در ناحيۀ 4 شهر قم با 10 کلاس آموزشي و 325 نفر دانش آموز و  اقدام‌پژوه با مدرک فوق ليسانس مديريت آموزشي و 20 سال سابقۀ آموزشي در يکي از کلاسهاي پايۀ دوم، زبان انگليسي تدريس مي‌کند. مسئله اساسي اين بود که چرا با توجه به اهميت فوق العادۀ درس زبان انگليسي و تلاش فراوان اقدام پروژه در تدريس درس زبان انگليسي نتايج مطلوب حاصل نمي‌شود. و فعاليت اکثر دانش آموزان با تهديد و اصرار معلم صورت مي‌گيرد؟ چرا فعاليّت گروهي و مشارکت دانش آموزان در امر آموزش در حد قابل قبولي نيست؟ و بالاخره چگونه و با استفاده از چه روش‌هايي مي‌توان ميزان يادگيري آنها در درس زبان انگليسي را افزايش داد؟

ارائه اطلاعات (شواهد 1):

مي‌توان موارد زير را به عنوان نقاط ضعف دانش آموزان در امر يادگيري درس زبان انگليسي بيان نمود:

پايين بودن ميزان تعامل و همکاري گروهي دانش آموزان ، کم کاري و بي‌رغبتي تعدادي از دانش آموزان در انجام تکاليف درسي و فعاليت‌هاي‌آموزشي ، عدم دسترسي وشناخت بسياري از دانش آموزان از وسايل کمک آموزشي ، پايين بودن سطح تعامل اولياي دانش آموزان با اقدام پروژه ، عدم مشارکت دانش آموزان منزوي در فعاليّت‌هاي گروهي و انجام مکالمۀ انگليسي و پايين بودن سطح نمرات زبان انگليسي تعدادي از دانش آموزان .

راه حل‌هاي پيشنهادي و اجراي راه حل‌ها:

پس از بررسي داده‌هاي حاصل از پرسش نامه، مصاحبه و مطالعه کتاب‌ها و مجله‌ها، اقدام پژوهي‌ها و طرح‌هاي پژوهشي و تجربه‌هاي شخصي اقدام پروژه، راه حل‌هاي چندي جمع‌آوري شد که از ميان آنها راه حل‌هاي قابل اجرا انتخاب و پس از اعتبار بخشي به راه حل‌هاي انتخابي اقدام پروژه به اجراي آنها به شرح ذيل اقدام نمود:

1- استفاده از ليست سالانۀ برنامه ريزي درس زبان انگليسي؛ جهت سامان دادن و نظم بخشيدن به وضعيت تکاليف دانش آموزان و اطلاع آنان از برنامۀ درسي جلسۀ آينده 2- گروه بندي دانش آموزان با استفاده از الگوي فعاليت گروهي دانش آموزان زير نظر مدير گروه ؛ که به روشي نو و خلاقانه طراحي و به اجرا درآمد تا چگونگي و روش کار و نظارت و پيگيري فعاليت دانش آموزان توسط مدير گروه و در تعامل با اقدام پروژه به نحو مطلوب انجام پذيرد.

3- اجراي مکالمه به صورت نمايشي و  ايفاي نقش؛ جهت کاربرد آموخته‌هاي زباني در موقعيت‌هاي واقعي زندگي توسط دانش آموزان . 4- استفاده از کتب کمک آموزشي و سي‌دي‌ها و نوار‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي تلويزيوني آموزش زبان انگليسي؛ جهت يادگيري بهتر و رساتر و جذاب‌تر مطالب آموزشي5- انجام پرسش و پاسخ‌هاي مستمر توسط اقدام پروژه و مديران گروه ؛ که باعث تثبيت يادگيري و بازآموزي مطالب تدريس شده مي‌گردد.6- استفاده از پيک زبان انگليسي به عنوان فعاليت مکمل و فوق برنامه ؛ که سبب عمق بخشيدن به يادگيري فراگيران و ايجاد فرصت مناسب براي انديشيدن دربارۀ آموخته‌هايشان خواهد گرديد.7- برقراري تعامل مؤثر  و کارآمد با اولياي دانش آموزان؛ که ارتباط خانه و مدرسه را دامن خواهد زد.

ارائۀ اطلاعات (شواهد 2):

پس از بررسي و اجراي راه حل‌هاي انتخابي ، نتايج مطلوبي حاصل شدکه به شرح ذيل بيان مي‌گردد:

تعامل و همکاري گروهي و سطح نشاط و شادابي دانش آموزان در يادگيري درس زبان انگليسي افزايش پيدا کرد؛ ميزان يادگيري و سطح نمرات دانش آموزان در درس ز بان انگليسي از نظر کمي و کيفي به ميزان چشم‌گيري افزايش پيدا کرد، علاقه‌مندي دانش آموزان به اجراي مکالمه انگليسي بيش از پيش گرديد، سطح تعامل اوليا با اقدام پروژه به سطح قابل قبولي رسيد، فعاليت گروهي باعث گرديد تا دانش آموزان در فعاليت‌هاي يادگيري از حالت انزوا بيرون بيايند؛ فرصت استفاده از وسايل کمک آموزشي و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري مرتبط با زبان انگليسي براي اکثريت دانش آموزان فراهم گرديد؛ ميزان پرسش و پاسخ‌هاي مستمر و بازديد تکاليف دانش آموزان توسط مدير گروه افزايش چشم گيري پيدا کرد؛ و بالاخره ميزان رضايت مندي دانش آموزان از حضور در کلاس زبان و مشارکت در فعاليت‌هاي يادگيري افزايش قابل توجهي پيدا کرد.

 

·   چگونه توانستم میزان علاقه مندی دانش آموزان سوم راهنمایی رادردرس تاریخ افزایش دهم.

·        فاطمه اعتصام دبیر علوم اجتماعی ناحیه 1

بیان مسئله:

با توجه به اهمیت شناخت پیشینه های هویت یک جامعه در صدد برآمدم که کیفیت آموزش های خود را بهبود بخشیده و بازدهی فعالیت های یاددهی- یادگیری را در تدریس ام افزایش دهم.

اهدافم از این اقدام پژوهی:

شناخت هویت و شناسنامه ی اجدادی.

با نشاط کردن زنگ تاریخ.

فعال کردن کلاس با تدریس خود دانش آموزان.

ایجاد علاقه ی صحیح و غیر کاذب در درس تاریخ.

بالا بردن کیفی یادگیری و به دنبال آن بالا بردن کمی درس در امتحانات.

و به طور کلی هدف من این بوده است که دانش آموزانم به هویتی برسند که همیشه و در هر کجا بتوانند از آن دفاع کنند.

گرد آوری اطلاعات( راه حل ها):

در این اقدام پژوهی جهت یافتن راه حل هایی برای حل مسأله از چند روش استفاده کردم.

الف) پرسش نامه: از سه نوع پرسشنامه استفاده شد. 1- در ابتدای سال تحصیلی بین دانش آموزان و همکاران و کادر مدرسه توزیع شد. 2- در پایان و تمام شدن کتاب از دانش آموزان با توزیع دو نوع پرسش نامه نظرخواهی شد.

ب) مصاحبه: از طریق گفتگو با دانش آموزان در مورد چگونگی روش تدریس تاریخ از آنها نظرخواهی شد.

ج) مظالعه: استفده از کتاب ها، مجلات پژوهشی، رشد تاریخ، رشد تکنولوژی آموزشی به نتایج خوبی دست یافتم.

راه حل های پیشنهادی :

در این جا به طور اختصاراز میان راه حل های پیشنهادی به چند راه حل می پردازم.

تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان.

ایجاد شور و نشاط در کلاس تاریخ.

انجام کنفرانس توسط دانش آموزان در بعضی از درس ها.

نوشتن تحقیق و پژوهش.

مطالعه روزنامه در کلاس و سوق دادن دانش آموزان به بخش های تاریخی آن.

بازدید دانش آموزان از اماکن تاریخی و موزه ها

استفاده از رایانه در تدریس.

استفاده از روش بارش فکری در تدریس بعضی از درس ها.

انتخاب راه حل ها :

همه ی راه حل های ارائه شده به نحوی در طول سال اجرا شد ولی بعضی از آن ها از اهمیت بیشتری برخوردار بود که عبارتند از:

اعتماد به نفس: سعی شد که دانش آموزان به این باور برسند که می توانند با برنامه ریزی به موفقیت  برسند.

تدریس از طریق روش ایفای نقش: دانش آموزان باور کردند که با هنرنمایی خود استعدادهای نهفته ی خود را بروز دهند و بخشی از درس ها را به این روش تدریس کنند که شور و نشاط دانش آموزان در این روش تدریس وصف ناپذیر بود.

انجام کنفرانس: این روش باعث تقویت قدرت کلامی ، از بین رفتن خجالت دانش آموزان و قدرت سخنرانی در جمع شد که این روش یکی از شیوه های خوب یادگیری است

بازدید از اماکن تاریخی و موزه ها: دیدار تاریخی ما از موزه حرم مطهر جضرت معصومه(س) و مقابر شخصیت های تاریخی و ادبی اطراف حرم بود. با وجود این که بچه ها همه اهل قم بودند و دهها بار به حرم رفته بودند ولی بسیاری از آنها شناختی از این اماکن نداشتند.

پخش روزنامه در کلاس: به منظور افزایش مطالعه عمومی و ایجاد انگیزه برای مطالعات اختصاصی دانش آموزان از این روش استفاده شد.

نوشتن تحقیق و پژوهش: ابتدا چگونگی روش تحقیق گفته شد و سپس موضوعات تحقیقی هم مشخص شد و هر دانش آموز حداقل در طول سال دو تحقیق مفصل ارائه دادند.

شاخصه های کیفی موفقیت طرح:شواهد 2

در اواخر سال نظر دانش آموزان نسبت به تاریخ عوض شد.

سطح مطالعاتی دانش آموزان تا حدودی افزایش یافت.

آشنایی نسل سوم انقلاب از انقلاب بیشتر شد.

اعتماد به نفس و خود باوری دانش آموزان بیشتر شد.

آشنایی بیشتر با اماکن تاریخی قم و یا در شهرهای دیگر به دلیل مسافرت بیشتر شد.

توجه پیدا کردن آنها به مسائل تاریخی که از تلویزیون مطرح یا پخش می شد.

خاطره نویسی به عنوان ثبت وقایع مهم خود و جامعه در بین آنها افزایش پیدا کرد.

علاقه ایجاد شده در این درس باعث افزایش سطح نمرات دانش آموزان در طی سال شد.

ارزشیابی:

دانش آموزانم پیشینه ی فرهنگی خود را بیشتر شناختند.

تعداد علاقه مندان به درس تاریخ را از 24نفر به 75نفر افزایش دادم(از میان 92نفر)

همکاران دیگر به خصوص همکاران علوم اجتماعی از این طرح استقبال کردند.

مشارکت در کار گروهی در بین دانش آموزانم افزایش پیدا کرد.

زنگ تاریخ تبدیل به زنگ شاد و پر هیجان و بروز هنرهای مختلف دانش آموزانم شد.

 

·       راهکارهاي علاقه مندي دانش آموزان به دستور زبان

·         کلثوم حسنخانی، مدرسه ی عفاف خورآباد /منطقه ی کهک ـ

بيان مسأله:

آنچه مرا برآن داشت تا دست به اين اقدام پژوهي بزنم، مشکل دانش آموزانم در یادگیری درس دستورزبان بود، به گونه‌ای که سد راه پیشرفت تحصیلی آنان شده‌بود. آنها چند جلسه‌ی متوالی در درس دستورزبان نمراتی بسیار پایین‌تر از حدّ انتظار کسب کرده‌بودند. این امر بر تدریس درس ادبیّات هم تأثیر گذاشته‌بود به این دلیل که من وقت بیشتری را به دستورزبان اختصاص می‌دادم و از اهداف آموزشی و پرورشی دیگر کتاب باز می‌ماندم. این امر سئوالات زيادي را به ذهن من ‌آورد كه چرا دانش‌آموزان كلاسم در درس دستورزبان پیشرفتی از خود نشان نمي‌دهند؟آيا دستورزبان درس پیچیده و دشواري است یا نحوه‌ي تدریس و ارزشیابی اين درس نادرست است؟

ارائه اطلاعات(شواهد يک):

گام نخست برای شناخت و ارزيابي مسأله، گفت‌گویی بود که میان من و همکاران دیگرم صورت گرفت. آنان عموماً، تنبلی و بی‌مبالاتی بچّه‌ها را علل پایین بودن نمرات می‌دانستند. به منظور بررسی دقیق تر مسأله از روش‌هاي زير نیز استفاده كردم: الف ـ مطالعات اکتشافی: خواندن مقاله‌ها و کتب مرتبط و انجام مصاحبه ب ـ استفاده از روش مشاهده‌:1ـ مشاهده‌ی مستقیم: برای بررسی دقیق مشکل موجود نمرات آزمون های برگزار شده را جداگانه در سه جدول وارد کرده و نتایج و نمودار هر سه را در جدول و نمودار جداگانه‌ای بررسی کردم. با مقایسه‌ی آزمون سوم با دو آزمون قبل بر من ثابت شد که اضطراب و استرس امتحان یا ترس از نمره در نتایج این آزمون هیچ تأثیری نداشته‌است.2ـ مشاهده‌‌ی غیر مستقیم: در این بخش پرسش‌نامه‌ای ساده تدوین کردم و در یک جلسه‌ی درسی به دانش‌آموزان دادم. با مقایسه‌ی پاسخ‌های دانش‌آموزان و بسامد آنها، فرضیه‌ای ثابت شد مبنی بر اینکه بین پایین بودن نمرات دانش‌آموزان و خصوصیّات آموزش و نحوه‌ی تدریس معلّم و هم چنین جذّابیّت و مقبولیّت درس رابطه وجود دارد.

راه حل هاي پيشنهادي:

راه‌حل‌های زیر بر مبنای مطالعات انجام شده ارائه شدند. الف ـ استفاده از روش‌های فعّال مشارکتی شامل: 1ـ قصّه‌گويي2ـ  روش ایفای نقش 3ـ بازی و تحّرّک ب ـ تشویق.

اجراي راه حل ها:

الف ـ روش قصّه‌گويي: در این مرحله، برای تدریس درس انواع ماضی، با استفاده از صنعت انسان‌نمایی پدیده‌ها(شخصیت‌بخشی)، داستان خانواده‌ی آقای فعل را نوشتم و به هر کدام از فعل‌‌ها: ساده، استمراری، ماضی بعید... شخصیّت‌ انسانی ‌بخشیدم و در قالب قصّه‌ای انواع ماضی ها را به دانش آموزان یاد دادم.

ب ـ روش ایفای نقش: در این روش که موضوع ما نحوه‌ی ساخت بن ماضی و مضارع از طریق نمایش رستوران‌ فعل‌ها بود.

طبق این نمایش گروهی از فعل‌ها با هم به رستوران می‌روند و غذا سفارش می‌دهند. این غذاها در حقیقت با نام اجزای تشکیل دهنده‌ی هر کدام از آنها نام‌گذاری شده بودند. هر کدام از فعل‌ها بایستی از میان لیست غذاها، غذایی را که متناسب با اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خودش باشد؛ انتخاب می کرد.

ج ـ بازی و تحرّک: بازی‌های ارائه شده در این اقدام پژوهی، کاملاً ابتکاری و خودساخته بوده و از تنوّع کافی برخوردار بودند. برخی از این بازیها به قرار زیرند: بازی نگاه کن و جور کن، بازی بشنو و بپر، بازی ببین و بپر، بازی تقویت چگونگی ساخت فعل‌ها.

دـ تشویق: در پایان تدریس فعل‌ها، جشنی برگزار شد و از دانش‌آموزان موفّق در این درس قدردانی به عمل آمد. و هم‌چنین نمایشگاهی از کارهای دستی دانش‌آموزان مربوط به درس انواع فعل‌ها برگزار و به بهترین کارها جوایزی ارائه شد.

ارائه اطلاعات( شواهد 2 ):

بعد از اجرای روش‌های انتخاب شده ، تغییرات قابل ملاحظه‌ای در نگرش  دانش‌آموزان نسبت به دستورزبان ایجاد شد. برای ارزیابی عملکرد یادگیری آنها، از دو روش استفاده کردم: الف ـ برگزاری آزمون ب ـ استفاده از روش مشاهده‌ی غیرمستقیم و طراحی پرسش‌نامه. با مقایسه‌ی نمودار سه آزمون برگزار شده در آبان و امتحان دی‌ماه، سیر صعودی نمرات دانش آموزان در آزمون دی ماه چشمگیر بود. در روش مشاهده غیر مستقیم (پرسش‌نامه) با ارزیابی پاسخ‌های دانش‌آموزان و بسامد آنها نتایج زیر حاصل شد: 100٪ دانش‌آموزان استفاده معلّم از روش‌های فعّال در تدریس دستورزبان مانند اجرای نمایش، بازی‌ها و... را دلیل پیشرفت خود دانسته و به درس دستورزبان ابراز علاقه‌مندی کرده بودند. و 96٪ آنان روش‌های فعّال تدریس مانند اجرای نمایش، قصّه‌گویی، انجام بازی‌های فعل‌ها و... را مؤثّرترین روش در تدریس دستورزبان دانسته بودند.

 

·   راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه اول راهنمايي مدرسه شهيد آويني نسبت به درس رياضي از طريق كار گروهي

·        سكينه باقري منش

بيان مسئله

تاكيد بر روش فعال و مشاركتي تدريس و جنبه هاي كاربردي دروس، زمينه هاي تفكر را در دانش آموزان تقويت نموده، يادگيري از دوام و عمق بيشتري برخوردار گرديده و انگيزه فراگيران را افزايش مي دهد. كه يكي از اين روش هاي فعال، كار گروهي و بحث همگاني در كلاس است كه سبب اعتلاي آموزش و رشد خلاقيت هاي دانش آموزان مي شود. مشكلي كه مرا چندين سال متوالي متوجه خود كرده بود اين بود كه، دانش آموزان در كلاس رياضي، هنگام كار گروهي، درگير رياضي نمي شدند و از مطالب رياضي استفاده نمي كردند و در كل علاقه اي به كار گروهي در رياضي نشان نمي دادند.

