قالب وبلاگ قالب وبلاگ
اقدام پژوهی...

اقدام پژوهی...
 

السلام عليک يا شهر الله الاکبر و يا عيد اوليائه
 
نوشته شده در تاريخ شنبه چهاردهم اسفند ۱۳۸۹ توسط روابط عمومی مرکز تحقیقات

اداره آموزش و پرورش ناحيه    قم/ منطقه

   موضوع : فراخوان برنامه چهار دهم معلم پژوهنده

   سلام عليكم

     با احترام ،  پيرو بخشنامه 650/34575/2500 مورخ 13/9/89  در خصوص  شيوه نامه معلم پژوهنده، به پيوست فراخوان  برنامه چهار دهم ارسال مي شود.مقتضي است دستور فرماييد جهت اطلاع رساني به کليه همکاران آموزشي ،پرورشي و اداري اقدامات لازم به عمل آيد

   ضمنا در خصوص برنامه چهار دهم  اقدام پژوهي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد :

1-   در مدارس مديران  گرانقدر و رابطين  محترم پژوهشي ،کميته اقدام پژوهي تشکيل  داده و در خصوص اقدام پژوهي همکاران نظارت داشته باشند .

2-   همکاراني که تمايل شرکت در برنامه چهاردهم  اقدام پژوهي را دارند بايستي تا 28  بهمن  ماه سال جاري  با مراجعه به  مدير يا رابط پژوهشي مدرسه  ثبت نام نمايند .

3-      مديران محترم اسامي ثبت نام کنندگان را با توجه به فرم پيوست تا 10 اسفند ماه به کميته پژوهشي اداره مربوطه ارسال نمايند .

4-      کار کنان ادارات ضروري است   جهت ثبت نام به کميته پژوهشي اداره  مربوط مراجعه نمايند .

5-   به مديران محترم و رابطين پژوهشي پيشنهادمي شود زمينه اي  فراهم نمايند تا همکاراني که در حال اقدام پژوهي هستند گزارش روند کار خود را در جلسه شوراي معلمان ارائه نمايند و معلمان پژوهنده  اين گزارش را به عنوان مستند کاردرآموزشگاه نگهداري نمايند.

6-   مديران محترم و رابطين پژوهشي بهتر است در روند  اقدام پژوهي  همکاران قرار گيرند و بطور مستمر کار آنها را ارزيابي نمايند .  معلمان پژوهنده اين ارزيابي ها را بعنوان مستند نظارت بر اقدام پژوهي نزد خود نگه دارند .

7-   همکاراني که در خصوص اقدام پژوهي نياز به آموزش تکميلي و يا اطلاعات بيشتر دارند براي ثبت نام به مرکز تحقيقات فرهنگيان  مراجعه نمايند .

8-     در حال حاضر  روز هاي سه شنبه مشاور پژوهشي از ساعت 4تا 6  بعد از ظهردر مرکز تحقيقات فعاليت دارد .

9-     به همکاران اقدام پژوه  پيشنهاد مي شود جهت تکميل پيشينه پژوهشي مربوط به عنوان  پژوهشي خود و مطالعه اقدام پژوهي سال هاي گذشته به مرکز تحقيقات فرهنگيان مراجعه نمايند .

10- اطلاعات  تکميلي در خصوص اقدام پژوهي در سايت  اداره کل و وبلاگ مرکز تحقيقات ارائه مي شود .

   -   لازم به ياد آوري است که در برنامه سيزدهم از همه شرکت کنندگان که اقدام پژوهي ارائه نمودند، به نحوشايسته  تقديربه عمل خواهد آمد .

 

 


.: Weblog Themes By Pichak :.


| :
قالب وبلاگقالب وبلاگ