ارائه اطلاعات(شواهد 1)

من به عنوان معلم رياضي، مشاهده كردم كه دانش آموزان كلاس، در هنگام كار گروهي و بحث درباره رياضي، هيچ علاقه اي از خود نشان نمي دهند و حتي هنگام كار گروهي شاهد بروز مشكلاتي در كلاس بودم كه نه تنها هيچ اثر مثبتي در روند يادگيري رياضي نداشت، بلكه باعث بي علاقگي دانش آموزان نسبت به رياضي مي شد. لذا، اين اقدام پژوهي كه بين دو كلاس اول راهنمايي شهيد آويني با فراواني 69 نفر انجام گرديد، به دنبال اين هدف بوده است كه ميزان علاقه مندي دانش آموزان را به رياضي از طريق كار گروهي افزايش دهد.

راه حل هاي پيشنهادي

در اين قسمت از روش هاي مختلف گرد آوري اطلاعات مانند: الف- پرسشنامه ب- مصاحبه ج- مطالعه كتابها و مجلات تحقيقاتي و اقدام پژوهي هايي كه در اين زمينه صورت گرفته بود استفاده شد و با جمع بندي اطلاعات بدست امده، راه حل هاي پيشنهادي به بيش از 20 راه حل رسيد كه به چند مورد از آنها اشاره شده است:تشكيل گروها براساس نام درسي-دوستي با توافق خود آنها و نظارت معلم، مطرح شدن هر دانش آموز با هر نوع فعاليت در گروه، برگزاري مسابقه ي رياضي بين گروهها و تهيه يك دفتر شكيل به نام "دفتر فعاليت"و...

اجراي راه حل ها

با توجه به موارد فوق از بين راه حل هاي پيشنهادي و با توجه به پرسشنامه تنظيم شده و اولويت بندي پاسخ ها راه حل هاي زير انتخاب گرديد:

1- ايجاد انگيزه در دانش آموز و تشويق آنان به انجام كار گروهي، 2- گروه بندي دانش آموزان و تعيين سر گروه براي انان، 3- تنوع در كار گروهي با روشها و راهكارهاي متفاوت، 4- جلب همكاري والدين براي مشاركت دانش آموزان به انجام كار گروهي.

پس از اجراي برنامه و نظارت كامل بر اجراي درست آن، با مشاهده دقيق كارهاي گروهي در كلاس و وضعيت روحي آنان و بررسي دفتر فعاليت هر دانش آموز در هفته و شمارش كارتهاي تشويقي و همچنين مصاحبه با همكاران، والدين و خود دانش آموزان، شاهد بودم كه تعداد دانش آموزان علاقه مند به كار گروهي رو به افزايش است و دانش آموزان با پويايي و نشاط به انجام مسئوليت هاي خود در گروه مي‌پرداختند.

ارائه اطلاعات(شواهد 2)

دانش آموزان بدون خستگي و اكراه، در كار گروهي رياضي شركت مي كنند.

آنان بدون بي احترامي به نظر ديگران در كلاس، صحبت هاي دوستان خود را مي شنوند.

آشنايي دانش آموزان با شرايط و چگونگي كار گروهي و استفاده از دفتر فعاليت باعث گرديد كه اختلاف ها و تنش ها ديگر در گروهها ديده نشود.

همچنين دانش آموزان با ميل و رغبت به كار گروهي در مدرسه و خارج از مدرسه می پرداختند و انجام كارهاي جنبي نشان از به وجود آمدن بستر مناسب و حمايت شدن دانش آموزان درخانوده ها بود.

 

·       چگونه می توانم ، با شادی و نشاط در کلاس درس علوم تجربی سطح یادگیری را ارتقاء دهم

·       طاهره زمانی /مدرسه راهنمایی حضرت ابوالفضل ( ع ) ناحیه یک

بیان مسئله :

یکی از واقعیتهایی که سبب شده است پرورش مهارت ها در درس علوم تجربی مورد توجه فراوان قرار گیرد این است که می دانیم بسیاری از مفاهیمی که در کتاب های درسی به دانش آموزان یاد داده می شود . پس از مدتی فراموش می گردد . در واقع ، اگر حاصل دوره تحصیلات مدرسه ای ، تنها انتقال پاره ای از مفاهیم به ذهن دانش آموزان باشد ، با فراموش شدن آن مفاهیم ، حاصل کلیه سال های تحصیل نیز از دست می رود . به همین سبب ، باید سعی کنیم علاوه بر مفاهیم پایه ، راهی به دانش آموزان نشان دهیم که خودشان بتوانند به دنبال معرفت و دانش مورد نیاز خود بگردند لذا در شیوه های نوین آموزش علوم تجربی سعی می شود که یادگیری ، تا حد امکان ، از قطب آموزش و یادگیری انفعالی دور و به قطب آموزش و یادگیری فعال نزدیک شود .

ارائه اطلاعات ( شواهد یک )

1 . گفتگو با همکاران خصوصاً همکاران هم رشته در مورد وضعیت شادابی و تحرک دانش آموزان

2 . گفتگو با دانش آموزان کلاس در مورد میزان علاقه آنها نسبت به تحصیل و مشاهده وضعیت ظاهری آنها در کلاس درس

3 . گفتگو با اولیاء دانش آموزان و بررسی دلایل بی انگیزگی دانش آموزان

4 . بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان در پایه پنجم و تهیه نمودار

5 . بررسی وضعیت نمرات دانش آموزان سال دوم راهنمایی البته نمرات مربوط به پایه پنجم و اول راهنمایی و مقایسه نمرات با نمرات دانش آموزان مورد پژوهش

6 . اختلاف نمرات درس علوم تجربی پایه پنجم و اول راهنمایی در گروه شاهد

راه حل های پیشنهادی

1 . حمایت از دانش آموزان 2 . توأم ساختن درس با شعر و موسیقی

3 . فعالیتهای گروهی 4 . بیان درس بصورت داستان 5 . ایجاد شادی و هیجان در محیط مدرسه 6 . تغییر و تحول در مکان یادگیری

7 . نقش معلم 8 . گردش علمی 9 . بازیهای تربیتی

اجرای راه حل ها

1 . حمایت از دانش آموزان : خصوصاً در مورد دانش آموزان مضطرب ، خجالتی ، کم رو و یا ضعیف از نظر درسی که نیاز بیشتری به حمایت از طرف معلم دارند ، بیشتر مورد توجه بودند .

2 . فعالیتهای گروهی : گروه بندی دانش آموزان بصورت ناهمگن شامل خوب ، متوسط و ضعیف ، تا دانش آموزانی که کم رو ، مضطرب و خجالتی هستند . احساس راحتتری برای بیان نظرات خود همراه گروه داشته باشند .

3 . بیان درس بصورت داستان : در بعضی از دروس که امکان بیان مطالب درسی بصورت داستان بود از این روش استفاده می شد که اثرات مثبت و سازنده فراوانی چون درک و فهم آسان درس و جذب بچه ها به سوی گوش دادن و یادگیری را دارد .

4 . ایجاد شادی و هیجان در محیط مدرسه لازم است بدانیم که از عوامل مؤثر در ایجاد محیط آموزشی شاد عبارتند از     1 . مدیر و معاون        2 . وضعیت فیزیکی مدرسه       3 . معلم

5 . تغییر و تحول در مکان یادگیری : برای انجام فعالیتهای گروهی کتاب مانند بحث کنید و غیره ، نیمکت ها دو به دو مقابل هم قرار داده می شد تا اعضا گروه بتوانند به راحتی کار خود را انجام دهند و یا هنگام دوره دروس نیمکتها در چهار طرف کلاس چیده می شد .

6 . معلم : وضعیت ظاهری معلم      - برقراری رابطه ای دوستانه و صمیمی

استفاده از کلمات با جملات طنز یا شوخی با رعایت حرمت دانش آموزان

تشویق دانش آموزان با استفاده از کارت تشویق ، داشتن شور و اشتیاق هنگام تدریس مطالب درسی و استفاده از مثالهای مناسب

7 . گردش علمی : چون بیرون بردن دانش آموزان از مدرسه مشکلات بسیاری دارد لذا فعالیت خود را محدود به محیط مدرسه و خارج از کلاس کردم مثلاً تدریس دنیای گیاهان در کنار باغچه در حیاط مدرسه

8 . بازیهای تربیتی : روش نمایشی مثلاً برای نمایش ویژگیهای مواد ، هر کدام از دانش آموزان به عنوان یک اتم می باشند و یا پرسش درس بصورت مسابقه برای دوره های درسها

9 . توأم ساختن درس با شعر و موسیقی : در این زمینه چون طبع شعری نداشتم کار خاصی انجام ندادم

ارائه اطلاعات ( شواهد 2 )

نمرات پایه پنجم و اول راهنمایی دانش آموزانی که اکنون کلاس دوم راهنمایی بودند طبق تصمیم اتخاذ شد . در جلسه آبان ماه از پرونده دانش آموزان ، تهیه شده و نموداری برای آن رسم نموده بودم نکته ای که توجهم را جلب کرد پراکندگی نمرات بود که در پایه پنجم طبق نمودار بین 15 تا 20 و اما نمودار مربوط به اول راهنمایی پراکندگی نمرات بین 10 تا 20 می باشد . اما آنچه در طول مدت پژوهش توانستم به آن برسم کم کردن اختلاف میانگین نمرات کلاس پنجم و اول راهنمایی بود که این اختلاف در مورد گروه اول شاهد 56/3 و گروه دوم 28/2 بود که در مورد گروه مورد پژوهش این اختلاف به 1 و 66/1 رسید که به نظر من یک موفقیت برای این پژوهش محسوب می شد .

  

·       چگونه توانستم ترویج مصرف درست را در کلاس آموزش دهم

·        معصومه نجفی فرد /مدرسه راهنمایی خوش رفتار

 بیان مساله :

دبیر علوم در مقطع راهنمایی با 18 سال سابقه می باشم.در دو مدرسه با دو شیفت مخالف مشغول به کار هستم. این پژؤوهش در مدرسه ای با 11کلاس انجام شده است. دانش آموران از نظر مالی در وضعیت خوبی بسر می برند. امتحانان ترم اول شروع شده بود .وهر روزبا شروع زنگ کلاسی در کلاسی گچی برای نوشتن نبود زنگهای تفریح نیز می دیدم بچه ها چندین نوع خوراکی گرفته بودند و بامیلی بعضی را می خوردند..

تا اینکه رهبر عزیزمان سال 88 را سال حرکت به اصلاح الگوی مصرف اعلام کردند. ومن نیز سریع بعد از عید کارم را با توجه به زمینه قبلی شروع کردم.ود راین مدت کم اقدامات خوبی انجام شد.

توصیف وضع موجودیا شواهد (1)

اعمال سلیقه‌ها و روش هادرکلاس بدون برنامه ریزی قبلی .توزیع نا عادلانه گچ در کلاسها.اسراف وهدردهی کاغذ در کلاس.پاره کردن زیاد برگ های دفترچه.تعویض انواع کفش وچادر دانش آموزان به صورت مکرر.خریدغیر متعارف لوازم تحریر متنوع وجدید توسط دانش آموزان.آوردن پول اضافی به مدرسه.ریختن کاغذ های باطله به سطل زباله همراه دیگر زباله ها.آوردن تحقیقات اینترنتی توسط دانش آموزان وتحمیل پول اضافی به خانواده ها.استفاده نکردن بعضی از دانش آموزان از قرص آهن وشیر وازبین بردن این دو ماده مهم. و...

راه حل های پیشنهادی:(انتخاب راه حل ها)

با توجه به موارد فوق برای تحقق اهداف طرح در رابطه با ترویج مصرف درست دانش آموزان پایه اول از بین راه حل های پیش نهادی و با توجه به پرسشنامه تنظیم شده و اولویت بندی پاسخ ها راه حل های زیر انتخاب گردید :

تهیه تراکت و بروشورهایی برای دانش آموزان و خانوده های آنان حاوی اطلاعاتی در مورد میزان  اسراف در جامعه یا مذمت آن و نیز ارائه راهکارهای عملی مصرف درست و القاء این نظر که " صرفه جویی مصرف نکردن نیست ، بلکه درست مصرف کردن است "

تشکیل گروه های دوستدار محیط زیست در مدرسه ومحله برای تشویق دیگران به تفکیک زباله ها.

نوشتن احادیثی از ائمه وسخنان بزرگان با خطی زیبا در باره ی درست مصرف کردن .

اجرای راه حل ها:

خانواده ها نقش بسیار موثری در اصلاح الگوی مصرف دارند.خانواده بسیار قدرتمند و دارای مسوولیت است زیرا عادت های خوب و غیر مصرفانه را می تواند به بچه ها درست آموزش دهد و نقش جامعه در این حوزه فقط به تثبیت آموخته ها محدود میشود..مدارس بستر مناسبي براي پرورش نسل نوانديش و آشنا كردن آنها بامحدوديت‌هاي موجود اعم از محدوديت‌هاي زماني، منابع موجود و... و همچنين تغيير رويه از كميت‌گرايي به سوي كيفيت‌گرايي ومکمل آموزش خانواده وجامعه است.

اختصاص دقایقی از مراسم آغازین مدارس به ارائه آمارهای ساده و قابل فهم به دانش آموزان در رابطه با صرفه جوئی.

ترتیب دادن فعالیت برای جمع آوری کاغذ های باطله از سوی دانش آموزان در خانه ومدرسه.

تقاضا از همکاران که تحقیقات اینترنتی راکمتر کنند تا هزینه اضافی به دوش خانواده ها نیفتد.

تشکیل گروه های دوستدار محیط زیست در مدرسه ومحله برای تشویق دیگران به تفکیک زباله ها.

تهیه تراکت وبوروشور در ترویج درست مصرف کردن.

دادن تحقیق در باره مصرف صحیح در زندگی.

توصیف وضع مطلوب (شواهد (2)

در اواخر سال تحصیلی 88-87با توجه به فعّالیّت های انجام شده در کلاس دانش آموزان به نکات صرفه جویی بیشتر توجهی داشتند.

در زنگ تفریح لامپ و بخاری را خاموش می کنند.

با روشن بودن بخاری وکولر پنجره باز نمی گذارند..

دانش آموزان از خود وزندگی خود احساس رضایت دارند.

انگیزه احترام به نیازمندان در آنها ایجاد و همچنین با نحوه ی احترام گذاری به آنان بیشتر آشنا شدند.

در مسائل مربوطه به قناعت واصلاح الگوی مصرف با دوستان و هم گروهان خود همکاری می کنند

.والدین از توانایی قناعت فرزندانشان و مأنوس شدن آنهابا صرفه جویی احساس رضایت می کنند.

 

·       روشهای علاقه مند کردن دانش آموزان دخترپایه اول راهنمایی به درس ریاضیات

·       سکینه حاجی محمدی , آموزشگاه  15 خرداد منطقه ی خلجستان

بیان مسئله

اقدام پژوه در اوایل سال تحصیلی با یک بررسی و گرفتن اولین امتحان در کلاس متوجه شد حدود یک سوم دانش آموزان کلاس نمرات کمتر از5 گرفته اند و بیش از نصف کلاس کمتر از نمره ی  10 گرفته اند لذا از دانش آموزان چند پرسش نمودم ازآنجایی که تدریس ساعات دروس هنر و تربیت بدنی این کلاس نیز با اینجانب بود سؤالاتی را در مورد علاقهی آنها به این درسها نمودم هدف اینجانب بعنوان معلم ریاضی این است41 درصد علاقمندان کلاس درس ریاضی را به62 درصد ارتقا دهم و دانش آموزانی را که علاقه ای به انجام تکالیف درس ریاضی ندارند و فعالیّت چندانی در کلاس ریاضی از خود نشان نمی دهند را با راهکارهای مناسب وضعیتشان را بهبود ببخشم

ارائه اطلاعات

با آغاز سال تحصیلی با توجه به نتایج امتحان اولیه از دانش آموزان کلاس و با بررسی پاسخ دانش آموزان به سؤالات مطرح شده و مشاهده رفتار دانش آموزان در ساعت ریاضی و پرسش از اولیاء آنان بدست آمد که :دانش آموزان علاقه ناچیزی به زنگ ریاضی داشتند دانش آموزان درس ریاضی را سخت می پنداشتند از مجموع 24 نفر دانش آموز کلاس اول راهنمایی 15 خرداد با توجه امتحان کلاسی از آنان متوجه شدم. هشت نفرکمتر از نمره ی  5 و شش نفر بین نمرات 5 تا 10 و چهار نفر بین نمرات 10 تا 15 وشش نفر بیشتر از نمره 15 گرفتند.

راه حل های پیشنهادی

بطور کلی با جمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آنها و همچنین نتایج مطالعه تحقیقات انجام شده و جمع بندی آنها موارد زیر پیشنهاد گردید که عبارتند از:گروه بندی دانش آموزان و انجام فعالیّتهای درس با مشارکت و همیاری اعضای گروه- استفاده از روش تدریس فعال - اهمیت ویژه به فعالیّتهای خارج از کلاسی دانش آموزان در نمره ی مستمری -  بر پایی نمایشگاهی ازفعالیت های خارج از کلاس جهت افزایش انگیزه و یادگیری در بین دانش آموزان.....

اجرای راه حل ها

پس از کسب اعتبار مورد نیاز , راه حل های انتخاب شده یک به یک به اجرا در آمدند.فرآیند اجرای راه حل ها به شرح ذیل بوده است :1- مشاوره ی اولیای مدرسه در ایتدای سالتحصیلی در زمینه اهمیت دادن به درس ریاضی. 2-توجه ویژه به اشکالات یادگیری دانش آموزان و اثر بخشی کار معلم.3- گروه بندی دانش آموزان و انجام فعالیّتهای درس با مشارکت و همیاری اعضاء گروه.4- استفاده از روش تدریس فعال. 5- تعیین تکلیف درسی متناسب با توانایی دانش آموزان.6- دادن تکلیف فعالیّتهای خارج ازکلاس برای دانش آموزان و تأثیر انجام آن در نمره ی مستمری.7- بر پایی نمایشگاهی از فعالیّت های خارج از کلاس هر درس در مدرسه8- تشویق و معرفّی دانش آموزان فعّال در گروهها که به همیاری هم گروه های خودپرداخته بودند. 9- ایجاد رابطه ی عاطفی توأم با منطق با دانش آموزان توسط معلمان 10- کشف علایق دانش آموزان و سعی در برجسته کردن آنها در جهت تقویت انگیزه و علاقهی آنها در درس ریاضی و  ....

توصیف وضع مطلوب(شاهد2)

در اواخر سالتحصیلی 88 - 87 با توجه به فعالیتهای انجام شده در کلاس,دانش آموزان بیش از پیش  به ریاضی علاقمند شده و در پی یادگیری بیشتر ریاضی بودند محقق توانسته بود تعداد دانش آموزانی را که در ابتدای سالتحصیلی در امتحان کتبی ریاضی کمتر از 10 گرفته بودند را به صفر نفر کاهش داده و تعداد دانش آموزانی را که نمرات 10 تا 15 گرفته بودند را از چهار نفر در ابتدای سال به شانزده نفر در آخر سال افزایش دهد و تعداد دانش آموزانی را که بالاتر از نمره ی 15 گرفته بودند از شش نفر در اوایل سال به هشت نفر در آخر سال تحصیلی ارتقا ببخشد.

 

 ·   چگونه توانستم کلاس های سوم بی انگیزه ومعلّم محور ادبیّات را به کلاس های فعّال ، پویا ، با نشاط ودانش آموز محور تبدیل نمایم .

·        محّمد علی صادقی / مدرسه راهنمایی پسرانه امام موسی صدر قم

بیان مسأله :

 درکلاس های سوم متوجّه شدم دانش آموزان بنا به دلایلی نسبت به درس ادبیّات کم توجّه شده اند وعلاقه وانگیزه وپی گیری سابق را ندارد . آنان درکلاس به صورت مخفیانه ، مشغول خواندن یا نوشتن سایر دروس بودند وجوّ شادابی وطراوت از کلاس رخت بربسته بود ومحصّلانم که تامدّتی قبل درکلاس با من همراهی وهم صدایی داشتند ، اکنون دربرخی مواقع فقط سرتکان می دادند ومن به تنها سخن گوی کلاس تبدیل شده بودم .دریک دسته بندی می توانم بگویم :

دانش آموزانی که به درس ادبیّات علاقه داشتند تحت تأثیر این جو علاقه خود را از دست داده بودند .

من نیز به عنوان معلّم کلاس به علّت بی علاقگی وعدم همراهی دانش آموزان متکلّم وحده کلاس شده بودم وباید همه ی کار ها را خودم انجام می دادم .

از روابط خوب عاطفی ورفلکس های طبیعی معلّم وشاگردی خبری نبود ویا بسیار کم رنگ شده بود.

تدریس صرفاً یک طرفه انجام می شد .

نتایج مطلوب درکلاس حاصل نمی شد وبه نظر می رسید دانش آموزان چیزی یاد نمی گیرند واگر هم یاد می گیرند فقط برای امتحان دادن وکوتاه مدّت است .

دانش آموزان خیلی زود احساس خستگی می کردند.

برخی از همکاران درس ادبیّات را کم اهمّیّت می دانستندوبه آن با بی مهری برخورد می کردند.

شواهد یک :

با توجّه به موارد زیر نیاز به پژوهش درعمل را ضروری دیدم :

اکثر اوقات درکلاس مشاهده می کردم بچّه ها مشغول نوشتن یا خواندن سایر دروس می باشند.

اگر ساعت آخر با آنان کلاس داشتم تعدادی از آنان را افسرده یا ناراحت می دیدم به نحوی که برخی اوقات کلاس را تحت تأثیر قرار می دادند.

هنگام اعلام یا برگزاری امتحانات با مقاومت فراگیرانم روبرو می شدم .

درخواست های مکرّر مبتنی بر اختصاص زمانی جهت مطالعه وجودداشت .

نتایج مصاحبه ها وپرسش نامه بیانگر این بودکه کلاس نیاز به تغییرات جدّی دارد.

راه حل های پیشنهادی:

منع دانش آموزان از مطالعه کتب دیگر درزنگ فارسی .

ممانعت از نوشتن تکالیف وتمارین دروس دیگر درکلاس ادبیّات .

تشویق دانش آموزانی که درکلاس به درس توجّه بیشتری داشتند.

ارائه تکالیف زیاد به دانش آموزان جهت عنایت بیشتر آنان به این درس .

برّرسی دقیق وپی گیری  تکالیف داده شده .

صحبت با همکارانی که تکالیف گفته شده توسط آنان درکلاس ادبیّات نوشته یا خوانده می شد.

هماهنگی با مدیریّت محترم آموزشگاه جهت جابه جایی روز وساعت درس ادبیّات .

اختصاص وقتی درکلاس جهت خواندن یا نوشتن سایر دروس.

الزام دانش آموزان به نوشتن تحقیق .

فعال سازی  گروه های درسی .

واگذاری کار تدریس به دانش آموزان .

واگذاری فعّالیّت های درسی وعملی به دانش آموزان از طریق یک برنامه مشخص .

تشکیل نمایشگاه ادبیّات از کارها وفعّالیّت های ارائه شده توسط دانش آموزان .

استفاده از نمایشگاه فعّالیّت هاو کارهای ارائه شده توسط دانش آموزان ، جهت تدریس توسّط خود آنان وباز آموزی مطالب

راهکارهای پیشنهادی را با توجّه به دانش ضمنی و مطالعات ومشاوره هایی که انجام شد ، مدّ نظرم قرار دادم .

اجرای راه حل انتخابی :

با استفاده از تلفیق چهار روش آخر ذکر شده ، لیستی از فعّالیّت ها برای دانش آموزان تهیّه شد وبه آنان ارائه گردید وپس از انتخاب یکی از آن ها توسط هرکدام از دانش آموزان درباره آن موضوع به کنکاش مطالعه پرداختند وسپس اقدام به تهیه وساخت آن کارها اقدام نمودند .

درنهایت دست سازه ها ، تابلوها ، سی دی های نرم افزاری ، چارت ها ، وبلاگ ها و... جمع آوری گردید ودر نمایشگاهی درمعرض دید عموم دانش آموزان ، همکاران ، مسؤولین سازمان واداره قرار گرفت .

پس از آن کلاس های ادبیّات درنمایشگاه مذکور تشکیل می گردید ودانش آموزان بنا به مباحث پیش آمده با توجّه به تسلّطی که نسبت به موضوعات داده شده پیدا کرده بودند درباره ی موضوع کتاب درکلاس تدریس می کردند وبه سؤالات همکلاسی های خود پاسخ می دادند ومعلّم هم به عنوان محور ، فرایند آموزش راجهت دهی می کردوناظر به اجرای صحیح کارها بود .

دانش آموزان هم به دلیل مشارکت درکار تدریس فعّال ، پویا وبا نشاط اقدام به همراهی با کلاس ومعلّم می نمودند وعلاقمندانه مطالب درسی را پی گیری می کردند وبه علّت درگیر شدن درمباحث کلاس وتنوّع بیانات ونوع تدریس دیگر مجالی برای پرداختن به سایر امور پیدا نمی شد و رخوت واسترس کلاس های دیگر به این ساعت منتقل نمی گردید .

شواهد دو :

انجام راه حل های انتخاب شده نتایج بسیار مطلوب وملموس وقابل مشاهده ای داشت . درکلاس ادبیّات دیگر خبری از کسالت وبی حالی وتقاضای مطالعه یا نوشتن سایر دروس نبود . حواسّ دانش آموزان درکلاس به درس معطوف بود وبه علّت مشارکت وهمراهی دانش آموزان درفرایند تدریس کلاس پویا ، شاداب وبانشاط شده بود .

ضمن این که ایجاد نمایشگاه فعّا لیّت های دانش آموزان عامل محرّک اصلی دراجرای طرح محسوب می شد.همچنین عاملی گردید تا نظر بسیاری از دبیران نسبت به درس ادبیّات تغییر پیدا کند .

درحین اجرای طرح چند فیلم کوتاه از فعّالیّت وتحرّک کلاس پس از اجرای طرح وهنگام برگزاری کلاس ها درنمایشگاه تهیّه شد که نشانگر میزان علاقمندی دانش آموزان وموفقیّت کار می باشد .


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

·   راهکارهاي کاهش اختلالات و مشکلات يادگيري در درس املاي يکي از دانش‌آموزان پايه دوم دبستان پسرانه هجرت قم

·        احمدطالعی فرد

هیچ روشی بهتر از تحقیق نیست.                                           حضرت علی(علیه السلام)

هدف پژوهش حاضر، شناسايي و كاهش يا مرتفع نمودن اختلالات و مشکلات يادگيري در درس املاء در يكي از دانش آموزان پايه دوم دبستان پسرانه هجرت واقع در ناحيه چهار آموزش و پرورش قم صورت گرفته است.

در اين اقدام پژوهي از روش توصيفي که جنبه‌ي عيني، واقعي و وصف نگاري دارد استفاده شده است. مزاياي اين روش که در اين پژوهش کاربرد يافته است بهره‌گيري از شاخص‌هاي آمار توصيفي از قبيل جدول فراواني، درصد و نمودار مي‌باشد.

در اقدام پژوهی حاضر، که چرخه ای از برنامه ریزی، مشاهده، عمل، باز اندیشی و تفکر است، سعی شده برای جمع آوري اطلاعات مورد نياز از روش های مشاهده، مصاحبه و آزمون های مختلف مانند كپارت، آزمون فراستيگ، نقطه شماري و آزمون هوش ريون استفاده گردد. این امر با همکاری اولیاي دانش‌آموز، مشاوران آموزش و پرورش، اساتید فن و همکاران شاغل در مدرسه به خصوص معلمان و مدیر مدرسه تحقق یافته، تا بدین وسیله اطلاعات معتبر و کاملا قابل اعتمادی را در اختیار اقدام پژوه قرار گيرد.

در مرحله بعدی این پژوهش، اقدام پژوه براي دستيابي به اهداف مورد نظر و با تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده، روش های چند حسی فرنالد، افزایش پس خوراند پوستی و جنبشی، ترمیم ساخت حروف ، کُندی نرخ پردازش، روش آموزش سینا، استفاده از آزمون فراستیگ، استفاده از اقتصاد ژتونی، قرار داد بستن با دانش آموز، مصاحبه درباره فضای زندگی و بازی درمانی و ... را تدوین نموده و با اجرای راهکارهای فوق، در پايان سال تحصيلي 88-87، مشکلات يادگيري دانش‌آموز مورد مطالعه، به ويژه در درس املا به ميزان چشمگيري کاهش يافت. همچنين نتايج ذيل به دست آمد.

1- هنگام نوشتن، به روش صحيح بر روي ميز و نيمکت مي‌نشيند؛

2- مداد را درست در دست مي‌گيرد؛

3- داراي سطح کمي و کيفي بالايي از يادگيري، به ويژه در درس املا مي‌باشد؛

4- جذابيت کلاس و درس‌ها براي او دو چندان شده است؛5- با ذوق و شوق به مدرسه مي‌آيد؛

6- پيشرفت تحصيلي چشمگير، به ويژه در درس املا، روحيه اعتماد به نفس و خود پنداره مثبت او را افزايش داده است؛

7- بسيار علاقه‌مند به نوشتن و انجام تکاليف مي‌باشد؛

8- انتخاب او به عنوان «نماينده کلاس» باعث گرديد که ميزان تعامل و روابط او با ديگر دانش‌آموزان کلاس، بيش از پيش افزايش يابد؛

9- ارتقاي سطح کمي و کيفي يادگيري سيدمحمدتقي، به ويژه در درس املا باعث گرديد که تعجب همکاران به خصوص مدير مدرسه، دانش‌آموزان و اولياي او را نيز برانگيزد.

بدين ترتيب نتايج فوق و يافته‌هاي اقدام پژوهي حاضر، حاكي از موفقيت طرح بوده ‌است.

در قسمت آخر اين اقدام پژوهي نيز، پيشنهادهايي ذیل ارائه شده است كه اميد مي رود راهگشاي حركتي پويا و سازنده در جهت رشد و شکوفايي استعدادهاي نونهالان اين مرز و بوم ‌باشد.

1- قبل از تهيه هر طرح آموزشي لازم است با مطالعه دقيق در جهت تشخيص مشكل واقعي دانش‌آموزان و شناخت خصوصيات عاطفي، رفتاري و جسماني آنان اقدام گردد.

2- با مراكز مشاوره و اختلالات يادگيري و رفتاري جهت تشخيص مشكل و کسب رهنمودهاي لازم ارتباط برقرار گردد.

3- با اولیای دانش آموزان و همکاران مدرسه (بخصوص مدیر و معلم سال قبل) با هدف به كارگيري روش‌هاي مناسب براي رفع مشكل دانش آموزان جلسات هفتگي يا ماهانه تشكيل گردد.

4- آموزش بايد از سطحي از سلسله مراتب يادگيري كه در آن كودك مشكل دارد شروع شود.

5- آموزش بايد انفرادي و بر اساس توانايي‌هاي كودك و با توجه به نارسايي‌هاي او تهيه و ارائه گردد.

6- برنامه‌هاي آموزشي بايد حاصل نتايج آزمون‌هاي رواني و جسمي فرد مورد نظر  باشد.

7- آموزش بايد براساس آمادگي و انگيزش كودك انجام شود.

8- از نظريه‌هاي گوناگون موجود در اين زمينه مانند نظريه غلبه طرفي مغز، نظريه كوتاهي دامنه توجه، نظريه روان كاوي، بازي درماني، نظريه فرابري آگاهي‌ها و تاخير در رشد مي‌توان بهره برد.

9- با روش‌هاي مناسب، اعتماد به نفس و خود پنداره‌‌ي مثبت در دانش آموزان ايجاد و افزايش يابد.

10- از برچسب زدن‌هاي نامناسب و نابجا و خرد كننده پرهيز شود.

11- تهيه‌ي برنامه‌هاي آموزشي به صورت بازي و القاي مطالب به طور غير مستقيم صورت گيرد.

12- در آموزش اين كودكان، از روش‌هاي چند حسي به خصوص روش فرنالد، روش بازي درماني، و مصاحبه درباره‌ي فضاي زندگي استفاده شود.

 

·   چگونه توانستم توجه وتمركز دانش آموزبيش فعال كلاس اوّلي را از طريق رفتار درماني به ويژه بازي درماني تقويت نمايم؟

·         حمیدرضاوزینی اطهر/آموزشگاه مهر امام ، ناحیه4قم

بیان مساله

دانش آموزان بیش فعال ، دانش آموزانی هستند که نسبت به سایر دانش آموزان فعالیت بیشتری دارند. فعالیتهایشان فاقد نظم و هدف و بدون تفکر است.فعالیت در حال انجام را به پایان نمی رسانند و به فعالیت دیگر می پردازند.

اینجانب حمیدرضاوزینی اطهردر سال 88-87 به عنوان مشاور دانش آموزان طرح تلفیقی (دانش آموزان استثنایی که در مدارس عادی مشغول به تحصیل می باشند) بادانش آموز بیش فعالی روبرو شدم که طبق نظر آموزگار و مدرسه و والدین مشکلات زیادی را برای خود و سایرین در کلاس و مدرسه بوجود آورده بود ، برای حل این مشکل تصمیم گرفتم از طریق بازی درمانی ، ضمن افزایش توجه و تمرکز ایشان ، مشکلاتی که بوجود آورده بودرا کاهش دهم .

شواهدیک:

شکایت وگزارش منفی آموزگار ، کادر اجرایی ،والدین و ئسایر دانش آموزان کلاس و مدرسه از مشکلاتی که ایجاد کرده بود. مشاهده رفتار دانش آموز در کلاس ، مدرسه و خیابان. نمرات بسیار پایین و یادگیری ضعیف

نظر کارشناس سنجش هوش و پزشک متخصص و دفترچه سنجش دانش آموزان بدو ورود به دبستان

جمع آوری اطلاعات

از روش های علمی از جمله مشاهده ، پرسشنامه و مصاحبه

راه حل ها به سه گروه تقسيم شد:

اول: راه حل هايي كه والدين بايد انجام دهند.

دوّم : راه حل هايي كه مدرسه يعني آموزگار ، مدير و معاون و هم كلاسي ها انجام دهند.

سوّم : راه حل هايي كه بايد بنده به عنوان درمانگر انجام دهم.

از جمله مهم ترین آنها ارجاع به روانپزشک ، مشورت با کارشناسان و مشاوران ، مطالعه کتب و تحقیقات سایر همکاران

در این زمینه ، انجام مشاهده رفتار ، مصاحبه و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات ، بکارگیری  معلم خصوصی  در منزل ،

استفاده از بازیهای مختلف محلی و نمایشی ،انجام تست هوش ، استفاده از جداول و فرم های اصلاح رفتارو...

اجرای راه حل های پیشنهادی :

برای اصلاح رفتار و افزایش توجه و تمرکز این دانش آموز ، با کمک سایرهمکاران و متخصصان امر، برنامه ریزی شد.  پس از ارجاع به روان پزشک و دارو درمانی و نظر کارشناس سنجش ، بهترین راه درمان ، بازی درمانی انتخاب شد .

با مطالعه کتب مختلف بازی درمانی ، اصلاح رفتار ، آموزش و پرورش کودکان استثنایی و مطالعه پزوهش های پیشین در این زمینه، در ابتدا بازیهای مختلف لیست شد.و به ترتیب با در نظر گرفتن قوانین کلی از جمله ساده به مشکل ،بازیهای مجسم بعدذهنی و هوشی ،زمان کوتاه بعد افزایش زمان بازیها،بازی انفرادی بعد بازی گروهی و...به اجرای بازیها پرداخته شد.در این بین والدین نیز آموزش دیدند تا در اجرای بازیها در خانه کمک کنند.

تعدادی کتاب برای مطالعه آموزگار ووالدین معرفی شد و جزوه ای تهیه ودر اختیار آنان قرار گرفت.از نمودار ها و فرم های اصلاح رفتار استفاده شد تا برای استخراج نتایج مستنداتی در درس باشد.بازیها کم کم سخت تر می شد و زمان آنها افزایش و میزان خطا کاهش می یافت. با کمک آموزگار مربوطه بازیهای گروهی در مدرسه انجام شد که دانش آموز مورد نظر ضمن شرکت در این بازیها با قبول مسئولیت ، با اهداف گروه و اجتماع آشنا شد.در طول انجام این پزوهش با نظرپزشک مربوطه ، از میزان دارو کاسته شد.

شواهددو:

مشاهده و مقایسه جداول اصلاح رفتار و نمودارها ،نشان از موفقیت این پزوهش داشت. طبق نظر متخصصان تعلیم و تربیت دانش آموزان استثنایی ؛ بازی درمانی به عنوان یکی از راههای اصلاح رفتار ، در این پزوهش به کار گرفته شدکه به نتایج بسیار مثبتی رسید. کاهش دارو، رضایت مندی والدین و آموزگار و سایردانش آموزان ، پیشرفت تحصیلی ، کاهش پرخاشگری و رفتارهای نا هنجار و از همه مهم تر کارنامه پایان سال تحصیلی ،حاکی از افزایش میزان توجه و تمرکز این دانش آموز داشت و در نهایت او موفق شد به کلاس بالاتر راه پیدا کند.

  

·   چگونه توانستم دانش آموزان کم توان ذهنی مدرسه فرشته را به بهداشت حیاط مدرسه علاقمند سازم .

·        ناهید علی اکبری ( معاون مدرسه فرشته )

 بیان مساله :

این اقدام پژوهی در سال تحصیلی  1388-1387 در مدرسه  استثنایی دخترانه فرشته ،  ناحیه 2 ،  استان قم به تعداد 114 دانش آموز انجام شده است .

کار با دانش آموزان کم توان ذهنی مشکلات زیادی دارد کوچکترین کار معمولی باید با تمرین و تکرار به این دانش آموزان تفهیم شود با وجود روشهای زیادی که در زمینه رعایت بهداشت و نظافت مدرسه،  اول سال تحصیلی انجام  داده بودیم  ولی باز حیاط مدرسه ،  زنگهای تفریح توسط بعضی از دانش آموزان کثیف می شد و این باعث اعتراض مدیر محترم و مستخدم مدرسه و بحث معلمان در شورای آموزگاران بود . این موضوع از آبان ماه مطرح شد و من هر بار راه حلهایی را برای رفع این مشکل انتخاب می کردم تا به نتیجه ای برسم .

ارائه اطلاعات مربوط به وضع موجود ( شواهد یک ) :

حیاط مدرسه بسیار کثیف بود .  مقداری خوراکی  مثل نان خشک ، پشت پنجره ها بود . مقدار زیادی آشغال کنار سطل های زباله ریخته شده بود . تقریبا همه ی دانش آموزان عقیده داشتند که فقط مستخدم باید مدرسه را تمیز کند . بیشتر بچه ها ،  نان خشک را در سطل زباله یا پشت پنجره ها می ریختند . معلمان نیز عقیده داشتند ، سطل های زباله در حیاط کافی نیست . مکان سطل های زباله ، مناسب نیست .

راه حل های پیشنهادی و اجرای آنها :

پس از اعتباریابی با اجرای راهکارهای عملی که شامل :  درخواست نیروی مربی بهداشت از اداره استثنایی در آبان ماه ، خواندن کتاب داستانهای  بهداشتی در کلاسها ، دادن جایزه به دانش آموزانی که بهترین نقاشی یا 10 تا جمله از نتیجه داستان بنویسند ، تهیه و نصب پوستر آموزشی و نوشتن پیامهای بهداشتی روی ماکت قطار بهداشت ، خرید سطل زباله درب دار و چسبانیدن عکس روی سطل ها ،  خرید سطل نان خشک و چسبانیدن عکس روی آن  ، اجرای   نمایش عروسکی در زمینه بهداشت  توسط دانش آموزان  ، انتخاب  بهداشتیار از میان دانش آموزان ، تشویق  دانش آموزان   با انضباط  با  نصب عکس  یا  اسم آنها روی  تابلوی اعلانات و .....        میزان  علاقمندی دانش آموزان به بهداشت محیط افزایش پیدا کرد .

ارائه اطلاعات مربوط به تغییرات ایجاد شده ( شواهد 2) :

از 35 نفر دانش آموز از آزمودنی های پژوهشی (50 نفر) که در ابتدای سال تحصیلی می دانستند ،  نباید    پفک ، چیپس و تخمه به مدرسه بیاورند به 50 نفر ارتقا پیدا کرد . از 50 نفر ، 49 نفر عقیده داشتند نظافت مدرسه فقط بعهده ی  مستخدم مدرسه است در آخر سال همه ی 50 نفر فهمیدند که باید در نظافت مدرسه همه به مستخدم کمک کنند .از 50 نفر ، 32 نفر در  ابتدای  سال  تحصیلی ، نان  خشک ها را در سطل  زباله  می ریختند ،   آخر   سال  همه ی دانش آموزان ، نان خشک را در سطل زباله ریختند . دراوایل سال تحصیلی 60% آموزگاران ،  نظافت مدرسه راضعیف می دانستند و در آخر سال 45% آموزگاران ،  عالی و 40% خوب می دانند.

اوایل سال هیچکدام از آموزگاران از نظافت حیاط بعد از زنگ تفریح ،راضی نبودند ولی آخر سال 60% آموزگاران از نظافت راضی بودند . دراوایل 65% آموزگاران ،سطل های زباله در حیاط را کافی نمی دانستند ولی در آخر سال همه آموزگاران تعداد سطل ها را کافی می دانستند .

در پایان این نتیجه بدست آمد که در مدرسه می توان شرایطی فراهم کرد تا دانش آموزان کم توان ذهنی ،  بهتر مفهوم  بهداشت محیط را درک کنند . حتی می توان به آنان  مسئولیتهایی داد  و با کمک دانش آموزانی که آموزش پذیر بالا هستند شورای دانش آموزی تشکیل داد تا در حل مشکلات مدرسه به کادر مدرسه کمک کنند .

  

·   افزايش مداخله ما در جهت بهبود آموزش، و كاهش رفتارهاي نامطلوب در دانش آموز، علي شكوهي، مبتلا به سندرم داون و تحت آموزش در مقطع آمادگي دبستان استثنايي بلال حبشي

 ·        سپيده بهمني حيدر آبادي/ بلال حبشي

بيان مسئله:

اقدام پزوهي انجام شده توسط اينجانب در زمينه دانش آموز سندرم داون پايه پيش دبستان، علي شكوهي است .وي مبتلا به مشكل لجبازي و عدم همكاري در آموزش بوده و رفتارهاي سرسختانه اي به هنگام ورود به كلاس نشان مي دهد و به آموزش بي توجهي نشان داده و كنترل ادرار ندارد و اختلال زيادي در روند آموزش كلاس ايجاد مي كند .رفتارهاي نامناسب وي توسط ساير دانش آموزان تقليد مي گردد بنابراين به اين فكر افتادم كه به گونه اي به وي كمك كنم تا سازگاري لازم را با محيط پيدا كند.

ارائه اطلاعات ( شواهد 1)

لجبازي و نه گفتن علي در هر زمينه اي ، عدم كنترل ادرار (نياز به دفع ادرار بيش از حد طبيعي به علت ابتلا به بيماري ديابت)، عدم تمايل وي به حضور در كلاس ، عدم همكاري در حين آموزش و انجام تكليف، تقليد رفتارهاي علي توسط ساير دانش آموزان كلاس، اتلاف وقت ساير دانش آموزان به دليل رفتارهاي علي ، عدم پذيرش علي توسط مادرش، انجام ندادن فعاليت هايي را كه توانايي انجام آنها را دارا بود كلاس را در وضعيت بحران قرار داده بود بنابراين به فكر حل اين مشكل افتادم.

راه حل هاي پيشنهادي :

پس از بررسي هاي فراوان به اين نتيجه  رسيديم كه دليل رفتارهاي علي جلب توجه مادر است از انجا كه  مادر علي  هنوز مشكل عقب ماندگي ذهني وي را نپذيرفته بود بنابراين بايد راهي پيدا مي كردم كه  پيشرفت را در كودك خود ببيند . از سوي ديگربراي تغيير علي ، مادرش بايد تغيير مي كرد . بنابراين برنامه هاي مختلف جهت تغيير رفتار ايشان بررسي و طراحي  و در نهايت پس از بررسي هاي فراوان روش هايي چون تقويت متوالي  روش شكل دهي رفتار، كنترل محرك، الگو سازي ، ايفاي نقش ، اشباع و خاموشي  مورد استفاده قرار گرفته و در عين حال راهكارهايي از قبيل گزارش از پيشرفت هاي علي براي والدين وي ، درگير كردن وي در فعاليتها آموزشي مربوط به فرزندش، مقايسه تكاليف علي ، اشنايي مادر با انجمن حمايت از كودكان عقب مانده ، شركت دادن والدين وي در جلسه مشاوره انفرادي و گرو هي در مورد مادر وي اجرا شد . همچنين با ديدن پيشرفت علي مادرش نيز دلگرم تر شده و فعاليت ها به نتيجه رسيد.

اجراي راه حل ها:

همان گونه كه اشاره شد پس از بررسي به اين نتيجه  رسيدم كه ريشه ي اصلي مشكل علي  در رفتارهاي مادر وي نهفته است بنابراين همزمان با استفاده از تكنيك هاي اصلاح رفتار جهت رفع مشكلات رفتار علي فنوني را هم در مورد مادري به كار بردم مثلا با توجه به علايق علي از شيوه شرطي  سازي  كنشگر و ساير روش ها كه شرطي سازي كنشگر را به همراه داشت استفاده كردم. ان روش ها شامل : تقويت متوالي شيوه شكل دهي رفتار (اموزش نحوه صحيح توالت رفتن)، كنترل محرك ( كنترل ادرار) ، الگوسازي و ايفاي نقش ( آموزش مهارتهاي اجتماعي) ، خاموشي( كاهش لجبازي و عدم همكاري  )، اشباع يا سيري.در حيني كه براي علي اقداماتي جهت اصلاح رفتار وي اجرا شد برنامه هايي هم براي مادر علي تدارك ديده شد.مهمترين اين برنامه ها  شامل گزارش از پيشرفت هاي علي براي والدين وي ، درگير كردن وي در فعاليتها آموزشي مربوط به فرزندش، مقايسه تكاليف علي ، اشنايي مادر با انجمن حمايت از كودكان عقب مانده ، شركت دادن والدين وي در جلسه مشاوره انفرادي و گرو هي در مورد مادر وي بود. ابتدا مادر علي همكاري چنداني نمي كرد ولي به تدريج به همكاري هاي او افزوده شد . درواقع برنامه هايي كه در مورد تغيير نگرش مادر علي اجرا مي شد جزء برنامه هايي بود كه هدف اصلي آن كمك به اصلاح رفتار علي بود.

ارائه اطلاعات ( شواهد 2)

ورود بي دغدغه علي به كلاس و علاقمندي وي به حضور در مدرسه ، توجه وي به معلم و فعاليت هاي آموزشي ، كمك به دوستانش در صورت نياز ، همكاري وي در فعاليتهاي آموزشي خواسته شده چه به صورت انفرادي و چه گروهي ، كسب نمرات قابل قبول در امتحانات پايان سال و كنترل ادرار از جمله تغييراتي بود كه تا پايان سال علي موفق به كسب آن شد البته در زمينه نحوه صحيح توالت رفتن به استقلال كامل نرسيد، براي جمع آوري داده ها از شيوه مصاحبه و مشاهده استفاده شد .از اين مشاهدات تعدادي تصوير و فيلم از زمان شروع مطالعه تا نتيجه تهيه شده و موجود است ،اما نكته اي كه از نظر اينجانب مهم ترين نتيجه اين اقدام پژوهي محسوب مي گردد بازگرداندن علي به آغوش گرم مادر است.

 

 ·       چگونه توانستم دانش‌آموزان كلاسم را به نماز و نماز جماعت علاقمند كنم.

·        ثريا حسن پور /دبستان دخترانه تربيت اسلامي

 بيان مسأله و شواهد 1

اين پژوهش به منظور علاقمند كردن دانش آموزانم به نماز و نماز جماعت و اصلاح بعضي از رفتارهاي نادرست آنها صورت گرفت. همه‌‌ي ما خوب مي‌دانيم كه انجام فريضه‌ي نماز باعث تربيت صحيح فرد خواهد شد و از اين رهگذر نتايج سودمندي عايد فرد و جامعه خواهد شد در اين ميان اهميت نماز جماعت بر كسي پوشيده نيست و ساده انگاري در تربيت ديني بچه‌ها نسل ها را به قربانگاه مي‌كشد و سرمايه‌هاي انساني را تباه مي‌سازد. عامل مهم در تربيت نيكو در افراد درك و كاربرد مؤثر نماز در زندگي است. با توجه به همه‌ي اين مسائل هر سال شاهد اين موضوع بودم كه تعدادي از دانش‌اموزان حتي بعد از اينكه جشن تكليف براي آنها گرفته مي‌شد با علاقه و انگيزه در نماز جماعت شركت نمي‌كردند و بنا به اظهار نظر اوليا حتي نسبت به خواندن نمازهاي روزانه‌ي خود بي رغبت بودند. همچنين مواردي را در جامعه مشاهده مي‌كردم. وقتي صفهاي نماز جماعت مساجد را مشاهده مي‌كردم با توجه به اينكه دانش‌آموزان دختر در سن نه سالگي به سن تكليف مي‌رسند اكثر افراد صفهاي نماز را افراد سالخورده و بزرگسال تشكيل مي‌دادند و به ندرت مشاهده مي‌كردم كه افرادي در سن ابتدايي و يا راهنمايي صفهاي نماز و نماز جماعت شركت كنند. يك سال نيز در مدرسه تربيت اسلامي با اينكه دو ماه از سال تحصيلي مي‌گذشت اكثر دانش‌آموزان مدرسه و همچنين شاگردان كلاسم با علاقه و رغبت در نماز جماعت شركت نمي‌كردند و در بعضي مواقع انتظامات مدرسه يا همكاران مجبور مي‌شدند براي اينكه دانش‌آموزان در نماز جماعت شركت كنند به زور و اجبار و ترساندن از نمره انضباط و از اين قبيل موارد متوسل شوند با اين حال تعداد كمي از دانش‌آموزان در نماز جماعت شركت مي‌كردند. مثلاً بعضي از اولياء اظهار مي‌كردند كه بچه‌هايشان نسبت به خواندن نمازهاي روزانه بي رغبت هستند و از بعضي از اخلاق و رفتارهاي نا مناسب بچه‌هايشان ناراضي بودند. همه‌ي اين موارد باعث نگراني و ناراحتي خودم و مدير مدرسه شده بود مدير محترم از همه‌ي همكاران خواست كه در اين زمينه همكاري كنند و من نيز تصميم گرفتم از طريق اقدام پژوهي با كمك گرفتن از اوليا و دانش‌آموزان و همكاران و اساتيد محترم و با مطالعه و تحقيق در اين زمينه بتوانم با يافتن راهكارهاي عملي و ابتكاري و اجراي آنها دانش‌آموزان را به نماز و نماز جماعت علاقه‌مند كنم و در ضمن بسياري از رفتارهاي نادرست آنها را اصلاح كنم. چرا كه اگر امروز نمازخانه هاي مدارس را خالي يا كم جمعيت ببينيم نبايد انتظار داشته باشيم كه فردا صفهاي نماز جماعت مساجد پرجمعيت باشند.

راه‌هاي جمع‌آوري اطلاعات

تصميم گرفتم از طريق مصاحبه، پرسش‌نامه، مشاهده، مطالعه و برگزاري جلسات با اولياء و همكاران اطلاعات كافي را در اين زمينه كسب كنم و پس از بررسي دلايل مشكل، راه‌حلهاي عملي و ابتكاري به دست آورم.

راه‌حل هاي پيشنهادي

پس از تجزيه و تحليل يافته‌هاي اوليه از طريق راه‌هاي مختلف جمع‌آوري اطلاعات ذكر شده حدود سي مورد راه حل يافته شد.

راه‌حل هاي انتخابي و اجرا

پس از بررسي راه‌حل هاي پيشنهادي و اعتبار بخشي به آنها هشت مورد از آنها انتخاب شد و اجرا شد در ضمن بعضي از اين راه‌حلها به صورت تلفيقي اجرا شد. 1- برگزاري جلسه با اولياي دانش‌آموزان جهت توجيه و دادن اطلاعات و آگاهي‌هاي لازم در مورد اهميت موضوع پس از بررسي پرسش‌نامه‌ها و دلايل بچه‌ها متوجه شدم كه بعضي از اين دلايل مربوط به عدم همكاري و آگاهي اولياء از اهميت پرداختن به مسئله نماز و نماز جماعت در سن دبستان مي‌باشد جلسه‌اي را ترتيب دادم و در مورد اهميت پرداختن به موضوع و آثار مثبت آن و همچنين به آثار منفي آن كه ناشي از اهميت ندادن به موضوع علاقمند كردن دانش‌آموزان به نماز و نماز جماعت در دوران دبستان حاصل مي‌شود پرداختم و هدفم را از برقراري جلسه براي آنها توضيح دادم و زمينه‌هاي همكاري اولياء در منزل و مدرسه معين شد. 2- نوشتن تحقيق توسط دانش‌آموزان جهت بالا بردن آگاهي‌هاي دانش‌آموزان از آثار و پاداش‌هاي نماز جماعت. هر كدام از دانش‌آموزان در مورد اهميت نماز و نماز جماعت و آثار و پاداش‌هاي نماز جماعت تحقيقي نوشتند و هر روز يكي از آنها در كلاس ارائه مي‌داد و مورد تشويق قرار مي‌گرفت و فعاليت‌هاي دانش‌آموزان جهت برگزاري نمايشگاه نماز در پوشه‌ي نماز نگهداري مي‌شد. 3- توجه خاص به رويكرد الگويي و استفاده از تشويق‌هاي كلامي: از طريق هماهنگي با سرويس فرزندم توانستم به طور مرتب در نماز جماعت شركت كنم در نمازخانه به برخوردهاي نمازگزاران را با همديگر توجه مي‌كردم و همچنين بعد از اتمام نماز جماعت با گفتن جملات زيبا به دانش آموزان و كشيدن دست به سر آنها و دست دادن با آنها و با لبخند همه‌ي بچه‌ها را بدرقه مي‌كردم و اين كارها باعث ترغيب دانش‌آموزان مي‌شد. 4- استفاده از روش‌هاي غير مستقيم و جذاب جهت رفع اشكال‌هاي دانش‌آموزان در زمينه نماز. بعد از مشاهده‌ي رفتارهاي نادرست بعضي از دانش‌آموزان در نمازخانه و جاهاي ديگر و همچنين براي رفع اشكال‌هاي آنها در مورد احكام نماز جماعت از روش‌هاي غير مستقيم مثل نمايش، شعر، قصه، خاطره و غيره استفاده مي‌كردم و چون خود دانش‌آموزان اين موارد را نقد و بررسی مي‌كردند و همچنين ايفاي نقش مي‌كردند. تأثير زيادي در پيشرفت كارم داشت. 5- استفاده از طرح سابقه بين همدم فرشته‌ها و شيطان و كارت همدم فرشته‌ها ابتدا با كمك اوليا دو نقاشي تهيه كرديم كه يكي از آنها نشانگر قسمتي از بهشت بود و ديگري تصويري از شيطان پس از بحث و گفتگو در مورد اين دو تصوير با دانش‌آموزان و نظرخواهي از آنها و تفاوت خواسته‌هاي فرشته‌ها با شيطان قرار شد مسابقه‌اي بين همدم فرشته ها و شيطان برگزار كنيم. و هر روزي كه تمام كلاس در نماز جماعت شركت مي‌كردند صلوات مي فرستاديم و با گفتن اينكه شيطان ما گول تو را نمي خوريم، امروز نيز بر تو پيروز شديم و... كارتهاي همدم فرشته ها را از گردنهايشان آويزان مي‌كردند و اگر کسی روزي موفق به شركت در نماز جماعت نمي شد بر شيطان لعنت مي‌فرستاديم و آن فرد كارت را به گردنش نمي‌انداخت (روي كارتها نوشته شده بود همدم فرشته: ما گول شيطان را نمي‌خوريم) 6- استفاده از صندلي نماز براي انتقال شادي و نشاط دانش‌آموزان از نمازخانه به كلاس و همچنين جذاب كردن روش دوم (تحقيق توسط دانش‌آموزان) قرار شد هر روز يك نفر از دانش‌آموزان بعد از نماز جماعت روي اين صندلي در كلاس بنشيند و احساس خود را در مورد شركت در نماز جماعت بيان كند و يا احساس خود را به نقاشي تبديل كند و به بچه‌ها توضيح دهد و همچنين در مورد اهميت نماز جماعت و خصوصيات يك دختر مسلمان و نمازگزار براي دوستانش صحبت كند در ضمن اين فعاليت‌ها را مي‌تواند در قالب نمايش و شعر، داستان، خاطره، نقاشي، احاديث و روايات، كاردستي و مقاله ارائه دهد كه دانش‌آموزان خيلي استقبال كردند و موجب شادي و نشاط و بالا رفتن آگاهي‌هاي دانش آموزان و بالا رفتن اعتماد به نفس و خلاقيت در دانش‌آموزان شده بود. 7- استفاده از برگه‌هاي تقدير و تشكر از همكاران توسط دانش‌آموزان كارتهايي با ابتكار خودم و يا نظرخواهي از دانش‌اموزان تهيه شد و براي تشويق همكاران و تقويت روحيه تقدير و تشكر از ديگران بدون در نظر گرفتن سن افراد در دانش‌آموزان اين فعاليت انجام گرفت و همكاران شركت كننده در نماز جماعت اين كارتها را از دانش‌آموزنم دريافت مي‌كردند. (اين برگه ها را به صورت تايپ شده در اختيار دانش‌آموزان قرار داده بودم). 8- در پايان از تمام فعاليت‌هاي دانش‌آموزان در زمينه نماز نمايشگاهي تحت عنوان نمايشگاه نماز برگزار گرديد و مورد تشويق و تقدير قرار گرفتند و جوايزي اهدا شد.

شواهد موفقيت در پژوهش (شواهد 2):

1-    دانش آموزان بدون گفتن ما و بدون متوسل شدن به زور و ترساندن با علاقه و انگيزه در نماز جماعت شركت مي‌كردند.

2-  مدير محترم از ارزشيابي‌هايي كه به طور مستمر از لحاظ كتبي و كمي از دانش آموزان به عمل آورده بود احساس رضايت و خوشحالي داشتند.

3-  اولياي محترم از روش‌هاي بكار گرفته شده استقبال مي‌كردند و ابراز مي‌كردند كه بچه‌هايشان نمازهاي روزانه‌ي خود را مرتب مي‌خوانند و همچنين بسياري از مشكلات اخلاقی و رفتاري آنها برطرف شده است.

4-    آگاهي‌هاي دانش‌آموزان و اولياء در مورد اهميت نماز و نماز جماعت افزايش يافته بود.

5-  دانش‌آموزان به خاطر امتيازات مادي مثل كارت و شكلات و جايزه در نماز جماعت شركت نمي‌كردند. چرا كه عملاً مشاهده كردم كه با جذب همه اينها و جايگزين كردن روشهاي متنوع و جذاب تعداد علاقمندان به نماز جماعت افزايش يافته بود.

6-  دانش آموزان در نماز جماعت به خاطر جا گرفتن دعوا نمي‌كردند و هر كسي جاي خودش مي‌نشست و در مقابل اشتباهات دوستانشان با مهرباني و صحبت با آنها برخورد مي كردند.

 

·       بهبود شرکت اوليا در امور آموزش و پرورش

·       مهري بني حسن

بيان مساله :

نياز به پيوند و تعلق و خصلت اجتماعي بودن مستلزم مشارکت در زندگي و کارهاست. انسان يک موجود اجتماعي است، در خانواده به دنيا مي‌آيد، رشد مي‌کند و با انسان‌ها زندگي مي‌کند، در اجتماع کار مي‌کند در نهايت پس از طي مراحل رشد و کمال در زندگي اجتماعي آثاري از خود در جامعه باقي مي‌گذارد. نظام اجتماعي جامعه بشري براي استمرار و توسعه نيازمند تعاون و همکاري و همدلي است. هر چه پيوند اعضاي جامعه صميمي‌تر و خيرخواهانه‌تر باشد، حرکت به سوي تعالي آسان‌تر و سريع‌تر خواهد بود.

مشارکت اولياء در فعاليت‌هاي آموزشي و پرورشي ما به رابطة موثر آن‌ها با مدارس بستگي دارد. مشارکت بخشي از فرايند تعليم و تربيت را شکل مي‌دهد، بر نظام ياددهي- يادگيري تأثيرات قابل ملاحظه‌اي دارد و روند آموختن را متأثر مي‌سازد. ارتباط با مدرسه، چنان چه با ظرافت و دقت همراه باشد، به دانش‌آموزان کمک مي‌کند اعتماد به نفس بيشتري پيدا کنند و در فعاليتهاي يادگيري موفق‌تر عمل نمايند. به معلم ياري مي‌دهد تا با ويژگي‌هاي رفتاري دانش آموزان آشناتر شود و ارتباطي مؤثر با آنها بر قرار کند. به اولياء کمک مي‌کند تا از عملکرد فرزندشان در مدرسه و در زمينه‌هاي آموزشي و پرورشي بيشتر آگاه شوند و به نظام کلي مدرسه کمک مي‌کند تا با کاهش مسائل مربوط به يادگيري و مشکلات انضباطي دانش آموزان، محيطي سالم تر و مناسب‌تر براي فرايند آموزش و پرورش به وجود آورد.

جمع آوري اطلاعات (شواهد نوع 1)

ابزارهاي چک ليست مشاهدات، پرسشنامه و مصاحبه به کار گرفته شده است، با افراد صاحب نظر رايزني شده و پس از چند جلسه شوراي معلمين و طرح مسئله در اين شورا از همکاران به صورت شفاهي و کتبي نظر خواهي شده و پيشنهاداتي ارائه شده است. سپس راه حل هاي پيشنهاد شده به صورت موقت اجراء شده و پس از جرح و تعديل و اعتباريابي از سوي گروههاي مرتبط با طرح، راه حل ها به مرحله اقدام و عمل رسيده است.

براي ارزيابي تغييرات ايجاد شده و جمع آوري اطلاعات در مرحله دوم (شواهد نوع 2) نيز از همان ابزارها يعني مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. پرسشنامه‌ها به روش توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و از شاخصهاي آمار توصيفي از قبيل جدول فراواني، درصد و نمودار استفاده شده است. اين اقدام پژوهي شامل 6 مرحله بوده و زمان اجراء آن از مهر 87 تا تير 88 مي‌باشد.

شواهد (2)

نتايج حاصل از اين اقدام پژوهي، ميزان تغييراتي است که در فاصلة شواهد نوع 1 و شواهد نوع 2 اتفاق افتاده است. اهم اين نتايج عبارتند از:

آمار شرکت کنندگان در جلسات آموزشي خانواده از 60% به 85 % رسيد.

ميزان رسيدگي خانواده‌ها به وضعيت درسي، بهداشتي، رفتاري، اخلاقي، انضباطي دانش‌آموزان به تأئيد معلمان (با توجه به نتايج دو نوع پرسشنامه) ارتقا پيدا کرد.

ميزان مشارکت اولياء در طرح‌هاي اجرا شده در کلاسها زيادتر شد.

فراواني رفتارهاي نامناسب اولياء کاهش يافت (بر اساس چک ليست مشاهدات ثبت شده)

ميزان کمک هاي مردمي (هديه به مدرسه) تقريباً دو برابر شد.

ميزان کمک‌هاي غير نقدي براي مناسبتها به ويژه ايام محرم و دهه فجر نسبت به سال گذشته افزايش چشمگير و بي سابقه در اين مدرسه، داشت.

اولياء از برنامه‌هاي اجراء شده (بر اساس نتايج پرسشنامه) اظهار رضايت کردند.

کلاس قرآن والدين بسيار تأثيرگذار بود. حتي اين تأثير روي فرزندان اولياء شرکت کننده نيز تسري پيدا کرد.

 

 ·       زندگي گروهي را چگونه به دانش آموزان كلاسم ياد دهم؟

·        فاطمه بهروزي راد/دخترانه بشردوست- ناحيه يك

بيان مسأله:

مسئله چيست؟روي چه كسي مطالعه مي­كنم؟از كي اين نكته به ذهنم خطور كرد؟

معلم كلاس اول مدرسه­اي دخترانه در ناحيه يك آموزش و پرورش قم هستم كه از نظر اجتماعي و اقتصادي مدرسه­اي برخوردار محسوب مي­شود اين بار در كلاس 28 نفري خودم شاهد رويدادي شدم و سعي نمودم و مشاهده ي دقيق تري از دانش آموزان داشته باشم.مساله زماني برايم ­نمايانگر شد كه در فعاليت­هاي گروهي دانش­آموزان به مشاهده­ي بيشتر دست زدم در اين بين دو قطب رفتار­  توجه مرا به خود جلب كرد .همان­هايي كه در آموزش و تعامل گروهي هيچ انعكاس و سرعت عمل از خود ندارند.در قطب ديگر دانش­آموزاني كه  براي رقابت­هاي گروهي پيشي مي گيرند. اين كه چرا برخي تعامل كمي با دوستان و هم كلاسيهايشان دارند؟اين­كه چرا به سختي تحت تاثير فضاي شاد كلاس قرار نمي­گيرند؟چگونه كودكان خجول را به كار گروهي وادار­نمايم؟چرا برخي از بچه­ها هميشه خود را در گروه منزوي احساس مي­كنند و برخي ديگر هميشه راهبر هستند؟ آيا دانش­آموزان كم فعال و گوشه گير مشكل اساسي من محسوب مي شدن يا دانش­آموزان بيش فعال و هميشه راهبر بر سر مقاصد و اهداف آموزشي و پرورشي من سد مي­شدند و در حال حاضر آن چه كه  از آغاز فرايند آموزش تا نهايي­ترين مرحله يعني ارزشيابي مهم است يادگيري مشاركتي و رقابتي دانش آموزان و تعامل گروهي آنان با يكديگر است . چگونه آن ها را به كار گروهي جذب نمايم؟

شواهد(1)

در اين راستا فرم نظرسنجي را درآبان ماه براي شناخت دانش آموزانم دراختيار والدين گذاشتم . بر اين اساس بچه ها را تحت عنوان جنبه هاي عاطفي كار گروهي و جنبه ي رفتاري گروهي بررسي نمودم . از بين 28 دانش آموز كلاس از مجموع 100%،درصدهاي زير را به خود اختصاص دادند :

در محور فعاليت هاي جمعي به ترتيب 49.98% ؛42.84% ؛ 60.69% ،39.27%  ؛ 39.27%

در محور علائق و انگيزه هاي جمعي به ترتيب78.54% ؛82.11% ،74.97% ؛71.4% ؛35.7%

به طوركل10 نفرنمره ي كامل ، يعني 50 امتياز كلي پاسخنامه را گرفته بودند- 10 دانش آموز ديگر امتيازشان بين 30 تا 40 در نوسان بود و بيشتر آن ها داراي علائق مثبت به كار گروهي بودند ولي در رفتار و فعاليتهاي گروهي از خود ضعف نشان مي دادند و 35.7% از كل كلاس بودند-8 دانش آموز باقي مانده بين 10 تا 20 نمره را كسب كردند.اين تعداد كه 28.56% كل كلاس هستند ،در دو محور علائق و رغبت­هاي جمعي و شركت فعال در كار گروهي دچار ضعف هستند .اين كودكان اغلب گوشه گيرند.

راه كارهاي پيشنهادي :

مطالعه ي دقيق روش هاي گروهي فعال؛تشكيل جلسه با همكاراني و مشاوره با اساتيد اين فن؛گرفتن تست­هاي روان شناختي گروهي ويژه­ي كليه­ي دانش­آموزان؛تشكيل جلسات توجيحي براي اولياي دانش آموزان؛

بررسي رفتار دانش­آموزان خجالتي از طريق تست هاي شخصيت؛نوشتن بروشور راهنماي آموزش رفتارهاي جمعي به كودك ويژه ي اولياء؛تهيه ي فرم نظرسنجي در دو نوبت (قبل و بعد از انجام راه كارها)؛جمع بندي فرم هاي نظرسنجي و تصميم گيري براساس آن ها ؛اجراي راههاي مناسب و عملي براي تقويت روحيه ي پذيرش جمعيو برطرف كردن خجالت دانش ­آموزان؛تشكيل نمايشگاه از دست آوردهاي گروهي ؛تشويق و ترغيب هاي مناسب و به جا؛اجراي روش هاي فعال تدريس ؛نظرسنجي از والدين و دانش آموزان در انتهاي كارهاي اجرايي؛تهيه ي گزارش از روند فعاليت هاي اجرايي؛ارائه گزارش به همكاراني كه تمايل به شنيدن نتايج

اجراي راه حل ها:

در زمينه ي فعاليت گروهي دانش آموزان

بعد از شناخت ويژگي­ها اعضاي كلاس و با استناد به پرسشنامه­ي موجود ، اقدام به تشكيل گروههاي ناهمگن يعني دانش­آموزان سطح بالا،متوسط و ضعيف نمودم. طرز چينش نيمكت­ها به صورت u شكل شد.شركت فعال در تهيه ي پازل ها و انجام درست قطعه ي مربوط به خود. با همكاري خانواده چند نكته در رفتار و كلام جهت دوست شدن و مطرح شدن به آن ها به صورت هاي نمايشي و غير مستقيم آموزش داده شد. براي دانش آموز فعاليت هاي فوق برنامه در نظر گرفته شد تا تشريك مساعي بيشتري با دوستان هم سن خود داشته باشد.مانند گرفتن يك عصرانه­ي كوچك و دعوت تعدادي از دوستانش در خانه،با همكاري معاون آموزشگاه اين دسته دانش­آموزان براي مسئوليت­هاي پيش دبستاني انتخاب شدند تا در بين آن ها احساس بزرگي كرده و مسئوليت پذيرتر شوند.(در مدت­هاي كوتاه)متغيير كردن گروه­ها و اعضاي آن­ها جهت آشنا شدن هر دانش­آموز با ويژگي­ها­ي ديگر دوستانش .تشويق­هاي كلامي يا غيركلامي و دخالت دادن اعضاي گروه در نوع تشويق براي اين دانش­آموزان با شنيدن استدلال مناسب و كافي در معرض ديد قرار دادن نوع كاري كه انجام داده مثل نقاشي زيبا ،نوشته­ي مناسب،كاردستي و... بدليل تقويت حس اعتماد به نفس او.نصب كارتهاي فرشته­ي خط يا فرشته­ي رفتاربه مدت چندروز روي لباس آنها.اجراي روش كارت پرسش (آموزش برنامه­اي نظام خودكنترلي).مشاركت در تدوين متن املاي كلاس.ابتدا به صورت شفاهي وبعد از اطمينان از فراگيري همه كار را به طور كتبي ادامه مي ­دهم. پس از چند ماه فعاليت گروهي،انتخاب و ياركشي را به عهده­ي خود دانش­آموزان قرار مي­دادم ومي­ديدم كه براي انتخاب همان بچّه­ ها­ي­ خجالتي ديروز ،رقابت سختي صورت مي­گيرد.

توصيف وضع مطلوب و شواهد شماره2:

پس از انجام راهها و روش­هايي كه براي كار گروهي  به اختصار توضيح دادم،نوبت به ارزشيابي شد .در بهمن ماه فرم نظر سنجي دومي تهيه نموده و در اختيار اولياي دانش­آموزانم،گذاشتم. پس از بررسي كساني كه در فرآيند گروهي تعامل كمتري در ماه آذر داشتند در اين دوره تغييرات محسوسي داشتند.اين تغييرات در رفتار ،در فعاليت هاي خارج از مدرسه ي آنان هم تأثير گذار بوده و جاي خاصي براي اين گونه بچه ها در ديد اعضاي خانواده و هم بازي هاي اين كودكان، باز نموده است.اعتماد به نفس و خودسنجي كودكان بالا رفته و آن ها به راحتي به همسال سنجي و استدلال در گروه مي پردازند.دخيل بودن در فرايندهاي گروهي و پيامدهاي رقابتي گروه ها در آنان تقويت گشته است و در برخوردها و فعاليت هاي محيط واقعي به خوبي به چشم مي خورد.اين پرسش نامه حاوي 10 سؤال بود كه 5 مورد  خصائص فردي و 5 مورد فعاليت هاي نمادين گروهي دانش آموزان را مورد بررسي قرار مي داد.بيشترين بررسي من روي 18 دانش آموزي بود كه در مرحله ي قبل تمامي امتياز را كسب ننموده بودند.گروه اول مانند گذشته تمامي 50 امتياز را كسب نمودند .گروه دوم 10 نفري بودند كه در پرسشنامه­ي قبل، تنها علاقه داشتند و فعاليت گروهي خاصي از آنان مشاهده نشده بود.آنان به تقويت مهارت خودآغازگري ،خود مشاهده­­گري وتقويت مهارت خودكنترلي رسيده بودند. گروه سوم شامل 8 نفر كه داراي اختلالات رفتاري از نوع كم رويي و خجالتي بودن بيش از حد بودند و پس از اجراي روش­هاي فعال كه به طور غير مستقيم هدف كار ما قرار داشتند ؛بسيار تغيير كردند و ميانگين امتياز آنان از 20 تا 40 تغيير يافت و كم كم در گروه هاي بزرگتر هم شركت مي نمودند.

  

·       الگوي مصرف بچّه­ها را چگونه اصلاح نمايم؟

·        فاطمه بهروزي راد/ دبستان دخترانه بشردوست-ناحيه يك

اينجانب آموزگار كلاس اول مدرسه اي برخوردار در ناحيه يك آموزش وپرورش استان قم هستم.آموزگاري كه با طلوع خورشيد مهر ،دست دانش­آموزان را با هر نوع فرهنگ و توانايي­هاي ذهني و هوشي و با هر مقدار وسع مالي و فرهنگي ،مي­گيرم و در كوچه هاي آبان و آذر مي­گردانم تا خداي را بشناسند و به پاسش در جويبار دي ، بهمن را جستجو كنند و چشم به راه بهار در خنكاي نسيم باشند.داشتن نعمت هاي الهي و مسئوليت در قبال مصارف آن خواه مي خواهد كه استعداد كودكان اين مرز و بوم باشد و خواه منابع الهي و خدادادي .دانش­آموزان كلاسم را سعي مي كنم با خدا دوست كنم ونعمت هايش را به آنان متذكرشوم.اين راه سخت است و در عين حال وظيفه­اي سنگين.بارها  شاهد رويدادهاي واقعي عبور از حد مصرف توسط دانش آموزان كلاسم شده بودم و سعي نمودم دنبال راههاي ملموس وعيني در خور فهم كودكان كلاس اول پيدا نمايم تا وجود نعمات را به ايشان متذكر شوم و راه درست مصرف كردن را تا مرز فرهنگ سازي و دروني كردن ارزش ،پيش ببرم.در اين راه از روش هاي ساده شروع كردم و آنان را نسبت به مصارف معمولي نان، آب، برق و در نهايت لوازم التحرير حساس نمودم و بهترين شيوه در شناساندن وجود منابع الهي ،راه درست مشاهده كردن و تحقيق هاي كوتاه مدت بود.از طريق مسئوليت هاي ساده در حياط آموزشگاه،آشپزخانه ي خانه و محيط هاي آشناي ديگر ،توانستم دقت مشاهده و حساس بودن نسبت به وجود چنين منابعي را آموزش دهم ودر ادامه كار من شروع مي شد كه با وجود در دسترس بودن هميشگي اين گونه منابع الهي ، نحوه ي درست مصرف را در وجودشان نهادينه نمايم.تقارن نام گذاري اين سال با كلام شيواي مقام معظم رهبري مرا به ادامه ي كار مصمم نمود و تا اخذ نتيجه ي نهايي از تلاش در پيدا كردن شيوه هاي نو و جذاب براي كودكان ،دست از كار نكشيدم و آن چه را كه لازم مي ديدم از جمله (تحقيق، مطالعه،جستجو و برنامه هاي بازديدي آموزشي و...) را به اجرا رساندم .در پايان نتيجه ي جالبي از عملكرد خودم ديدم و ديگران از جمله خانواده ها هم به اين نكته اذعان داشتند كه توجه و تكرار شما در زمينه ي مصرف ،كودكان مان را منضبط كرده و او به خوبي در ارتباط با مصرف بهينه  يك انسان با ويژگي امر به معروف و نهي از منكر شده است .خودم نيز شاهد رشد فكري كودكان 7 ساله ي كلاسم شدم كه با استدلال هاي درست به مصرف كنندگان واقعي و كامل تبديل شده بودند.

آنان به معناي واقعي با وجود و فوايد نعمت هاي الهي آشنا شده و به صورت عيني و ساده راه به دست آمدن  مواهب و وسايل را ديده بودند و خودشان به يك تفكر درست در زمينه ي مصرف درست رسيده بودند .و اين پايان تلاش و ثمره ي اين كار پژوهشي من بود.اميد  كه خداوند روزي ده بخشايشگر ما را بر خوان نعمت خود و در سايه ي الطافش مهمان بگرداند.

  

·        چگونه توانستم کلاسی پویا و شاداب در جهت پیشبرد اهداف آموزش و پرورش ایجاد نماییم؟

·        محمد جواد آقا محمدی / دبستان مهدیه

بیان مساله :

در ابتدای سال تحصیلی پی بردم که دانش آموزان کلاس رغبت و نشاط کافی برای انجام کار ندارند. این مسئله فکر مرا به خود مشغول نمود تا حدی که در جهت مشخص شدن این مسئله از طریق مشاهد ، مصاحبه ، آزمون و مطالعه اقدام نمودم که اولیای دانش آموزان اذعان به بی انگیزگی فرزندانشان در منزل داشتند و همچنین معلمان سال های قبل دانش آموزان از بی رغبتی و بی حوصلگی دانش آموزان شکایت داشتند. در مطالعاتی که در این زمینه داشتم دریافتم که اگر کلاسی پویا ، شاداب و با نشاط می خواهم باید دانش آموزان از حالت منفعل به فعال درآیند و از حالت معلم محور به دانش آموز محوری حرکت نمایم. متاسفانه هر زمان صحبت از فعالیت درسی یا فعالیت خارج از کلاس می شد دانش آموزان معترض و ناراحت بودند و کلاس انضباط و نظم نداشت و این عدم شادابی کلاس مسئله ای بود که می خواستم هرچه زودتر و بهتر آن را حل نمایم.

شواهد یک :

از چهار راه مذکور اطلاعات جمع آوری شد:

بی نظمی در کلاس هنگام تدریس ، تمرین و در زنگ تفریح (مشاهده)

بی علاقگی نسبت به حل تمارین در کلاس و تکالیف در منزل (مشاهده)

غیبت غیرموجه مکرر در اوایل سال (مشاهده)

عدم تمرکز حواس (حواس پرتی) با کوچکترین محرک خارجی (مشاهده)

نداشتن برنامه درسی در منزل (مصاحبه با اولیاء)

تنبلی و بی حوصلگی دانش آموز در امور مدرسه (مصاحبه با همکاران سال قبل)

کلاس خسته کننده است (مصاحبه با برخی از دانش آموزان)

مواردی که در آزمون و مطالعه مورد بررسی قرار گرفت همگی مؤیّد موارد مذکور بود.

راه حل های پیشنهادی:

روش تدریس مشارکتی (فراگیر- مدار)

تشکیل گروههای درسی

استفاده از روش خود ابرازی برای همه دانش آموزان

تغییر شرایط فیزیکی کلاس

تشویق دانش آموزان با روشهای مختلف

ایجاد نمایشگاه در دو بخش درسی- پژوهشی و فوق برنامه

تعیین ساعات گفتگو و ملاقات با دانش آموزان و اولیای آنان

برگزاری اردوهای داخل و خارج استان

استفاده از وسایل کمک آموزشی ، تکنولوژی آموزشی

10- دادن تکالیف متنوع درسی

11- دعوت از مدیر ، معاون و همکاران پایه های دیگر جهت حضور در کلاس

12- گرفتن امتحان به روش مختلف در طول سال

13- استفاده از سبقت جویی و تعاون به عنوان محرک آموزشی

14- ایجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان

اجرای راه حل انتخابی:

تعدادی از روشهای بالا انتخاب و اجرا شد . گروههای درسی تشکیل شد و هرگروه به نام دانشمندی نامگذاری گردید. هر چند مدت یکبار طرز نشستن دانش آموز و چینش نیمکت ها تغییر می کرد و ابتدای هر زنگ از وضعیت نور ، سر و صدا و تهویه کلاس پرسش می شد. لیستی از فعالیت ها برای دانش آموزان تهیه گردید و به آنان ارائه شد و هر کدام با توجه به علاقه تعدادی از وسایل را ساختند و در نمایشگاهی جهت بازدید تمام دانش آموزان و همکاران و مسئولین اداره ارائه گردید.

در طول سال تحصیلی دانش آموزان با روشهای مختلف اعم از کارت تشویقی ، ورزش تشویقی ، اردوی داخل یا خارج استان تشویق شدند. در یک عمل ابتکاری ساعتی جهت گفتگو با دانش آموزان و اولیای آنان در هفته به صورت فردی اختصاص یافت که مورد استقبال آنان قرار گرفت.

تمامی دانش آموزان به نوعی در کلاس می توانستند خود را ابراز کنند و استعداد و توانایی خود را به دیگر دانش آموزان عرضه کنند . تکالیف از حالتی یکنواختی در آمده و بصورت متنوع عرضه شد که تکالیف شامل انجام پروژه تحقیقاتی ، فعالیت خارج از کلاس ، گزارش ، مصاحبه و پیش مطالعه درس بود مشخص شد و امتحان نیز به روشهای فردی ، گروهی ، شفاهی ، کتبی و عملی انجام پذیرفت.

شواهد دو:

پس از انجام راه حل های انتخابی شاخص کیفی موفقیت طرح عبارتند از: فعالیت فردی و گروهی هنگام تدریس و تمرین ، علاقه دانش آموزان به فعالیت کلاسی و فوق برنامه مانند طرح کرامت و کلاس تست ، داشتن برنامه در منزل ، به حداقل رسیدن غیبت ها منظم و مرتب در کلاس و منزل و ... و شاخص کمّی موفقیت طرح که شامل انجام آزمونهای منظم و مستمر از کلیه دروس بسیار چشمگیر بود و محقق را متعجّب ساخت.

  ·       چگونه توانستم آبریزش دهان مریم را کنترل کنم.

·        هاجر عسگری ( گفتار درمان آموزشگاه استثنایی فرشته)

بيان مسأله‌ :

مریم 8 ساله دانش­آموز کلاس آمادگی، مبتلا به فلج مغزی از نوع اسپاستیک می باشد که همه اندامهای او را در گیر کرده است به گونه ای که بدون ویلچر و کمک دیگران قادر به راه رفتن نمی باشد و از دستهای خود نیز به سختی استفاده می­کند گفتار او به سختی قابل فهم است تعدادی از حروف را اشتباه تلفظ می­کند و آبریزش از دهان نیز  به وضوح مشاهده می شود که این حالت نیز روی وضوح گفتار مریم نیز تاثیر گذاشته است بعد از ارزیابی اولیه بعد از این که مریم در برنامه گفتار درمانی قرار گرفت یکی از اولویت های درمانی من روی آبریزش دهانی مریم متمرکز شد.

و از آنجا که تاکنون برای حل مشکل مریم اقدامی صورت نگرفته بود با خود فکر می کردم که چگونه می توانم مشکل او را  از بین ببرم و آبریزش  او را کنترل کنم.

شواهد نياز به پژوهش (شواهد 1) :

برای ارزیابی مشکل آبریزش از دهان مریم از 4 نوع فرم طراحی شده که  دانش آموز را ازجنبه های مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد استفاده شد و با توجه به نتیجه ارزیابی های انجام گرفته مشخص شد که مشکلات دانش آموز مثل ضعف حسی و حرکتی اندامهای گفتاری و نوع اختلال گفتاری مریم و مشکل آبریزش از دهان او مربوط به آسیب اعصاب مغزی می باشد و برای درمان آنها احتیاج به یک برنامه ریزی دقیق و همه جانبه داریم تا با تحریک مراکز مربوط به اعصاب مغزی و به تبع آن تحریک حسی و حرکتی اندامهای گفتاری  علاوه بر کنترل آبریزش از دهان  مشکل اختلال تولید مریم را نیز درمان کنیم که همه این کارها در کنار هم انجام گرفت ولی چون موضوع اقدام پژوهی من در مورد کنترل آبریزش دهان مریم بود بیشتر به این جنبه از درمان پرداخته     می شود.

راه حل انتخابي :

الف: رفتار درمانی

یکی از راهکارهای موثر در امر گفتاردرمانی که در کنار روشهای دیگر بکار می رود رفتاردرمانی    است، در این روش سعی می شود که یک رفتار مناسب جایگزین یک رفتار نامناسب شود که در مورد مریم رفتار نامناسب او عدم کنترل سر و باز بودن دهان و به تبع آن آبریزش از دهان بود که به جای آن می خواستم رفتار مناسب کنترل صحیح وضعیت سر و بسته نگهداشتن دهان را به او آموزش دهم.

ب:  درمان بدعملکردی حرکتی – دهانی

در استفاده از این تکنیک درمان از دو روش زیر بهره بردم:

* تسهیل عصبی – عضلانی از طریق حس عمقی ( P.N.F)

* درمان عملکردی عضله ( M.F.T)

ج: درمان تسهيل دهاني – صورتي

در این روش از تکنیکهای مختلف تسهیل سازی دهانی – صورتی در مورد مریم استفاده شد که عبارتند از:

- برس كشيدن

- تمرينات حسي – حركتي ناحيه دهان

شواهد موفقيّت درپژوهش (شواهد2) :

مریم دانش آموزی با مشکل فلج مغزی و به تبع آن دارای آبریزش از دهان بود، که با ارایه روش های درمانی و اجرای گام به گام آنها و همکاری دانش آموز و خانواده و معلم،آبریزش از دهان مریم به کلی قطع شده بود و وضع ظاهری مریم و عدم آبریزش از دهان گویای کاربردی بودن روشهای به کار برده شده در مورد مریم بود و در عین حال رضایتمندی خانواده و معلم مریم از کنترل آبریزش دهان او تاکید دیگری بر موفقیت روشهای بکار برده شده در مورد مریم بود.

 

 ·       چگونه توانستم دانش آموزان را به شركت در نماز جماعت مدرسه علاقه مند كنم؟

 ·        مينو شريفي دروازه مدير آموزگار دبستان دخترانه صاحب الزمان (عج) – منطقه جعفرآباد

 بيان مسئله:

از آن جايي كه يكي از محوري ترين امور زندگي ، بر پايي نماز مي باشد ، لذا اين اقدام پژوهي كه در بين دانش آموزان سوم ، چهارم ، پنجم دبستان صاحب الزمان (عج) انجام شده است ، اقدام پروژه به دنبال اين پرسش بوده است كه چگونه و با استفاده از چه روش هايي مي توان علاقه مندي دانش آموزان به خواندن نماز و حتي يك سري از عادت ها و توانمندي هاي مرتبط با نماز را در آنان افزايش داد؟

ارائه اطلاعات (شواهد يك)

جهت بررسي مشكل و براي علاقه مند نمودن دانش آموزان به نماز بايد يك سري اطلاعات را جمع آوري مي كردم. لذا از منابع زير براي جمع آوري اطلاعات استفاده كردم.

1- مشاهده رفتار دانش آموزان  2 - مصاحبه با خانواده دانش آموزان  3- مصاحبه با معلم دانش آموزان

4- مصاحبه با خودشان (دانش آموزان)   5- مطالعه كتب و مقالات مرتبط با نماز   6- استفاده از نظر همكاران

راه حل هاي پيشنهادي

1- تشكيل جلسه آموزشي و تربيتي ويژه والدين با حضور افراد كارشناس   2- استفاده از روش تدريس هميار نماز

3-  برگزاري جشن نماز   4- تهيه دفترچه نماز    5- بازي كارت هاي نماز   6- تهيه و تكثير جدول نماز براي فراگيران در خانه    7- بيان داستان هايي در رابطه با نماز از بزرگان و استفاده از سي دي هاي آموزشي نماز

8- دادن كارت نماز   9- پذيرايي از دانش آموزان  10- استفاده از هر فرصت و موقعيت

اجراي راه حل ها:

 با اجراي راه حل هاي فوق در اواسط سال تحصيلي كم كم متوجه برخي از تغييرات در رفتار دانش آموزان شدم. به عنوان نمونه قبلاً هنگام وقت نماز و آماده شدن براي نماز خودم و همكارم زنگ نماز را زده ضبط را روشن نموده و صداي اذان را پخش مي كرديم. با اجراي روش ها و راه حل ها دانش آموزان آن چنان مشتاق شده كه خودشان مقدمات نماز را فراهم و صداي اذان را پخش مي كردند و يا بعضي از دانش آموزان در خانه وضو مي گرفتند و با وضو به مدرسه مي آمدند و لحضه شماري مي كردند كي زنگ نماز زده مي شود تا نماز بخوانند.

ارائه اطلاعات (شواهد 2)

1- برگزاري مسابقه نماز  2- آموزش مراحل خواندن نماز و وضو در ساعت هنر  3- تهيه نمودار تشويقي

روش هايي كه جهت علاقه مند نمودن دانش آموزان به نماز جماعت مدرسه بيان كرده و آن را اجرا نمودم ، حاصل مطالعاتي كه از مجلات پيوند – كتاب هاي آموزشي نماز و ..... انجام دادم و اكنون:

1- دانش آموزان به خواندن نماز در منزل و نماز جماعت مدرسه علاقه مند شدند و فهميدند بهترين وقت براي نماز اول وقت بودن آن است.  2- آن ها متوجه شدند كه با خواندن نماز مي توانيم با خدا حرف هايمان را بزنيم.

 

·   چگونه توانستم طریقه ی صحیح خواندن نماز را در بین دانش آموزان آموزشگاه خود بهبود بخشم؟

·        نجمه السادات لسان/مدیر دبستان دخترانه انبیاء(ع)

بیان مسـأله

7-  مدرسه ای که من به عنوان مدیر درآن جا خدمت می کنم، مدسه ای دخترانه در ناحیه 2 شهر قم می باشد ودارای 573 دانش آموز است که تعداد254 نفر دانش آموزان درپایه ی چهارم وپنجم تحصیل می کنند که مکلف به تکلیف بوده وباید نماز خود را به صورت صحیح ادا می کردند، اما مشکلی که وجود داشت این بود که اکثراین دانش آموزان طریقه ی صحیح خواندن نماز چه در ارکان وچه در اذکار آن رابه خوبی نمی دانستند به گونه ای که با صدای بازشدن درنمازخانه یا صحبت چند نفر به آن طرف برمی گشتند  ،گاهی حمدوسوره رابا امام جماعت می خواندند ویا ذکر رکعت سوم را      نمی خواندند، گاهی اوقات نماز خود را زودتر ازامام جماعت به پایان می رساندند، به اکثر سئوالات امام جماعت دربین دو نماز پاسخ اشتباه می دادندو باعث حواس پرتی سایرنمازگزاران می گردیدند ودر کل نمازخانه از نظر رعایت نظم وانضباط وضعیت مطلوبی نداشت وبه علت وجود مشکلات فوق اکثرهمکاران درهنگام برگزاری نماز جماعت یاپشت سرامام جماعت در ردیف اول می ایستادند ویا درصورتی که درصف جلوجایی وجود نداشت نماز خود را درصف های دیگر به صورت فرادئی ادا می کردند برای حل این مشکل با همکاران جلسات متعددی برگزارشد که چگونه می توان طریقه صحیح نمازخواندن رابه دانش آموزان یاد داد

توصیـف وضـع موجود (شواهد 1)

- عدم رعایت آداب نماز در هنگام خواندن نماز جماعت.

 قرائت حمد وسوره در نماز جماعت.

- غلط خواندن بعضی از اذکار نماز.

- قرائت ذکر رکعت سوم در نماز جماعت.

- برگشتن از قبله، خندیدن وبه پایان رساندن نماز زودتر از امام جماعت.

پیشنهاد راه حـل

- خواندن هر قسمت از نماز در هنگام ورود معلم به کلاس به مدت 15 روز به منظور درونی شدن آن برای دانش آموزان .

- برگزاری کلاس وضو واحکام برای دانش آموزان سوم تا پنجم به تفکیک هر کلاس.

- برگزاری کلاس احکام ونماز برای مادران دانش آموزان .

- تهیه طرح «نمازگزاران نمونه» برای کلاسی که بهترین نمازگزاران را دارد ونصب آن به در کلاس.

- انتخاب بهترین دانش آموزان نماز گزار در طی سال وبردن آنان به مسجد محل ودعوت از مسئولین اداره واهداء جایزه به آنان .

- جذاب تر کردن محیط نمازخانه وتهیه چادرهایی با طراحی مناسب برای انتظامات نماز خانه (فرشته های نماز).

اجـرای راه حـل ها:

در طی جلسه ای که با همکاران برگزار گردید مقرر شد که به هنگام ورود معلم به کلاس دانش آموزان هر دفعه قسمتی از نماز را بخوانند تا با تکرار وتمرین آن به مدت 15 روز، اذکار نماز برای آنان به صورت درونی دربیابد به همین ترتیب نماز تقسیم شده به بود به1- سوره حمد 2- سوره توحید 3- ذکر رکوع 4- ذکر سجود 5- تشهد 6- ذکر رکعت سوم 7- سلام آخر نماز .

جهت آشنایی بهتر دانش آموزان با مسائل شرعی ودینی برای دانش آموزان کلاس سوم تا پنجم وهمچنین اولیای آنان کلاس احکام ونماز برگزار گردید. به منظور جذاب ترشدن محیط نمازخانه طرح های زیبایی تهیه ونصب گردید برای انتظامات نماز چادرهای زیبایی از حریر سبز تهیه شد. کتاب وسی دی های مناسب برای آشنایی بیشتر دانش آموزان با نماز واحکام تهیه گردید. برای هر کلاسی که بهترین نماز گزاران را داشت طرح جالبی تحت عنوان نمازگزاران نمونه تهیه و به در کلاس آنان نصب شد. از بهترین نمازگزاران درطول سال تحصیلی دعوت شد تا در مسجد محل حضور یابند وبا دعوت از مسئولین اداره ودادن هدایایی از آنان تقدیر به عمل آمد.

توصیـف وضـع مطـلوب (شواهد 2 )

در ماههای آخر سال با مشاهده ی نماز دانش آموزان متوجه شدم که مشکلات قبلی به طور محسوسی کاهش یافته به گونه ای که دیگر حواس دانش آموزان در هنگام خواندن نماز به سمت صداهای دیگر معطوف نمی گشت، درموقع نماز نمی خندیدند ، چیزی نمی خوردند، حمدوسوره را در رکعت اول ودوم نماز جماعت نمی خواندند وذکر رکعت سوم را می خواندند ، نماز را با امام جماعت شروع کرده وبا امام جماعت به پایان می رساندند وبه سوالاتی که امام جماعت در نماز می پرسید اکثراً پاسخ صحیح می دادند.

 

  • درمان اختلال در رواني گفتار (لكنت زبان)[1] در دانش‌آموز مهدي اسماعيلي
  • مهدي قيلچي

بيان مساله :

دانش‌آموز فوق دانش‌آموزي با مشكل خفيف ذهني (كم توان ذهني)[2] بوده و در آموزشگاه ابتدايي استثنايي ابابصير(1) در استان قم به تحصيل مشغول مي‌باشد و از آنجا كه اختلالات گفتاري و به خصوص اختلال در رواني گفتار در كودكان سنين قبل از دبستان و كودكان مدرسه‌رو شايع مي‌باشد و اين اختلال همچنين در كودكان استثنايي نيز وجود دارد لذا لزوم توجه به آن و درمان اين اختلال از نظر اهميت بر كسي پوشيده نيست.

جمع‌آوري اطلاعات (شواهد1):

بر اساس مشكل دانش‌آموز مهدي اسماعيلي كه داراي اختلال لكنت مي‌باشد.و با توجه به ارزيابي‌هاي انجام شده از دانش‌آموز اسماعيلي علائم زير در وي مشاهده گرديد:

1-تكرار در گفتار (كه از ويژگي‌هاي بارز افراد لكنتي مي‌باشد)2-كشيده گويي يا طولاني ادا كردن، كه دانش‌آموز به صورت غير ارادي صداها را به حالت طولاني و كشيده ادا مي كند.3-گير و قفل: كه دانش‌آموز در اين حالت قادر نيست، آنچه را كه مي‌خواهد بيان كند.4-تنفس در لكنت: كه مشكل وي به صورت ناهماهنگي بين گفتار و تنفس بروز مي‌كند.5-حركات اضافي (ثانويه): در اين دانش‌آموز شامل: حركت دادن فك، پا زدن غير عادي، حركت دادن بي مورد سر هنگام گفتار، مي‌باشد.6-رفتارهاي اجتنابي: گاهي اوقات در برخي از صداها و كلمات و يا در برخي موقعيتهاي گفتاري خاص، شديداً دچار لكنت مي‌شود.

ديگر موارد مشاهده شده در دانش‌آموز، شامل: تغييرات زير و بمي، حاشيه‌گويي و جانشيني كلمات به جاي هم، بدين معني كه كمله‌اي هم معني را با كلمه ديگر جانشين مي‌كند.

كليه موارد فوق از ارزيابي دانش‌آموز بر اساس نوع رفتار وي و مشاهده بدست آمده است. به جز روش مشاهده عيني رفتار دانش‌آموز، روشهاي ديگر ارزيابي از قرار ذيل مي‌باشند.

-روش تاريخچه‌گيري پزشكي و بررسي تاريخچه رشدي دانش‌آموز:

بنابر جمع‌آوري اطلاعات با اين روش، مشخص گرديد وجود سابقه خانوادگي و ژنتيكي عامل بسيار مهمي در ايجاد اين اختلال در  دانش‌آموز بوده است.

-مصاحبه كلينيكي:

در انجام اين مصاحبه مشكلات اخلاقي، رفتاري دانش‌اموز در خانه و محيط بيرون بررسي شد.

-ارزيابي مهارتهاي ادراكي و شناختي:

در انجام اين مصاحبه، مهارتهاي شناختي دانش‌آموز شامل حافظه، توالي، تماس چشمي و برتري طرفي و... مورد بررسي قرار گرفت.

-ارزيابي مهارتهاي دهاني (oral):

مهارتهاي دهاني دانش‌آموز شامل: حركات زبان، وضعيت لبها و فك، دندانها و نرمكام و سختكام و مورد بررسي قرار گرفت كه كاملاً طبيعي مي‌باشند.

ارائه راه حل‌ها:

با توجه به نوع مشكل دانش‌اموز و با توجه به علائم و ميزان اختلال لكنت وي كه تقريباً در حد متوسط تا شديد مي‌باشد را ه حل‌ها و درمان در وي بر اساس نوع مشكلات وي متغير مي‌باشد كه در ذيل با توجه به نوع مشكل وي، راهكارهاي درماني بيان مي‌شود.

انواع راهكارهاي درماني:1-درمان مشاوره‌اي: اين درمان با حضور مستقيم والدين و بدون حضور كودك، پس از ارزيابي غير مستقيم در كودك و اطمينان از «وجود نارواني طبيعي» همراه با يك سري مشاوره‌هاي انجام مي‌شود.2-درمان تعاملي: هدف اصلي اين رويكرد، كمك به والدين براي دستيابي به اعتماد به نفس براي تعامل با فرزندشان مي‌باشد، تا پيچيدگي اين اختلال را دريابند و رواني كودك را تسهيل كنند.3-درمان غير مستقيم: اين درمان با حضور مستقيم والدين و كودك در مركز درماني يا آموزشي و ارائه مشاوره‌هاي مستقيم به والدين و اجراي شيوه‌هاي غير مستقيم، براي كودك انجام مي‌شود.4-درمان مستقيم: اين شيوه درماني براي كودكاني كه داراي لكنت با آگاهي مي‌باشند، توصيه مي‌شود.

الف)درمان كودكان لكنتي با آگاهي در سنين پيش از مدرسه و يا كودكان استثنايي در سنين آمادگي: شامل 1-كاهش سرعت گفتار 2-افزايش توانمنديهاي زباني در جنبه‌هاي مختلف 3-افزايش تسلط در آوا سازي 4-ايجاد هماهنگي ميان تنفس و گفتار 5-حذف حركات اضافه و ثانويه و موارد مختلف ديگر.

ب)درمان كودكان مبتلا به لكنت آگاهانه در دوران مدرسه؛ كه شامل دو روش كلي 1-شيوه‌هاي روانتر صحبت كردن و 2-شيوه‌هاي روانتر لكنت كردن مي‌باشد.1)شيوه‌هاي روانتر صحبت كردن شامل اين موارد مي‌باشد: 1-روش گفتار زمان‌بندي شده (سيلابيك)2-روش كشيده‌گويي3-روش مكث 4-روش مكث-كشيده‌گويي  5-روش روان (پيوسته) 6-روش تماس نرم و ملايم 7-روش صداي ممتد 8-روش جريان هوا 9-روش شرطي كردن عامل 10-روش آهنگين يا گفتار واعظانه

2)شيوه‌هاي روانتر لكنت كردن شامل موارد ذيل مي‌باشد:1-روش گفتار همخوان 2-روش سايه‌وار يا سايه بافي 3-روش بسكتبالي (مرحله‌اي) 4-روش بازخورد شنيداري تأخير يافته 5-روش درماني «ون رايپر».

البته در درمان لكنت، برخي روشهاي جانبي نيز موجود مي‌باشد.

انتخاب راه حل و اجراي آن:

در مورد درمان به شيوه روان‌تر صحبت كردن موارد زير به عنوان روش درماني انتخاب و اجرا شد:

1-روش گفتار زمان بندي شده (سيلابيك).2-روش كشيده‌گويي يا طولاني ادا كردن.3-روش مكث: كه اكثراً براي كودكان بالاي 6 سال و بزرگسالان قابل استفاده است.4-روش مكث- كشيده‌گويي: كه در حقيقت تلفيقي از دو روش قبلي مي‌باشد.5-روش تماس نرم و ملايم6-روش آهنگين يا گفتار واعظانه: اساس اين روش مبتني بر كشيده‌گويي، كوتاه و آهنگين صحبت كردن توأم با ريتم خاص است كه گاهي اوقات به صورت اغراق‌آميز قابل اجراء است.

اطلاعات مربوط به تغييرات ايجاد شده (شوهد 2):

دانش‌آموز مهدي اسماعيلي به علت مشكل لكنت داراي‌گير و قفل در گفتار و حركات اضافي و رفتارهاي اجتنابي مي‌باشد كه در ابتداي امر درمان بسيار مشهود بوده است اما اكنون و در انتهاي درمان و آموزش، بر اساس صداي ضبط شده در جلسه اول و مقايسه آن با صداي كنوني، رواني گفتار وي بسيار مشهود است. و همچنين رفتارهاي ضد انتظاري و زائد اونيزكاهش يافته است.پيشرفت تحصيلي دانش‌آموز و بالا رفتن روحيه اعتماد به نفس وي نتيجه‌اي مناسب از درمان گفتاري وي بوده است. تقويت حس توجه و تمركز، تقويت روخواني و روان‌خواني درسها، و از بين رفتن حالت اضطراب و كم‌رويي در برخورد با ديگران، بيانگر تغييرات مطلوب ايجاد شده در دانش‌آموز مي‌باشد. در پايان بايستي اشاره نمود با توجه به همكاري خود دانش‌آموز در انجام تمرينات و همكاري والدين وي در پيگيري مستمر و شركت در جلسات مشاوره و همكاري بي‌دريغ اولياي آموزشگاه و بخصوص آموزگار مربوطه، دانش‌آموز با توجه به رسيدن به گفتاري در حد تقريباً معادل با همسالانش در امر درمان بسيار موفق بوده است.[1]-stuttering

[2] -mental retardation


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

اداره آموزش و پرورش ناحيه    قم/ منطقه

   موضوع : فراخوان برنامه چهار دهم معلم پژوهنده

   سلام عليكم

     با احترام ،  پيرو بخشنامه 650/34575/2500 مورخ 13/9/89  در خصوص  شيوه نامه معلم پژوهنده، به پيوست فراخوان  برنامه چهار دهم ارسال مي شود.مقتضي است دستور فرماييد جهت اطلاع رساني به کليه همکاران آموزشي ،پرورشي و اداري اقدامات لازم به عمل آيد

   ضمنا در خصوص برنامه چهار دهم  اقدام پژوهي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد :

1-   در مدارس مديران  گرانقدر و رابطين  محترم پژوهشي ،کميته اقدام پژوهي تشکيل  داده و در خصوص اقدام پژوهي همکاران نظارت داشته باشند .

2-   همکاراني که تمايل شرکت در برنامه چهاردهم  اقدام پژوهي را دارند بايستي تا 28  بهمن  ماه سال جاري  با مراجعه به  مدير يا رابط پژوهشي مدرسه  ثبت نام نمايند .

3-      مديران محترم اسامي ثبت نام کنندگان را با توجه به فرم پيوست تا 10 اسفند ماه به کميته پژوهشي اداره مربوطه ارسال نمايند .

4-      کار کنان ادارات ضروري است   جهت ثبت نام به کميته پژوهشي اداره  مربوط مراجعه نمايند .

5-   به مديران محترم و رابطين پژوهشي پيشنهادمي شود زمينه اي  فراهم نمايند تا همکاراني که در حال اقدام پژوهي هستند گزارش روند کار خود را در جلسه شوراي معلمان ارائه نمايند و معلمان پژوهنده  اين گزارش را به عنوان مستند کاردرآموزشگاه نگهداري نمايند.

6-   مديران محترم و رابطين پژوهشي بهتر است در روند  اقدام پژوهي  همکاران قرار گيرند و بطور مستمر کار آنها را ارزيابي نمايند .  معلمان پژوهنده اين ارزيابي ها را بعنوان مستند نظارت بر اقدام پژوهي نزد خود نگه دارند .

7-   همکاراني که در خصوص اقدام پژوهي نياز به آموزش تکميلي و يا اطلاعات بيشتر دارند براي ثبت نام به مرکز تحقيقات فرهنگيان  مراجعه نمايند .

8-     در حال حاضر  روز هاي سه شنبه مشاور پژوهشي از ساعت 4تا 6  بعد از ظهردر مرکز تحقيقات فعاليت دارد .

9-     به همکاران اقدام پژوه  پيشنهاد مي شود جهت تکميل پيشينه پژوهشي مربوط به عنوان  پژوهشي خود و مطالعه اقدام پژوهي سال هاي گذشته به مرکز تحقيقات فرهنگيان مراجعه نمايند .

10- اطلاعات  تکميلي در خصوص اقدام پژوهي در سايت  اداره کل و وبلاگ مرکز تحقيقات ارائه مي شود .

   -   لازم به ياد آوري است که در برنامه سيزدهم از همه شرکت کنندگان که اقدام پژوهي ارائه نمودند، به نحوشايسته  تقديربه عمل خواهد آمد .

 

 


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

عناوین مقطع متوسطه

عنوان

راهکارهاي سوق دادن دانش آموزان به فعاليت هاي فوق برنامه

علاقمندکردن دانش اموزان به درس دفاعي

تغييرنگرش دانش آموزان

حل مشکل رفتاري دانش اموزان

علاقمند کردن دانش آموزان به رياضي

ترغيب دانش آموزان به ترک گناه

توسعه کارآفريني

تقويت روحيه تحقيق

علاقمند کردن دانش آموزان به درس رياضي

علل عدم جذب فارغ التحصيلان نقشه کشي

راه هاي جلوگيري از اسراف نان

تشکيل گروههاي همسالان

خودباوري و اعتماد به نفس

ابعاد مختلف عدالت دراجتماع

علل افت تحصيلي در درس رياضي در پايه اول متوسطه

چگونه توانستم دانش آموزان پایه اول دبیرستان را با استفاده از راهکارهایی ترغیب کنم تا شبهای امتحان با

چه كنيم تا جوانان ما متشرع باشند؟

اصلاح الگوي مصرف (چگونه توانستم به كمك بخشي از كتاب فيزيك متغيري در الگوي مصرف ايجاد كنم؟)

بررسي رابطه بين فشارهاي رواني دانش آموزان و ...

چگونه مي توانم رفتار بهار را تغيير دهم؟

راهکارهاي کاربردي نماز

چگونه توانستم دانش آموزان دبيرستانهاي دخترانه ناحيه 3 را به فعاليتهاي پژوهشي ...

چگونه توانستم مشكل ترك تحصيل هنرجوي ...

چگونه توانستم در كلاس ادبيات روخواني شعر...

ارائه راهكارهايي براي مديريت كلاس

چگونه توانستم دانش آموز را دردرس امار تشويق کنم؟

راهکارهاي افزايش علاقمندي دانش آموزان به نگارش فارسي

يادگير تجربي و بهبود درس روان شناسي دانشجو معلمان آموزش ابتدايي تربيت معلم حضرت معصومه(س)

چگونه توانستم مهارت هاي يادگيري بخش بيان را با الگوهاي تدريس دردانش آموزان افزايش دهم؟

يک تجربه موفق و ماندگاردرپويا سازي گروه آموزشي زيست شناسي

راهکارهاي تشويق دانش آموزان به کتابخانه ها

چگونه مشکل هدم رعايت پوشش ظاهري دانش آموزان کنترل شد

چگونه توانستم خط دانش آموزان را بهبود بخشم؟

ايجاد انگيزه دردانش آموزان رشته کودک ياري

پيش گيري از افت تحصيلي

چگونه توانستم با کاربست تدريس مبتني بر it اختلالات ايمان را حل کنم؟

چگونه توانستم مشکل کمرويي فاطمه را کاهش دهم؟

چگونه توانستم ازتفاوت هاي فردي حس رقابت را افزايش دهم؟

راهکارهاي ارتقاي سطح درس فيزيک

چگونه توانستم مشکل دانش آموز دردرس املا را برطرف کنم؟-ابتدايي مشترک است

چگونه توانستم دانش آموزان را به فعاليت علمي علاقمند کنم؟

نگرشي تازه براي موفقيت کادراجرايي

افزايش اعتماد به نفس دانش آموزان

چگونه توانستم دانش اموزان سوم انساني را به جغرافيا علاقمند کنم؟

چگونه توانستم درحين پرسش هاي شفاهي موجبات توجه دانش آموزان را جلب نمايم؟

چگونه توانستم سطح نمرات روان شناسي دانش اموزان سوم را افزايش دهم؟

چگونه توانستم مشکل انزوا و گوشه گيري مجتبي را برطرف کنم؟

چگونه سامانه سواد آموزي را درقم راه اندازي کنيم؟

چگونه مي توانيم سرپرستان آموزشي مدارس را باشرح وظايفشان بيشتر آشنا کنيم؟


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

عناوین مقطع راهنمایی

عنوان

تاثير شعر خواني بر پيشرفت تحصيلي

چگونه مي توانم با زهره ارتباط برقرار کنم؟

افزايش ميزان آگاهي دانش آموزان

علاقمند کردن دانش آموزان به درس علوم

آموزش شيوه مهروورزي

علقمند کردن دانش آموزان به درس ديني

استفاده از تابلوي تازه ها

علاقمند کردن دانش آموزان به درس تاريخ

به حداقل رساندن مشکلات رفتاري

اجراي راهکاهاي افزايش يادگيري درس فارسي

افزايش ميزان يادگيري درس رياضي

فعال سازي گروه هاي دانش آموزي

افزايش علاقه به درس تاريخ

کنترل مصرف زدگي دانش آموزان

نظم و نظافت كلاس درس

چگونه من دبير زبان انگليسي توانستم دانش آموزان را به مسائل اخلاقي و تربيتي ترغيب كنم؟

راهكارهاي افزايش علاقه مندي و ياد گيري

استفاده راهبردي از زنگها براي نهادينه كردن يادگيري قواعد عربي

چگونه توانستم دانش آموزان را به درس انشاء علاقمند كنم

روش هاي كاهش خد شه دار شدن ليست نمرات دبيران

راهكارهاي علاقه مند نمودن دانش آموزان به درس ادبيات و گسترش فرهنگ مطالعه

راهكارهاي افزايش علاقه مندي و يادگيري د انش آموزان در درس علوم تجربي در محيط مدرسه

چگونه توانستم ميزان پرخاشگري فاطمه را به حداقل برسانم

بررسي راههاي كاهش بي انضباطي ...

چگونه توانستم دانش آموزان سال اول را...

روشهاي افزايش علاقه مندي

ايجاد انگيزه در كلاس درس رياضي

چگونه توانستم از طريق اجراي طرح ...

از مشكلات نوجوان كمرويي

افزايش ميانگين درس رياضي

چگونگي تدريس دانش آموزان كم شنوا

چگونه توانستم نحوه ورون ارزشيابي را بهبود بخشم؟

ايجادبرقراري ارتباط عاطفي صحيح

چگونه توانستم اضطراب امتحان دانش آموز را کاهش دهم؟

چگونه مي توانم دانش اموزان را به درس ادبيات علاقمند نمايم؟

بررسي افزايش علاقمندي دانش آموزان به درس ديني

چگونه توانستم مشکل تاخير دانش آموزان را حل کنم؟

افزايش اهميت درس هنر با اصلاح کادر طراحي ..

چگونه توانستم کلاس بي انگيزه و معلم محوررابه کلاس با نشاط تبديل نمايم؟

چگونه توانستم دانش اموزان کلاس اول را به درس علوم علاقمند سازم؟

چگونه توانستم ميزان يادگيري دانش اموزان را در درس رياض افزايش دهم؟

چگونه توانستم ميزان يادگيري رياضي رادردانش آموزان افزايش دهم؟

چگونه توانستم تمرکز دانش آموزان را بالا ببرم؟

آموزش نقشه خواني درحرفه

چگونه توانستم درس زبان را درمدت کوتاه آموزش دهم؟

بررسي راه هاي جذب دانش آموزان به درس هنر

چگونه توانستم مشکلات اخلاقي و درسي مجتبي را بهوبد بخشم؟

روش هاي افزايش ميزان يادگيري دانش آموزان در درس زبان

چگونه توانستم دانش آموزان ضعيف دردرس رياضي را علاقمند سازم؟

عوامل تربيتي که موجب دروني شدن ارزش هاي ديني مي گردد.

افزايش نظم و انضباط در دانش آموزان

چگونه توانستم دانش آموزان کلاسم را به مطالعه علاقمند کنم؟

چگونه توانستم دانش آموز بي انگيزه را به درس علاقمند کنم؟

روش هاي علاقمند کردن دانش آموزان به مساله تکليف

چگونه توانستم وضعيت انضباطي دانش آموز را بهبود بخشم؟

بررسي راه هاي بهبود عملکرد تحصيلي دانش آموزان

چگونه توانستم مشکل گم شدن اشيا را حل کنم؟

چگونه مي توانم دانش آموزان را به انجام تکليف علاقمند سازم؟

چگونه توانستم برقراري ارتباط يک دانش آموز را با ديگران ترغيب نمايم؟

چگونه توانستم بي علاقگي به درس انشا را تقويت کنم؟

چگونه توانستم خواندن دانش آموز را تقويت کنم؟

چگونه مي توانيم با ايجاد انگيزه به دانش اموزان ذرانجام با کامپيوتر تشويق نمود؟

چگونه توانستم با استفاده از شيوه هاي الگوي فعال تدريس يادگيري دانش ..

چگونه توانستم شوراي معلمان مدرسه را فعال تر سازم؟

چگونه توانستم تدريس تجربي علوم را درکلاسم عملي سازم؟

چگونه توانستم باعث پيشرفت درس رياضي درکلاس سوم شوم؟

چگونه توانستم دانش آموزان کلاس را به اصلاح الگوي مصرف و جلوگيري از طرف تشويق نمايم؟

راهکارهاي بهبود نمرات دانش آموزان دردرس املا

چگونه توانستم دانش آموزان را به مطالعه علاقم مند سازم؟

چگونه توانستم هيجان و لذت انشا نويسي را دردانش آموزان تقويت کنم؟

چگونه توانستم نمره زبان زهرا را افزايش دهم؟

چگونه توانستم انگيزه دانش اموزان را به کلاس حرفه افزايش دهم؟

چگونه توانستم دانش اموزان را نسبت به مضرات راوبط دختر و پسر آگاه کنم؟

چگونه توانستم يادگيري فيزيک دردرس علوم را ساده ترکنم؟

راهکارهاي علاقه مندي دانش اموزان به دستور زبان

چگونه توانستم با استفاده از روش هاي نوين درس رياضي را جذاب تر کنم؟

چگونه مي توانم درس تاريخ را خوب آموزش دهم؟

روش هاي علاقه مند کردن دانش آموزان به درس رياضي

چگونه توانستم به دانش آموزان کمک کنم تا بربحران روحي غلبه کند؟


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

عناوین پایه ابتدایی

عنوان

چگونه توانستم محيط کلاس را زيبا کنم؟

چگونه توانستم مشکل کم شنوايي و... رابرطرف کنم؟

علاقمند کردن دانش آموزان به درس هديه

کاهش اضطراب و نگراني

قرائت صحييح قرآن

استفاده از وسيله خودارزشيابي

تدريس فعال و پويا

بهبود مشکلات رفتاري

افزايش مشارکت دانش آموزان

تغيير نگرش دانش آموزان به درس رياضي

کاهش مصرف خوراکي هاي غير مجاز

علاقمند کردن دانش آموزان به فعاليت هاي قرآني

چگونه مي توان در دانش آموز بي نظم و بي اهميت در نظم كارها كمك نمود تا او در كارهايش به نظم اهميت دهد؟

چگونه دانش آموزان را به اقامه نماز جماعت علاقمند کنیم؟

چگونه توانستيم يادگيري جدول ضرب را در دانش آموزان بهبود بخشيم؟

چگونه توانستم بچه ها را به درس رياضي علاقه مند كرده و ميزان يادگيري را در آنها افزايش دهم؟

چگونه توانستم دانش آموزان كلاس چهارم دبستان را به نماز جماعت علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم اختلالات يادگيري عطيه را در درس ديكته درمان كنم؟

چگونه توانستم با اجراي نظام اقتصاد ژتوني در دبستان استثنايي فرشته مشكل لجبازي زيبا را در پايه چهارم كاهش دهم؟

چگونه توانستم  مشكل سپيده را در املاء حل كنم؟

چگونه توانستم با آموزشهای مختلف دانش آموزان را به خواندن نماز ترغیب نمایم.

چگونه توانستم زهرا جليلي رابه کلاس درس

 

چگونه توانستم بي علاقه گي تعدادي از دانش آموزان پايه پنجم ابتدائي در درس رياضي را كاهش دهم؟

چگونه توانستم ناهنجاري دانش آموزم را كاهش دهم؟

چگونه توانستم نماز جماعت مدرسه را پرشورتر اجرا كنم؟

چگونه توانستم والدين دانش آموزان ضعيف را در تقويت دروس فرزندانشان مشاركت اساسي بدهم؟

يادگيري و آموزش در سايه نيايش

چگونه توانستم مشكت اختلال املاء را در يك دانش آموز دوم ابتدائي برطرف سازم؟

چگونه دانش آموزان را به اقامه نماز جماعت علاقمند کنیم؟

چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه راتشويق به رعايت بهداشت.....

تلاش براي رفع عدم توانايي در خواندن و نوشتن دانش آموزان كلاس اول

تشويق بچه ها به نوشتن خلاق و زيبا

چگونه توانستم تحولي در شيوه هاي سنتي تدريس و فرآيند برنامه ريزي آموزشي - درسي در دوره ابتدائي با تخصصي نمودن كلاسها بر اساس دروس ايجاد نمايم؟

چگونه توانستم مشکل بد خطي دانش آموزم فاطمه را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشكل بد خطي دانش آموز فاطمه......

چگونه توانستم روابط انساني و عاطفي دانش آموزان را تقويت كنم؟

ارتقا كيفي طرح كراهت در قالب واحدهاي امامت و ولايت

چگونه توانستم دانش آموزانم  را به خوردن شير علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم دانش آموزان مدرسه را به نماز جماعت علاقه مند كنم؟

چگونه توانستم علاقه به صبحانه خوردن را در دانش آموزان كلاس اول الف، دبستان دخترانه محمود تهراني 1، ناحيه 2 افزايش دهم؟

علاقه مند دانش آموزان به قرآن

اصلاح الگوي مصرف(چگونه توانستم مفهوم صرفه جويي و مديريت درآمدها و هزينه ها را به دانش آموزان كلاس اول الف، دبستان دخترانه محمود تهراني آموزش دهم؟)

چگونه توانستم دانش آموزان  را در يادگيري قرآن سوم ابتدايي ترغيب و تشويق كنم؟

چگونه توانستم با اجراي طرح هاي جديد قرآني در آموزشگاه ابتدائي حضرت ابوالفضل (ع) وضعيت يادگيري درس قرآن دانش آموزان آموزشگاه را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشكل بي انضباطي شاگردان كلاس سوم را كاهش دهم؟

چگونه توانستم ضعف املايي فائزه و پيامدهاي ثانويه آن را از بين ببرم؟

بررسي روشهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان پايه پنجم به انس با قرآن، داستانهاي قرآني و احاديث

راهكارهاي افزايش علاقه مندي دانش آموزان دخترانه دبستان صفا به درس قرآن

راهكارهاي علاقه مند كردن دانش آموزان پايه دوم به درس هنر

چگونه توانستم طريقه صحيح خواندن نماز را در بين دانش آموزان آموزشگاه خود بهبود ببخشم؟

چگونه توانستم آب ريزش دهان مريم را كنترل كنم

علاقه مند كردن دانش آموزان به نماز جماعت

چگونه توانستم دانش آموزان كم توان ذهني مدرسه فرشته را به بهداشت حياط مدرسه علاقه مند سازم.

چگونه توانستم  مشكل نارساخواني و ...

چگونه توانستم اضطراب امتحان …

چگونه توانستم انجمن اوليا و مربيان …

چگونه توانستم مشكل اخلاقي ...

چگونه توانستم علاقه مندي
دانش آموزان را ...

چگونه توانستم  دقت و تمركز نگين را به  ...

چگونه توانستم علاقه دانش آموزان...

چگونه توانستم اسراف كردن
دانش آموزان را ...

چگونه توانستم ضعف املا را در معصومه ...

چگونه توانستم  مهارت بيان نوستاري ...

چگونه توانستم محدثه را به درس...

چگونه توانستم مشكل كمبود توجه و...

درمان اختلال در روان گفتار

چگونهمسائل رياضي را حل نمودم؟

چرا مهدي نمي تواند همراه بقيه ديکته بنويسد

چگونه توانستم علاقمند ييدانش آموزانم را به نماز افزايش دهم؟

چگونه توانستم دروغ گويي دانش آموزم را برطرف سازم؟

تقويت املا دانش آموزان ضعيف

برطرف نمودن ضعف املايي وايجاد اعتماد

چگونه توانستم ناخن جويدن دانش اموزم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکل ناتواني در صحبت ...

چگونه توانستم ميزان پرخاشگري دانش آموزان کاهش دهم؟

بررسي عوامل درجذب دانش اموزان به نماز چماعت

چگونه توانستم مشکلت املاي دانش آموز زينب را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم دانش آموزان را به نماز جماعت علاقمند سازم؟

چگونه توانستم بي توجهي دانش آموزان درمحاسبه محيط دايره را برطرف نمايم؟

چگونه توانستم جدول ضرب را در دانش آموزان تقويت کنم؟

چگونه توانستم طرح جديد قرآن را پياده کنم؟

چگونه توانستم اضطراب يادگيري جدول ضرب را کاهش دهم؟

چگونه توانستم مشکلات املايي دانش آموزم را حل کنم؟

چگونه توانستم بددهني يکي از دانش آموزانم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم با بهبود درروخواني و دروس را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل دانش آموز دردرس املا را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکلات دانش آموز کلاس پنجم را بهبود بخشم؟

چگونه مي توانم ناخن جويدن دانش امو ...را برطرف کنم؟

راهکارهايي براي حل مشکل رفتاري و درسي يک دانش آموز

هنردرماني دانش آموزان نابينا

چگونه توانستم مشکل املاي  دانش آموز .. را برطرف کنم؟

چگونه توانستم به دانش آموزان جدول ضرب را سريع ياد بدهم.

چگونه توانستيم رعايت حجاب رادردانش اموزان بهبود بخشم؟

دعوت از مادران جهت علاقمند کردن دانش آموزان به نماز

چگونه توانستم مشکل بهداشت دهان ودندان را کاهش دهم؟

چگونه توانستم کلاسي پويا و شاداب ايجاد کنم؟

افزايش مداخله مادر جهت بهبود آموزش

چگونه توانستم توجه مهرانه دانش آموز بيش فعال از طريق بازي تقويت نمايم؟

راهکارهاي کاهش اختلالات يادگيري املاي يکي از دانش آموزان

نقش آموزش و پروش در نهادينه کردن اصلاح الگوي مصرف

چگونه توانستم مشکل انزوا و کمرويي زهرا را برطرف کنم

چگونه توانستم احساس مذهبي نماز را دردانش آموزان پرورش دهم؟

چگونه توانستم مشکل خجالتي بودن تعدادي از دانش آموزان را برطرف کنم؟

چگونه توانستم مشکلات مديريتي کلاسم را کاهش دهم؟

چگونه توانستم علل رفتارمدرسه گريزي از بين ببرم

چگونه توانستم اختلالات ديکته نويسي يک نفر از دانش اموزان را درمان کنم؟

چگونه توانستم دانش آموزان آموزشگاه جهادرابه شرکت درنماز جماعت علاقمند سازم؟

چگونه توانستم دانش آموزان را به شرکت درنماز جماعت مدرسه علاقه مند کنم؟

چگونه توانستم کم رويي دانش آموز پايه دوم را کاهش دهم؟

چگونه توانستم وضعيت دانش آموزان بي انضباط را بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل کمرويي دانش آموز پايه پنجم را برطرف کنم؟

چگونه توانستم ناسازگاري مهران را با محيط و ساير هم کلاسي هايش بر طرف نمايم؟

چگونه مي توانيم با همياري يکديگر هزينه هاي آموزشگاه را بهبود بخشيم؟

چگونه توانستم رضايت شغلي همکاران رادرمحيط کارفراهم کنم؟

چگونه توانستم با اجراي طرح کرامت تاثيرات مطلوبي دررفتار دانش آموزان ايجاد نمايم؟

چگونه توانستم توانايي قدرت ابراز وجو دو اعتماد به نفس را دردانش موز ... شکوفا نمايم؟

چگونه توانستم دانش آموزان کلاس اول را به درس املا علاقمند کنم؟

چگونه توانستم مشکلات زينب را با توجه به عارضه لب شکري و ديرآموزي او بهبود بخشم؟

چگونه توانستم مشکل تکرار ادرار سر کلاس فاطمه را بهبود بخشم؟


نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند 1389 توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

رديف

نام و نام خانوادگي

1

خانم  عباسي

2

خانم  بني حسن

3

خانم  زارع ده آبادی

4

خانم  حسنخاني

5

خانم  عزیز زاده

6

خانم ایرانی

7

خانم  نوريان

8

خانم  احمدي فرد

9

خانم ميرزاجاني

10

خانم  حاج ميرزايي

11

خانم  احمد زاده

12

خانم آزادی

13

خانم علی بابایی

14

احمد طالعي فرد

15

حميدرضاوزيني

16

حسین کفاش

17

حسین کرمی

18

محسن احمد ناطق

19

معصوم هاشم زاده

20

جعفریان یسار


.: Weblog Themes By Pichak :.


| :
قالب وبلاگقالب وبلاگ